Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Hed (fotograf null)

Anna Hed

Varför ska väljarna rösta på dig?

Landsbygden är på frammarsch och därför behövs ökad tillgänglighet då vi har långa avstånd i Sverige. Näringslivets villkor och förutsättningar behöver förenklas, och pandemin har visat att omställningar måste ske snabbt. Självförsöjningsgraden av livsmedel måste öka och vi skulle även behöva utbyggd svensk energi- och drivmedelsproduktion. Inte minst kriget i Ukraina har påvisat det behovet.

Presentera dig själv

Jag bor med min man i Våmhus, vi har tre vuxna barn och jag är även mormor till Alice. Samhällsutveckling har alltid intresserat mig, och som kommunstyrlsens ordförande sedan 2014 har jag haft förmånen att fördjupa mig i dessa frågor. Jag tycker mycket om att umgås med familj och vänner. Hela min familj är föreningsmänniskor och de flesta av oss sjunger dessutom i kör, så musik betyder mycket.

Vad har du för yrke?

Kommunstyrelsens ordförande sedan 2014, utbildad gymnasielärare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En alliansregering med de fyra borgerliga partierna skulle jag gärna se.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Hed

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Det är bra att det finns flera valmöjligheter. Det viktigaste är att det är god kvalitet oavsett driftsform.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Behovet av energi är stort och alla energislag behövs, men det behöver vara hållbara fossilfria alternativ. Ska kärnkraften byggas ut så ska det vara moderna och säkra kärnkraftverk vilket skulle ta lång tid och kosta mycket pengar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Visitationszoner skulle innebär att polisen får visitera vem som helst som rör sig i zonen utan anledning. Det skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och allmänheten. Vi måste arbeta mer brottsförebyggande och bygga upp tilliten, förtroende och framtidstron i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Vi behöver få in fler på arbetsmarknaden och med RUT-tjänster sänks trösklarna och minskar svarta jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Centerpartiet står upp för en-procentsmålet i biståndet men vill fokuesera biståndet så det används bättre där det gör störst skillnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Vi har långa avstånd i vårt land och är beroende av transporter. Nuvarande situation med kriget i Ukraina visar att vi inte kan vara beroende av länder som Ryssland. Hållbara och fossilfria drivmedel måste fram fortare och vi skulle kunna tillverka dessa i Sverige.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Det behövs rörlighet på bostadsmarknaden och en höjning av fastighetsskatten skulle motverka detta. Ingen ska tvingas lämna sitt hem på grund av en höjnning av fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Kulturen är viktig och betyder mycket för många. Även det privata kan bidra till att kulturen utvecklas och når fler.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Svår fråga då vindkraften behöver byggas ut, men samtidigt behöver de som berörs ha möjlighet att påverka var utbyggnaden ska ske.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Ett tiggeriförbud hjälper inte de människor som idag far illa och inte hittar någon annan lösning. Det behövs istället fler insatser som motverkar fattigdom och bidrar till att fler kan försörja sig genom jobb istället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Det vore bra om frågan om att införa ett tredje juridiskt kön utreds. Personen bör vara myndig för att fatta det beslutet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Det är bra men samtidigt är det viktigt att framförallt fler pappor är föräldralediga. Pappors uttag av föräldraledighet ökar men sakta. Vi vill se över föräldraförsäkringen så den blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till ett modernt samhälle och arbe

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Det är bra med ett brett utbud så att vi kan nå fler. Det behövs en tydligare hanteringen av finansieringen av nätläkare och dessa borde ingå i samma ersättningssystem som övrig vård. Då skulle detta bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Sverige borde ha tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel vilket är i linje med andra EU-länder.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Det vore bra om Sverige gick med i Nato då det skulle betyda ökad säkerhet för oss och våra demokratiska grannländer i Norden och kring Östersjön.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Det är bra att det finns stöd när man behöver och A-kassan är en omställningsförsäkring. Det vore därför bra om den var högre först för att sedan sänkas och kombineras med andra stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Hela landet behöver utvecklas och på landsbygden finns det bra möjligheter att bygga, leva och bo. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet och stället införa ett kommunalt ansvar att peka ut särskilt skyddsvärda områden. Detta skulle verkligen bidra till landsbygdsutvekling.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Försvaret är en av statens huvuduppgifter. Försvarsanslagen ska uppgå till 2% men det inte behöver inte medföra att skatten ska höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Public service fyller en viktig funktion och idag större än någonsin då falsk information sprids så lätt idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Centerpartiet anser att betyg ska ges från årskurs 6

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Det finns brister i dagens system och det behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Det behövs faktorer som avstånd och gleshet så att landsbygdskommuner kan stärkas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Det behövs läggas mer resurser på stambanorna istället. Det finns stora kapacitetsbrister idag. Med utbyggda stambanor så kan många transporter flyttas från väg till järnväg, vilket även skulle bidra till säkrare vägar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: En historisk reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningen utökas men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstödsom gör att fler får möjlighet att kompetensutvecklas under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Hed: Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det viktigt att kunna ta hänsyn till olika intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Hed: Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Hed: Polisen behöver fler verktyg än idag, så som hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Hed: Vi vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Hed: Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Heds val:

 • Integration
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning