Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eric Westroth (fotograf Mari Widetoft)

Eric Westroth

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har erfarenhet av näringslivet och som smålänning och företagare vet jag att det är viktigt att hushålla med pengarna och använda dem till rätt saker. I politiken är jag pragmatisk och i ett framtida samarbete kommer det att behövas samarbetsförmåga och lösningsorienterade arbetssätt för att hitta gemensamma nämnare över partigränserna.

Presentera dig själv

Jag är 51 år gammal, uppväxt Småland och i Väset, en by i Gnosjö kommun. Har jobbat i familjeföretaget sedan jag avslutade mina studier på Högskolan i Jönköping där jag studerade till ingenjör. Sitter för närvarande i riksdagens skatteutskott men är också ledamot och kassör i partiets distriktsstyrelse och är även invald i Gnosjö kommunfullmäktige.

Vad har du för yrke?

Jag jobbade tidigare i familjeföretaget som tillverkar möbler.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser fram emot ett regeringsskifte efter höstens val. En regering där SD har egen majoritet i riksdagen skulle naturligtvis vara att föredra. Om detta inte blir fallet, en regering där SD ingår tillsammans med företrädelsevis M och KD och med storlek på inflytande motsvarande det mandat som väljarna gett respektive parti.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eric Westroth

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Problemen i skolan är inte kopplade till möjligheten att välja skola. Att ställa krav på skolornas kvalitet och att inte ett vinstuttag sker på bekostnad av detta måste säkerställas genom regelbunden kontroll.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Sverige behöver en stabil och planerbar elproduktion, speciellt i takt med att samhället förväntas elektrifieras allt mer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Polisen behöver alla verktyg de kan få i kampen mot den organiserade brottsligheten. Detta har varit ett framgångsrikt verktyg för den danska polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig RUT motverkar svartarbete och befrämjar ofta kvinnligt företagande och många gånger personer som står långt från arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Sverige är det land som ger mest bistånd per capita. Många gånger ineffektivt, dåliga kontrollverksamhet samt korruptionsbefrämjande. Vi behöver sänka biståndet för att istället ge resurserna till pensioner, rättsväsende och välfärd i Sverige.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Kungahuset är en kulturell, unik och god representant för Sverige. Att "köpa" den "goodwill" och reklam som kungahuset skänker till Sverige i utlandet, låter sig inte göras för pengar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Sverige har bland världens högsta bensin- och dieselpris. Vi är bland de största länderna i EU, samtidigt som vi är det andra mest glesbefolkade. Skall vi ha ett levande Sverige i alla delar av landet, måste bränslepriser och bränsleskatter ligga på en mer moderat nivå i ett internationellt perspektiv.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: På senare tid har kostnaden för att bo och leva skjutit i höjden, bla. på grund av det skenande energipriset och hushållens ekonomiska marginaler har därmed minskat.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Mer av kulturutövandet och konstverksamheten behöver förnyas och erbjuda det marknaden efterfrågar och är villig att betala kostnaden för. Det finns dock fortfarande ett kulturarv som fortsatt behöver statligt stöd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Vindkraften inkräktar på vanliga människors liv och naturvärden behöver skyddas. Självklart måste kommunerna ha sista ordet vid etableringar av detta.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Tiggeri hör inte hemma i den svenska samhällsbilden. Det är till övervägande del organiserat och utnyttjar människors utsatthet, till förmån för organiserad människohandel.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Ser inget behov av detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Familjen bör ges rätten att bestämma vad som är bäst för sina egna barn och sina förutsättningar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Är bra för tillgängligheten på framför allt gles- och landsbygd. Dock kanske ersättningssystemet behöver en översyn.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Vi behöver ha främst temporära uppehållstillstånd med tydliga kopplingar på vilka premisser tillståndet är kopplat.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Sverigedemokraterna har länge varnat för Ryssland och motsatt oss den nedrusning som Sverige gjort sedan murens fall 1989. Vi har primärt arbetat för ett försvarsförbund med Finland, men då Finland valt att göra en ansökan till Nato, är ett även ett svenskt Natomedlemskap en naturlig följd, för att inte bli en isolerad ö med en ytterst begränsad egen försvarsförmåga.