Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Margareta Fransson (fotograf null)

Margareta Fransson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en bred erfarenhet inom hälso- och sjukvården både som sjuksköterska men även som regionpolitiker. Har samverkan som främsta signum med starka önskemål om att Patientlagen ska få genomslag så som den var tänkt.

Presentera dig själv

Har arbetat som sjuksköterska i lite mer än 20 år och är även uroterapeut. Arbetar med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa barn och deras föräldrar står mig varmt om hjärtat, likaså funktionshindersfrågor generellt.

Vad har du för yrke?

Legitimerad sjuksköterska och uroterapeut

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En riksdagsmajoritet med S, V, C och MP

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Margareta Fransson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Syftet med skolan är utbildning och inte vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Kärnkraft är dyr och tar lång tid att bygga och är dessutom förknippad med många säkerhetsrisker. Att satsa på det förnybara som är billigare och snabbare är smartare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Polisen kan redan idag visitera de personer som de anser behöver visiteras. Att tillskapa zoner riskerar att öka spänningar mellan olika grupper och olika områden vilket inte är önskvärt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Vi ser hellre att man satsar på tjänster än konsumtion. RUT-avdragen borde även bli en viktig nyckel i omställningen med mer reparationer och cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Att fortsatt visa solidaritet för en omvärld med krig, hungerkatastrofer och liknande är grundläggande för vår politik.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: I ett moderns demokratiskt samhälle ska ingen födas in i ett offentligt ämbete.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Sänkning av skatten på bensin och diesel göder Putins krigskassa vilket vi behöver ta ansvar för att stoppa. Dessutom innebär en sänkning att vi inte klarar klimatmålen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Vi vill hellre se en höjning av taket i den kommunala fastighetsavgiften som ett första steg mot ett system med mer progressiv beskattning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig NEJ! Kulturen ska vara fri och inte utsättas för varken kommersiella intressen eller politiska åsikter.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Processen behöver bli mer tydlig och begriplig. Vetot behöver reformeras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Ekonomisk utsatthet och fattigdom löses inte med förbud utan med långsiktiga politiska åtgärder, såväl nationellt som internationellt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Detta handlar i grund och botten om respekt för hur man identifierar sig. Om man inte identifierar sig som man eller kvinna ska man inte behöva göra det juridiskt heller!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Beroende på hur man tolkar frågan så kan man få olika svar men, utifrån hur jag tolkar den, väljer jag att det är ett ganska dåligt förslag. Det är viktigt att jämställdheten ökar likaså barnets rätt till båda sina föräldrar samt att samhället är anpassat efter de familjekonstellationer som finns idag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Vård ska ges efter behov och den med störst behov ska få vård först. Systemet med nätläkare har lett till att man söker vård för lättare åkommor. Detta leder helt fel utifrån prioriteringar. Det har även blivit en dyr kostnad för regionerna vilket påverar deras ekonomi negativt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Självklart ska alla kunna känna trygghet och inte behöva leva i osäkerhet över vad som kommer att hända med mig. Vi har inte råd att låta människor leva i osäkerhet och det är inte mänskligt att beröva barn deras barndom om de inte får uppleva trygghet och förutsägbarhet. Detta är inte bara en vinst för den enskilda utan även för samhället som kan planera och strukturerar efter förutsättningarna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Vi behöver fortsätta nedrusta och öka samarbete med särskilt våra nordiska grannländer. Jag vill inte se en framtid där vi har kärnvapen i vårt land.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Detta kan även ses som ett första steg mot vårt förslag att ha en gemensam försäkring för arbetslöshet och sjukdom.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Strandskyddet ska stärkas och allemansrätten värnas!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Vi föreslår ett återinförande av värnskatt för de som tjänar mest. Ökade anslag till försvar ska inte drabba dem som redan har en dålig ekonomi eller innebär neddragningar inom skola, vård eller omsorg t ex.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Uppdraget ska vara brett för att kunna spegla hela landet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Utifrån den omställning vi står inför innebär inköp av en bensin och dieselbil en förlustaffär. De bilar som ökar är elbilar och laddbara bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Forskning visar att för de elever som är lågpresterande har betyg tidigt negativa effekter. Jag vill inte ha ett system där dessa elever riskerar att få sämre självförtroende och riskera att slås ut redan tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Systemet måste blir rättvist och det är bra om systemet ses över.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig MP har länge drivit att straffet för köp av sexuella tjänster ska höjas. Detta är ett av våra förslag mot mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Risken är stor att detta förslag leder till ökade hyror med efterföljande segregation och svårigheter för dem med sämst ekonomi att hitta en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Vi behöver moderna och snabba tåg för att resa klimatsmart.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Staten ska ta ett större ansvar för finansieringen och se till att patientlagen implementeras och får det genomslag som den var tänkt att vara med ökad delaktighet och patientmakt. En stor omorganisation är inte vad vården behöver utan vården behöver lugn, ro och framtidstro.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig RIsken för sjuknärvaro är hög om du har ett lågbetalt jobb och dessutom ett jobb som inte möjliggör hemarbete. Dagens system är orättvist och gynnar de med högre löner och som kan arbeta hemifrån. Karensdagen behöver tas bort!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Arbetsmarknaden ska vara trygg för alla. Det är viktigt att motverka all form av missbruk med korta anställningar som jag har mött inom t ex vården och ge individer fasta anställningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig VI är inte emot gruvor i sig men ansökan om att öppna nya gruvor ska prövas mot miljökrav och rennäring.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och den måste försvaras. Det bästa världen är en värld där alla kan flytta men ingen tvingas att fly.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Fransson: Det är viktigt att vi har en balans mellan integritet och värna mänskliga rättigheter samtidigt som vi måste vidta åtgärder för att komma åt gängkriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Vi ser ökade klyftor i vårt land vilket är oroväckande. De ekonomiska skillnaderna ökar. Utvecklingen är oroande och vi behöver ett samhälle där de rika bidrar mer till samhället.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Margareta Fransson: Extra viktig Sverige bör, precis som FN uppmanar alla länder, att skydda minst 30 procent av land och hav. Detta är ett mål som också EU tagit. Ska vi ha en riktigt skog över huvud taget måste mer skog skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Margareta Franssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning