Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Stjernström (fotograf Johan Siverklev/Lazy Art)

Anna Stjernström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror att vi kan lyckas ställa om till ett hållbart samhälle, men det kommer att krävas hårt jobb! Jag är lösningsinriktad, bra på att samarbeta och lyssnar gärna på människor, samtidigt som jag inte är rädd för att ta en fight.

Presentera dig själv

Jag är en 51-årig biolog som sadlat om och börjat arbeta med språk och textbudskap. Jag tycker om människor och älskar demokrati. Energi- och landsbygdsfrågor ligger mig särskilt varmt om hjärtat, men också de areella näringarna och deras förutsättningar.

Vad har du för yrke?

översättare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Märta Stenevi och Amanda Palmstierna.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en rödgrön majoritetsregering med S, MP, C och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Stjernström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Skolornas främsta uppdrag ska vara utbildning, inte att dra in vinst till sina ägare. Med vinstdrivande bolag som ägare riskerar man en ojämlik skolgång jämfört med kommunala skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Kärnkraftsindustrin har fortfarande inte lyckats lösa avfallsfrågan på ett tillfredsställande sätt. Dessutom är kärnkraften dyr och uranbrytningen miljöförstörande, för att inte tala om säkerhetsrisken med att kärnavfall kan användas till vapen. Vi behöver billigare och miljövänligare el nu, inte om tjugo år! Därför vill jag att det satsas på förnybar el, med vind- och solkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Detta skulle bara riskera att bygga upp spänningar och öka konflikterna mellan de boende och polisen. Dessutom har polisen redan rätt att visitera, utan att man behöver peka ut några särskilda områden eller socioekonomiska grupper. Att klumpa ihop människor och generalisera på det sättet är farligt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: RUT-avdraget är ett bra sätt att stödja övergången till en klimatsmart och cirkulär ekonomi, där vi utnyttjar tjänster för att bl a reparera och återanvända saker i stället för att köpa nyproducerade. Det behöver vara kvar, men kan ses över vad gäller vilka tjänster som ska ingå.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Det finns mer eller mindre akuta kriser över hela världen, med flyktingströmmar, svält och andra svårigheter. Biståndet är Sveriges främsta sätt att hjälpa människor och länder att hjälpa sig själva, genom att bygga upp och stärka. Solidariteten med utvecklingsländerna är viktig.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Monarkin är förlegad, om än representativ. Pengarna behövs bättre på andra håll, samtidigt som kungahusets medlemmar borde få ha friheten att välja sina egna liv i stället för att födas in i en fastställd roll.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Klimatet kan inte vänta. Om skatten sänks här har vi ingen möjlighet att nå våra klimatmål. I stället behöver vi satsa på hållbart resande med tillgänglig kollektivtrafik och utbyggd laddinfrastruktur för elbilar. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi kan dra lärdomar av hur vi levde under pandemin - hur mycket behöver vi egentligen resa?

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Den här skatten behöver ses över och reformeras för att bli mer rättvis.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Kulturlivet ska vara fritt från sådan påverkan - det gäller också påverkan från t.ex. politiken. Med privata aktörer finns det stor risk att det är det kommersiellt gångbara som prioriteras, medan annat får stå tillbaka.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Kommuner ska fortsatt ha rätt att stoppa vindkraftsbyggen, men processen behöver ses över och förbättras, bli enklare och tydligare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Det går inte att förbjuda någon att be om hjälp. Fattigdom kan inte lösas på ett så enkelt sätt, utan kräver insatser på många håll för att stötta och bygga upp, både här i Sverige och i de länder många av tiggarna kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Ett tredje juridiskt kön är en bra lösning för de som inte identifierar sig som varken kvinna eller man.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Barn ska ha rätt till båda sina föräldrar, redan från tidig ålder. Delar av ledigheten ska vara öronmärkta för vardera föräldern, medan en del ska kunna fördelas fritt, alternativt överföras till en annan vuxen i barnens närhet. Det skulle öka både jämlikheten och flexibiliteten, särskilt eftersom alla familjer inte ser likadana ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Privata nätläkare tar resurser från vård som borde vara högre prioriterad, med mer akuta vårdbehov. Digital vård kan definitivt kombineras med "vanlig", men det bör göras i det offentligas regi och inte i vinstsyfte.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Tillfälliga uppehållstillstånd leder till otrygghet, särskilt för barn och ungdomar. Både individen och samhället tjänar på permanenta uppehållstillstånd, genom att det underlättar etableringen i Sverige och ger en möjlighet till långsiktighet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Vi kan ha olika försvarssamarbeten utan att behöva gå med i NATO. Jag tror på nedrustning och vill att Sverige ska fortsätta vara kärnvapenfritt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: A-kassans grundersättning behöver höjas och omfatta fler än idag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Strandskyddet och allemansrätten behöver vara fortsatt starka, även på landsbygden - inte bara för friluftslivets skull, utan också för den biologiska mångfalden längs våra stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Upprustningen behöver göras, men ska inte finansieras av dem som har det sämst. Med återinförd värnskatt för höga inkomster slipper vi dra ner på välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Public service ska inte styras politiskt, utan vara en bred verksamhet som vänder sig till alla delar av samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Sverige håller på att ställa om i full fart och allt fler väljer att köra på el. Det är inte hållbart, vare sig miljömässigt eller ekonomiskt, att köra fossilt. Mer behöver satsas på laddinfrastruktur och förnybar, billig el (lika med vindkraft).

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Det finns inget stöd i forskningen för att betyg i så tidig ålder är till hjälp för eleven. I stället skapar det stress och prestationsångest, särskilt hos de som redan kämpar. Betyg ska ges först i årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: En ekonomisk utjämning mellan Sveriges kommuner och regioner skulle leda till mer jämlik vård, skola och omsorg. Systemet för utjämning behöver arbetas om för att bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Det är ett allvarligt brott där man utnyttjar en annan människa - straffskalan ska vara därefter. Böter är inte tillräckligt kännbart.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Marknadshyror skulle göra det svårare för de med låg inkomst att få en bostad. Det skulle också leda till ökad segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Med höghastighetståg kan flygandet mellan de större städerna minska drastiskt. Samtidigt behöver det finnas tåg också regionalt och lokalt, som stannar där människor bor. Höghastighetstågen behövs, men spårtrafiken generellt behöver också stora satsningar för att vi sak kunna resa hållbart.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Vården behöver bli mer jämlik över landet. Chansen att tillfriskna från t.ex. cancer ska inte hänga på var i landet man bor. Med statligt ansvar och statlig finansiering kan det också bli lättare att få kvalificerad personal till alla delar av landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Karensdagen drabbar de med låga löner hårdast och leder till att många går sjuka till jobbet för att klara ekonomin. Det ökar smittspridningen och är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Särskilt utsatta grupper, t.ex. personal i förskola och skola, är särskilt drabbade.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Det behövs mer trygghet på arbetsmarknaden, inte fler korttidsanställningar som utnyttjas för att slippa ge någon en fast anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Tillståndsprocessen kan effektiviseras, ja - men nya gruvor ska alltid prövas mot högt ställda krav både vad gäller miljö och rennäringens intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Människor flyr för att de inte ser sig ha något annat val. Asylrätten är viktig och både vi och resten av EU behöver ta emot flyktingar solidariskt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Stjernström: Vi behöver värna människors personliga integritet, men samtidigt bekämpa den organiserade brottsligheten. En svår balans!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Stjernström: De ekonomiska skillnaderna har ökat mycket. För att upprätthålla välfärden behöver de som tjänare mer också betala mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Stjernström: Extra viktig Artrikedomen i de svenska skogarna har utarmats kraftigt. Gammelskog och andra skogstyper med höga naturvården (t.ex. fjällnära skog) behöver mer skydd. FN och EU har mål om skydd av 30 procent av land och hav, vilket jag ansluter mig till. Skog har andra värden än ren avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Anna Stjernström har hoppat över denna fråga