Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Urban Wikman (fotograf )

Urban Wikman

Varför ska väljarna rösta på dig?

En pandemi visade tydligt att bland det viktigaste hos en politiker är att lyssna och ifrågasätta för att senare ta beslut vilka måste omprövas. Det fanns ingen politiker som var modig att ifrågasätta, trots att kunskaper och vetenskap fanns att C19 också är luftburet och smittat innan symtom vågade ingen fråga enligt vilken forskning tas besluten. Jag ifrågasätter, bred kunskap och driven.

Presentera dig själv

Född i en by utanför Lycksele och pluggat och arbetat i Umeå och Stockholm inom privata företag som Volvo och sedan startups inom opto, telecom och senaste fordonsindustrin avseende operatörsträning och nu AI genom simuleringar/simulatorer. Älskar idrott, skog, natur jakt och fiske och engagerad i många aktiviteter för att skapa glädje och rörelserikedom hos barn. Orädd, nyfiken ifrågasättande

Vad har du för yrke?

Director Business Development

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

L, C, M och KD

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Urban Wikman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: det fungerar inte, om jag driver ocj äger en skola kan jag enkelt plocka ut ersättning via anlitade av ett annat företag jag äger om det blir förbjudet. problemet måste åtgärdas av bättre kontroll, fler digitala prov för eleverna där inte eleverna testas för sina betyg utan skolan och dess lärare för att då tidigt kunna ge mer stöd

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Extra viktig vi måste ersätta kol, olja och naturgas med fossilfri energi, för att klara detta då även digitalisering mm nu kraftigt ökar behovet av energi vilket innebär att behovet snarare är 4-5 x dagens produktion om 15år. Då finns inget alternativ om vi ska fasa ut de fossila bränslerna

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Polisen ska avgöra om de vill ha detta, vapen ska inte finnas på gator eller överhuvudtaget förutom vid tävlingar, jakt mm där dessa är verktyg.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Rut är en väg in för de utan erfarenhet eller kanske nya i landet. Tar vi bort Rut kommer svarta tjänster snabbt tillbaka och jag anser att vi ska uppmuntra vita tjänster för allas skull. Många familjer under småbarnsåren klarar sina äktenskap just tack vare denna hjälp och kostnaden är liten för staten då alternativet är svarta pengar

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Vi ska stötta utvecklingsländer men jag vill se stora förändringar där 1% är ett flexibelt mål, nyttan och säkerheten att vi inte bidrar till mutor är extremt viktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Få länder har kung eller drottning som styr, det gäller att sticka ut i förhandlingen vid stora upphandlingar där en regeringschef med kung i titel kan vara avgörande.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Staten ska inte vara drivande iavseende prisökningar inom energi eller drivmedel. Vid kontroll av användning och förbrukning av drivmedel finns inget som tyder på att gemeneman minskar sin användning av drivmedel pga höjda skatt, människor måste i de flesta fallen använda sina fordon och industrin har absolut inga val. omställning från fossila bränslen kommer att komma oavsett vid nuvarande pris

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Nej, dock bör det ses över igen då dyra populära områden och dessa hus bör ha en betydligt dyrare skatt vs inlandet

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Ja I vissa fall. jag anser att staten ska stötta barn och ungdommar, vi vuxna ska bekosta den kultur vi vill se

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Viktigt att inte köra över kommuner och medborgare utan där vindkraft byggs ska vi se till att drabbade känner att de kan påverka, få gehör och är inte de som påverkas med ska det inte byggas

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Förbud är fel väg men vi ska aktivt motarbeta utnyttjande av fattiga vilka har tvingats eller lurats att tigga till 3e part. Dvs tiggeri till sig själv är ok men inte då detta utnyttjas av några få individer vilka kan ha många tiggare

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Varför, vi är män eller kvinnor, ska inte göra det mer besvärligt än så och lagar och regler ska förenklas och inte skapa än mer byråkrati

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Absolut ska familjen själv bestämma, alla har olika förutsättningar med olika yrken osv. det är rätt bra idag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Reglerna ska ändras och viktigt att få till detta men förbud är dumt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Absolut inte, det ska vara svårt att bli medborgare, bara ärliga personer vilka visat under en rätt lång tid att de inte jävlas, förstör för andra eller skadar andra ska få svenskt medlemskap. 10 år är en lämplig tid för att visa vilja och ambition att bidra till landets utveckling

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Extra viktig Ensam är inte stark, jag hade gärna sett att alla länder hade avvecklat sina sina försvar och fokuserat på omställningen men försvarsaliansen och sammarbete inom hela norden är oerhört viktigt

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Det är taket som höjs, det är rimligt att höja ersättningen för att följa löneutveckling under en kort tid

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Extra viktig För områden utanför attraktiva tätorter bör detta ändras för att öka attraktiviteten för att bosätta sig utanför storstäder, hela landet ska leva och med bättre IT kommunikation kan det leda till att fler flyttar från städer till landsbygd

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Vi bör kunna effektivisera myndigheter och statliga utgifter samt ev låna för denna satsning, skattehöjningar är det sista vi ska göra

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Jag tycker SVT och radio gör ett bra jobb, även de utan betalkanaler ska kunna se OS och annat

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Tekniken för att ersätta oljan är på gång och massor händer men vi bör inte förbjuda innan alternativ finns. elbilar med batterier och ev vätgas kommer inom alla områden men framför allt vätgasen är ca 10 år bort innan infrastrukturen för tankning finns, även energiförsörjning måste utvecklas. klart är att vi är på väg dit men det är 10 år för snabbt att sätta förbud redan nu.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Betyg i tidiga år kan vara bra för att snabbare ge stöd inom vissa områden, ett omdöme kan jag tycka också ger till barnet ett tillräckligt bra stöd till att hjälpa men betyg kan även vara bra för att stötta lärare och elever för att också där ge ett redskap vilket är lättare att mäta.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Rika kommuner tjänar ofta på inflyttade medborgare vilka har gått skola på annan ort och flyttat till en storstad. jag vill istället att skolan blir statlig, att företag i större utsträckning beskattas där värdet skapas, dvs skog, vatten och malm mm bör skattas och fördelas dit värdet skapades och inte utifrån huvudkontor.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Detta ökar farten på nybyggen nu når behovet på nya bostäder är enormt dock behöver vi skydda äldre på något vis vilka har bott länge i hyresgäst i många år så dessa inte tvingas flytta De som bott i hyreshus länge får inte del av de kraftiga värdeökning av fastigheter senaste ären men drabbas av högre hyra, dvs dubbel förlorare vilka behöver ses över

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Extra viktig vi är ett långt land, många mil väg och järnväg vilka under många år kraftigt misskötts av bristande underhåll. Samtidigt är vi glest befolkade vilket gör det svårt att räkna hem investeringen. Låt oss börja fokusera på att underhålla och bygga ut de järnvägar vi har till dubbelspår samt fokusera på 2-2 vägar på våra Europa vägar innan vi kommer till denna punkt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Idag har vi två parter, landsting och kommuner vilka hänvisar och skyller på varandra. Att ha ansvar innebär inte att staten även ska utföra arbetet vilket även privata bolag skulle kunna men att så många hamnar mellan landsting och kommuner är hemst och måste fixas till.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: För att minimera missbruk av sjukdagar är karens ett verktyg.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Är det lättare att bli av med personal innebär det att det är lättare att få en anställning. Det fungerar rätt bra idag men visst är det bra med en översyn

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Urban Wikman: Extra viktig Här är en viktig fråga, enklare i så vis att miljökraven ska vara tydliga och fasta, dvs dagens rörliga krav med nya mål gör det oerhört dyrt, tidskrävande och besvärligt att uppfylla dessa krav och så ska vi inte ha det. Dock vill jag se ännu bättre och högre säkerhet vid start av gruvor just för att säkra att medel finns för att långsiktigt ta hand om ev problem vid konkurs.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Urban Wikman: Vi ska självklart hjälpa, men vi måste se till att knäcka smugglare av flyktingar, även minimera ekonomiska flyktingar för att fokusera och verkligen ta hand om flyktingar från krigszooner. De som satsar, verkligen anstränger sig för att bidra ska uppmuntras medan de få kriminella ska utvisas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Urban Wikman: Vi måste ge polisen bättre medel men viktigt är att syftet ska vara grova brott med syfte att skada eller lura människor eller grova miljöbrott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Urban Wikman: ingen ska behöva betala mer än 50% i skatt, det bör vara ett mål.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Urban Wikman: Extra viktig Våra skogar kommer i stor utsträckning att bli granskogar över tid, dvs först löv, sedan tall följt av gran och därefter somnar skogen in vilket skogsbränder tidigare fixade. vårt skogsbruk är oerhört viktigt för samhället och miljön och 92 milj m3 tas varje år. Fortsätt vårt skogsbruk men vi bör i högre utsträckning låta skogen bli gammal överallt, dvs höj minimi ålder men odla på all skogsmark

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Urban Wikmans val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Skola och utbildning

Så svarar Urban Wikman: Extra viktig Energi är nyckeln till omställning, 85% av vår energianvändning kommer från fossila bränslen vilka måste ersättas vilket innebär att vi kommer att behöva 4 - 5 dubbla vår energiproduktion. skolan är nyckeln till integration tillsammans med idrott och kultur. Därför är satsningar på skolan väsentlig för att få nyanlända anställningsbara. Låt oss satsa även på universitetet framför allt i Norrland