Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carina Ståhl Herrstedt (fotograf null)

Carina Ståhl Herrstedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för omsorgsfrågor och funktionshinder frågor. Frågor om Lss och personlig assistans är frågor jag alltid kommer att kämpa för. Alla ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar, leva ett liv som andra. Personer som fuskar eller missköter sig ska straffas och är man inte svensk medborgare så ska man utvisas om man inte kan anpassa sig till svenska lagar och regler.

Presentera dig själv

Skånetös och mamma till 2 fantastiska barn samt farmor till 2 lika fantastiska barnbarn. Spenderar gärna ledig tid på soliga breddgrader med min man.

Vad har du för yrke?

Personlig assistent, elevassistent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre med tydligt sverigedemokratiskt inflytande

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carina Ståhl Herrstedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Problemen inom skolan beror inte på de privata aktörerna och de ev vinster de genererar. Däremot måste det ställa krav på långsiktighet gällande finansiering.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Priserna på elmarknaden talar sitt tydliga språk. Vi måste säkerställa pålitliga kraftkällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Polisen måste ges befogenheter att öka tryggheten och motverka den ökade brottsligheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Svartarbete och oseriösa företagare har effektivt motverkats med RUT .

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Ineffektiva bistånd bör avvecklas till förmån för humanitärt bistånd i kris och krig. Vi vill sänka nivån till 0,7% av BNI som ett första steg, satsningarna gör sig bättre för att stärka pensioner, brottsbekämpning och vård-och omsorg.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Kungahuset är värt att bevara

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Drivmedelspriserna är orimligt höga. Reduktionsplikten måste också minska.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Att införa ny fastighetsskatt i ett skede där boendekostnaderna ökat är fel väg att gå.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Det finns kulturverksamheter som staten inte bör finansiera. Svenskt kulturarv är viktigt att bevara och statligt finansiera.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Det kommunala självstyret bör värnas .

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Organiserat tiggeri och människohandel har mer eller mindre visat sig gå hand i hand.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Låt familjerna själv bestämma vad som passar deras situation bäst.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Nätläkarna avlastar en redan hårt ansatt primärvård och ökar tillgängligheten, inte minst på landsbygd och glesbygd.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Vi måste ha ett fungerande skyddsnät som även skapar ekonomisk trygghet, vi har länge velat höja taket i a-kassan under de första 100 dagarna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Upprustning måste ske men inte genom att ytterligare beskatta ett redan hårt beskattat folk. Finansiering via andra omprioriteringar

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Kostnaderna för dem som måste använda bil skulle öka. Bilen får inte bli en klassfråga.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: En fråga vi drivit länge, tidigare betyg kan innebär tidigare upptäckt av ev problem och hjälpande åtgärder kan sättas in i ett tidigare skede.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: En välskött kommun ska inte stå för kostnaderna för en misskött kommun. Det måste finnas incitament att driva en välskött kommun. Utjämningssystemet måste ses över.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Vi har bestämt sagt nej till att införa marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Vi vill satsa på befintlig järnväg istället,

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Det behövs ökad nationell styrning så att bostadsort inte ska spela så stor roll. Frågan måste utredas noga först.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: För vissa utsatta yrkesgrupper

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Dagens samhälle är tyvärr beviset på att en kraftig minskning måste ske.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carina Ståhl Herrstedt: Beskattning på olika områden är mer än tillräckligt hög,

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carina Ståhl Herrstedts val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning