Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Johansen (fotograf null)

Martin Johansen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en erfarenhet och vet hur politiken fungerar i praktiken. Jag vet vad besluten får för konsekvenser för den enskilde medborgaren.

Presentera dig själv

Bor i Skärhamn på Tjörn och har varit politiskt engagerad länge, huvudsakligen kommunalt.

Vad har du för yrke?

Kommunstyrelsens ordförande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag föredrar ett alliansstyre.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Svar i valkompassen

:

Martin Johansen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Det är inte friskolorna som är skulden till att det fungerar dåligt i vissa kommunala frågor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Extra viktig Det är bra att samhället elektrifieras men det förutsätter även fler stabila produktionskällor samt ett förstärkt nät.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Brottsligheten måste knäckas. Uppenbart är att det inte lyckas med nuvarande metoder. Då får man pröva nytt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Det gjorde en delvis svart marknad vit till glädje för både samhället och de som arbetar i sektorn.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Vi ska vara solidariska men jag anser att det måste vara bättre koll på vart pengarna går.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Även om man på goda grunder kan fundera över styrelseskicket så är det i sammanhanget små pengar för något som fungerar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: När priserna skenar måste bördan för allmänheten minska. Man måste kunna ta sig till jobb även där tunnelbanan inte går.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Extra viktig Skattetrycket för den vanliga svensken behöver inte öka.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Det skulle visa att kulturen har ett större värde än vad som antyds idag när den till stor del finansieras med offentliga medel. Däremot ska finansiering även fortsättningsvis komma från det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Kommunpolitikerna känner bäst till de lokala förutsättningarna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Man ska inte behöva tigga i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Om någon så önskar så ska inte staten stå i vägen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Jag tycker inte att man ska minska valfriheten mer men någon form av styrd uppdelning krävs alldeles uppenbart.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Det fyller idag sin funktion i vissa lägen. Däremot ska naturligtvis den ”vanliga” vården sträva efter att vara så tillgänglig att denna form av vård inte behövs

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Det kan finnas lägen där det är bättre att ge skydd i den akuta situationen utan att direkt ge permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Det krävs för Sveriges säkerhet!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: En trygghet för arbetstagarna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: De lokala politikerna har bäst koll på var i kommunen det är lämpligt att bygga. Ingen kommer exploatera sönder sin kommun för då blir de inte omvalda.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Det är en fråga om prioriteringar. Denna fråga får prioriteras högre när ramarna sätts.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Även om man naturligtvis kan ha synpunkter på enskilda produktioner och huruvida de hör hemma i public service så tycker jag inte det är en stor fråga.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Elproduktionen och infrastrukturen för distribution och laddning måste säkerställas först.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Ett tydligt besked om var man står och om extra insatser krävs.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Omfördelningen är stor redan idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Om man vill ha fler hyresrätter är det nog nödvändigt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Man behöver inte skrota planerna med det är viktigare att få ordning på de vanliga näten innan man ger sig in i prestigeprojekten.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Min erfarenhet är inte att saker automatiskt blir bra för att staten tar över ansvaret. Däremot måste man kanske se över storleken på regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Man ska nog vara såpass ärlig och realistisk så man konstaterar att de förmodligen finns ett visst överutnyttjande i systemet som karensdagen kanske kan dämpa.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Johansen: Det är viktigt med trygghet på sin arbetsplats. Det går att säga upp folk om det behövs.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansen: Detta ansvar måste delas av fler länder.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Martin Johansen: Brottsligheten måste knäckas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Johansens val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat