Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annika Carp (fotograf Mikael Carp)

Annika Carp

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med min långa erfarenhet från främst kommunpolitiken men också regionalt uppdrag. Driven debattglad och intresserad.

Presentera dig själv

Engagerad erfaren politiker som vill göra skillnad i svensk politik. Efter många år i arbetslivet både inom näringsliv och offentlig sektor på flera orter och med ett tidigare nationellt ansvar är Sverige som arbetsfält inte främmande utan skulle kännas naturligt. Glad, positiv utåtriktad och kommunikativ.

Vad har du för yrke?

Kostchef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Ohlsson, Cecilia Wikström,

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En liberal borgerlig regering med Liberalerna, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Annika Carp

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: En friskola är ett företag och företag måste gå med vinst för att överleva.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Vi behöver el. Självklart med den senaste tekniken. Klimatomställning kräver en omfattande elektrifiering. Produktionen, distribution och användningen av el behöver fördubblas inom 20 år. För att det tekniskt ska vara möjligt att klara av det och samtidigt upprätthålla leveranssäkerheten behövs mer planerbar elproduktion. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Tryggheten måste öka i brotts utsatta områden. Det finns andra åtgärder som är mer prioriterande, såsom fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten, enklare regler för att sätta upp kameror på otrygga platser och förbud för dömda gäng kriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Ett mycket dåligt förslag. RUT avdrag har ökat möjligheterna för fler företag inom hushållsnära tjänster och underlättar vardagen för många människor. Samtidigt har många svarta jobb kunnat bli vita. Genom RUT-avdraget minskar det obetalda hushållsarbetet samtidigt simförening kommer i arbete. Många nya företag och jobb har startats och bryter också utanförskap och och fler kan komma in på arbetsm

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Sverige ska vara stolta över att vi som ett land som satsar mycket på det internationella biståndet. En minskning av biståndet innebär en minskad satsning på alla människors fri- och rättigheter. Med ett väl finansierat bistånd lyfts människor ur fattigdom och människors utsatthet minskar. Det motsatta sker om biståndet minskar. Därför står Liberalerna upp för enprocent målet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Kungahuset kostar inte speciellt mycket och är viktigt för både turism och är en del i marknadsföringen av vårt land. Liberalerna står bakom dagens ordning. År 2019 beslutade beslutade kungen själv att begränsa antalet personer i kungahuset som får del av anslaget, det så kallade apanaget. Vi har inga förslag om att ändra reglerna ytterligare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Höga skatter på drivmedel drabbar landsbygd och glesbygd där bilen oftast är nödvändig. Samma sak för alla företag inom jord och skog, maskiner och alla andra inom näringslivet. Men när världsmarknadspriserna stiger i taket har det varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att inte hushåll och företag drabbas orimligt. Vid höga priser uppmuntras fler att välja hållbara alternativ etc

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Liberalerna vill sänka flygskatten och säger nej till S:s planer på en fastighetsskatt. Den tidigare fastighetsskatten skapade en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. Därför slopade alliansregeringen skatten 2008 och ersatte den med en begränsad fastighetsskatt, det är vi liberaler stolta över att ha medverkat till. Vi kommer inte att medverka till att den återinförs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Kultur är viktigt för hela vår befolkning och skall vara tillgängligt oftast till låga kostnader eller inga. Tex bibliotek Liberalerna vill inte minska det offentliga stödet till kulturen. Samtidigt är det viktigt att underlätta för fler privata aktörer att bidra till att kulturen får bättre villkor och mer resurser. Vi hoppas att allt leder till att kulturen sammantaget får mer pengar än idag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Det måste finnas en möjlighet för en kommun att fatta egna beslut och också kunna förhindra större satsningar som dessutom kan förstöra natur och människors boendekvalitet. Kommunerna ska ha stort inflytande över planering och ska kunna stoppa vindkraftsetableringar. Vindkraften är ytkrävande och kommer ofta i konflikt med andra intressen. Men processen behöver vara förutsägbar och rättssäker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet, men att förbjuda tiggeri löser inte heller några problem. Däremot måste alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av Socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: I vissa länder finns möjlighet att folkbokföra sig i ett tredje kön för den som vill. Liberalerna vill att för- och nackdelarna med ett tredje kön utreds.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Pappamånad/ månader finns för att göra det möjligt för pappan att vara föräldraledig utan att alla föräldradagar annars går till mamman. som oftast tjänar mindre. Annars viktigt för föräldrar att bestämma över sin egen vardag. Att 90 dagar är öronmärkta för varje vårdnadshavare bidrar till en positiv utveckling för jämställdheten. Dessa 90 dagar ska behållas. Vi jobbar för en ny modell

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Möjligheten till god digital vård är avgörande hur Sverige ska kunna hålla den standard hälso- och sjukvården domvilla vill se. Däremot är det uppenbart att dagens ersättningssystem är ohållbart vad gäller finansieringen av nätläkare. Här vill vi se en ny , bättre ersättnings modell för regionerna. Bland annat ska ett nätläkar besök aldrig likställas ekonomiskt med ett så kallat utom läns besök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Sverige har stora integrations utmaningar. Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvarighet att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Därför har Liberalerna i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Även om permanenta uppehållstillstånd har fördelar bör detta kvarstå tills polisen förändras väsentligt på EU-nivå.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Extra viktig NATO behövs för vår säkerhet och för att Sverige skall kunna få hjälp att försvara oss om det blir krig. Vi måste samarbeta och hålla ihop i Norden. Tillsammans blir vi tryggare. Liberalerna har arbetat för svenskt Natomedlemskap långt före andra partier. Nu är det dags att ta steget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare. I den hör situationen är det fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös. Vi vill istället se skattesänkningar, som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa och som för att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målen med strandskyddet. I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddet syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Det svenska skattetrycket är redan högt, och ständigt höjda skatter är inte lösningen. Vi prioriteter försvaret framför kostsam symbolpolitik och bidragshöjningar som går till andra än de mest utsatta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Liberalerna värnar public service- mediernas funktion i samhället. De har till uppgift att bedriva radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Vi vill därför att public service fortsatt ska ha ett brett uppdrag och vi ser det som vår uppgift att värna och främja dess oberoende och kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: För kort tid att förbjuda redan 2025, men vore bra om det skulle fungera praktiskt. EU har sagt 2035.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Det är i de lägre åldrarna i skolan som barn lär sig läsa, skriva och räkna. Det är mycket bättre med extra stöd och hjälp i de tidiga åldrarna om måluppfyllelsen inte nås. Betyg är grundat på vad barnet lärt sig och hur det går i de olika ämnen. För oss är kunskap avgörande för att elever ska nå sin fulla potential. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Dina möjligheter till en god kommunal service ska inte bero på din grannes inkomst. Där är det rimligt att det finns ett system för att utjämna kommunernas ekonomiska förutsättningar. Vi står bakom principerna gör dagens system.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Liberalerna står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Det behövs fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas, inte minst i storstäder där bostadsköerna är längst. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd, men hyresgästernas önskemål ska få större genomslag i hyressättningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Liberalerna är skeptiska till höghastighetsbanorna. Långsiktig finansiering saknas och alla kostnader är inte medräknade. Bristen på finansiering gör att medel för underhåll av befintlig järnväg och andra nödvändiga investeringar prioriteras bort under lång tid. Investeringarna bör istället fokuseras på att bygga bort kapacitetsbrister så att järnvägsnätet kan utnyttjas mycket mer än idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras. Detaljstyrningen ska minska, men staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen precis som i alla försäkringar. Därför ska karens avdraget behållas. När det helt saknades karensavdrag på 1980-talet sköt sjukskrivningarna i höjden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställda och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig. Därför är det bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carp: Den svenska gruvnäringen är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av Liberalernas långa kamp. De är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Carp: Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som har fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar. Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitetsproblem mottagande, och därför måste integrationen förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Carp: När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gäng brottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Det ska löna sig att arbeta. Vi föreslår en sänkt statlig skatt så att färre människor betalar statlig inkomstskatt. Det kommer ge drivkraft till ökad sysselsättning och fler arbetade timmar, vilket i sin tur får ekonomin att växa. Makten över den egna tillvaron ökar när individen får behålla mer av den inkomst som hon eller han själv tjänat ihop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Carp: De återstående gammalskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatomställningarna går snabbt, vilket för att många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta för att sammanhängande skogsområden behöver skyddas. Skog ger liv och rekreation.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Annika Carps val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Annika Carp: Extra viktig Skolan eftersom den bygger framtiden. Integrationen eftersom den som kommer till Sverige måste ha jobb för att tillhöra, svensk kunskaper för att tillföra. Klimatet eftersom det är vår tids ödesfråga - våra barnbarn skall inte drabbas för för att vi inte gjorde tillräckligt. Brottsbekämpning eftersom få saker hotar människors frihet så mycket som brott. Sjukvården viktig - fler vårdplatser behövs.