Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus P Wåhlin (fotograf null)

Magnus P Wåhlin

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag kommer att göra allt jag kan för att Sverige ska bli mer rättvist och klara klimatkrisen. Jag har bred erfarenhet och är duktig på att finna kompromisser som gör att det blir skillnad. Resultatinriktad och vill ställa om samhället snabbt och rättvist.

Presentera dig själv

Arbetat med miljöfrågor, flyktingfrågor och internationellt utvecklingsarbete. Har två barn och älskar att spendera tid med familjen, laga mat och odla. Läser mycket och älskar att lära mig nya saker. Just nu präst på en folkhögskola och brinner för folkbildning.

Vad har du för yrke?

Stiftsadjunkt/folkhögskolepräst

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Dag Hammarskjöld

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett styre där MP får stort inflytande. Gärna tillsammans med S, V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magnus P Wåhlin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Skolan är ingen marknad. Skattebetalarnas pengar ska inte användas till utdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Kärnkraft är farlig!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Människor ska inte pekas ut kollektivt. Det är kriminella individer som ska visiteras och lagföras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Tjänster är bättre än prylar ur klimatperspektiv. RUT ska främja omställningen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Sverige ska stå upp för internationell solidaritet. Behoven i världen är akuta. Det är omoraliskt att minska biståndet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Monarkin bör på sikt avskaffas. Den är inte demokratisk.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Mitt i en brinnande klimatpris kan vi inte sänka priset på det fossila. Istället ska vi satsa på icke-fossila transporter så att det blir lätt att göra rätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Bostäder ska beskattas progressivt. Men inte ha konsekvenser att pensionärer med låga inkomster tvingas lämna hus och hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Kultur är en del av det offentliga ansvaret i ett demokratiskt samhälle.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Dagens vindkraftsprocess måste tydliggöras så att det är tydligt när och hur en kommun kan säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Att be om hjälp ska inte vara ett brott. Vi behöver samarbeta mer med de länder de som tigger kommer ifrån. Stater ska ta större ansvar för sina medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Detta handlar om respekt för varje människas identitet. Enkelt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi behöver öka jämställdheten och kvinnors livslön. MP vill ha en tre-delning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Människor har rätt att känna sig tryggar. Då ökar möjligheten till integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Sverige ska vara alliansfritt men samarbeta med andra demokratiska stater för att öka tryggheten och freden i världen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Grundersättningen i A-kassan ska höjas och den ska omfatta alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Naturen är en resurs som alla ska ha tillgång till.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi kan inte skära i välfärden för att rusta upp försvaret. det ska finansieras på annat sätt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig I ett demokratiskt land spelar Public service en viktig roll. den ska stärkas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Klimatkrisen är akut. Vi måste göra allt vi kan för att lämna över en rimlig värld till kommande generationer.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Betyg behövs ibland men ska användas så sällan som möjligt. Våra barn och unga är stressade nog som det är med psykisk ohälsa som följd.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Det ska gå att leva i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Kroppar är ingen handelsvara.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Vi behöver fler nya lägenheter med rimliga hyror. Vi behöver återinföra investeringsstödet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Vi behöver tåg som konkurrerar ut flyget och vi behöver nya stambanor för att ha möjlighet att renovera de gamla. Idag är det för trångt på rälsen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Staten behöver ta större ansvar för finansieringen men planeringen av vården ska ske nära medborgarna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Människor ska inte jobba när de är sjuka. Systemet är orättvist då vissa kan arbeta hemma när de är sjuka medan andra inte kan det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Varför det? Arbetsmarknaden ska vara trygg för alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi behöver gruvor men det ska ställa höga miljökrav på de som behöver öppnas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Människor som tvingas på flykt behöver fristäder.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus P Wåhlin: Vi behöver komma till rätta med kriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Vi behöver ett mer rättvist samhälle där de som har mycket bidrar mer till det gemensamma. De ekonomiska klyftorna behöver minska.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus P Wåhlin: Extra viktig Det råder brist på gammelskog och biologisk mångfald.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus P Wåhlins val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården