Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Persson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag med min bakgrund representerar vanligt folk i Sveriges riksdag till skillnad mot många andra vet jag av egen erfarenhet hur vanliga människor påverkas av dom beslut som tas. Min långa arbetslivserfarenhet gör att jag bidrar med helt andra synvinklar än skolade politiker utan arbetslivserfarenhet. Jag representerar Sveriges enda arbetarparti och är arbetarnas röst i riksdagen.

Presentera dig själv

52 år sambo o två barn suttit på politiska mandat för SD sen 2006 i riksdagen sen 2014. innan dess jobbat inom bygg i 26 år varit både skyddsombud och facklig. Jakt är mitt stora intresse och då främst med min stövare (Schiller) och mina Drevrar då den svenska allmogejakten är något som jag växt upp med. Så brinner även för jaktfrågor och kampen mot EU vid sidan av arbetsmarknadsfrågorna.

Vad har du för yrke?

Byggnadsarbetare i grunden.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Per Albin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En kombination som tar tillvara på medborgarnas intresse gärna med SD i en ledande roll och frikopplat från extrema partier som Centern och Miljöpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Magnus Persson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Magnus Persson: Fokus måste ligga på kvalitet o kontroll samt krav på återinvestering.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Magnus Persson: Med facit i hand kan vi se att avvecklingen av kärnkraften slår hårt både mot företag och privatpersoner.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Magnus Persson: Har gjort svarta jobb vita men givetvis skall missbruk bekämpas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Magnus Persson: Slår enormt hårt på både företag och medborgare.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Magnus Persson: Helt fel tid och lägga ett sånt förslag när vi har både energikris och skenande inflation.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Magnus Persson: Kommunala vetot skall utvecklas inte avvecklas

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Magnus Persson: Är en självklarhet för dom flesta då det handlar om organiserade ligor och människohandel.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Magnus Persson: Du föds till man eller kvinna sen hur man väljer att definiera sig är den egna individens val inte samhället.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Magnus Persson: Är familjens val inte politiken.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Magnus Persson: Extra viktig Har visat sig vara en katastrof sett till hur Sveriges långtidsarbetslöshet ser ut.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Magnus Persson: Så som omvärlden idag ser ut är det den bästa lösningen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Magnus Persson: Extra viktig A-kassan är inget bidrag utan en omställningsförsäkring som bör ingå i det statliga sociala skyddsnätet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Magnus Persson: Går att lösa med omprioriteringar i befintlig budget.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Magnus Persson: Ett helt vansinnigt förslag då det kommer slå enormt på vanligt folk utanför tätorterna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Magnus Persson: Alltid bra med tidig uppfyllning för att rätt resurser kan sättas in på ett tidigt stadium.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Magnus Persson: Bör utredas noggrant.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Magnus Persson: SD står bakom parternas överenskommelse gällande LAS lagen om anställningsskydd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Magnus Persson: Sverige är fullt och brottas med en enorm långtidsarbetslöshet som är kopplat till tidigare års massinvandring. Det behöver åtgärdas först o främst.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Magnus Persson: Är redan idag ett tillräckligt stort skydd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Perssons val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Sysselsättning