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Vi vill ha en omställningsförsäkring som A-kassan innebär. Det innebär en ekonomisk trygghet för den som befinner sig mellan jobb. Dock behöver den vara tidsbegränsad och A-kassan skall inte ses som ett alternativ till förvärvsarbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Strandskyddet behöver luckras upp, primärt i de mer glesbefolkade delarna av landet. På så sätt kan man öka attraktiviteten och nybyggnationen i delar av landet där intresset och de ekonomiska förutsättningarna för detta idag är svalt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Sverige är redan idag ett högskatteland. Vi har rustat ner under 30-års tid, och nu behöver de resurser man tagit från försvarsmakten under denna tid återföras. Detta behöver vi göra genom att använda de skattemedel vi redan tar in från ett hårt beskattat folk, på ett mer ansvarsfullt sätt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Det behövs ett Public-service, men det behöver vara smalare, vassare och mer effektivt än vad det är idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Det innebär att den som lever under de förutsättningar där inte en elbil fungerar för att få vardagspusslet att gå ihop, förmodligen måste flytta. Transport kommer i så fall att bli en klass-fråga. Teknikutveckling behöver vara drivande och inte förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Betyg (eller skriftligt omdöme, kalla det för vad man vill) är en förutsättning för att kunna ha en resultatuppföljning och indikering om tidigare insatser för hjälp och resurstilldelning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Vi behöver se över de utjämnande systemen mellan kommunerna. Välskötta kommuner skall inte bära kostnaden för misskötta kommuner och kommunens arbete att bidra till högre skatteintäkter, inte bara genom sin egen kommuns befolkningstillväxt utan även genom näringslivsfrämjande arbete behöver premieras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Fler brott i Sverige behöver straffskärpningar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Sverigedemokraterna har stått upp emot marknadshyror. Hyror behöver vara rättvisa och på en nivå som gör att fler har råd med en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Sverige behöver se till att den infrastruktur vi redan har idag fungerar bättre och mer tillförlitligt. Det behövs primärt underhåll och en utökad kapacitet på det tågsystem vi redan har. Ett höghastighetståg hade primärt gynnat yrkeskategorier som har dator och telefon som sina primära arbetsredskap och där en timme mer på tåget ej behöver vara improduktiv.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Vård behöver att bli mer likvärdig i olika delar av landet och behöver utredas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Det kan dock finnas yrkesgrupper inom omsorgen, som i sin yrkesroll är mer utsatt för smitta och sjukdom, där det kan finnas anledning att se över om karensdagen behöver bortförhandlas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eric Westroth: Tillståndsprocessen behöver ses över och förenklas. Dock måste berörda kommuner och invånare ha ett stort inflytande vid öppning av nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Sverige har historiskt tagit emot så många att integrationen inte har fungerat. Många av dagens samhällsproblem vi har idag är kopplade till denna ansvarslösa invandringspolitiken flera regeringar tidigare har fört. Vi behöver ha ett flyktingstopp och efter att problemen va den tidigare förda politiken är löst, behöver vi ha ett EU-minimimottagande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Westroth: När det gäller gängkriminalitet, behöver polisen ha alla de verktyg vi kan ge dem för att bekämpa dessa. Dock behövs en reglering så att inte verktygen används på ett otillbörligt sätt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Hushållens ekonomi är på väg att försämras, samtidigt som omsorg och rättsstat har stora utmaningar. På sikt behöver skattetrycket minskas, och då kanske inte bara för höginkomsttagare, men det är inte en prioriterad fråga just nu.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eric Westroth: Skogen skyddas bäst av de enskilda skogsägarna. Skall nya områden skyddas, behöver motsvarande redan skyddad areal åter tas i bruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eric Westroths val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning

Så svarar Eric Westroth: Extra viktig Får en framtida regering ordning på ovanstående prioriteringar, kommer många av de övriga svarsalternativen att lösas "per automatik".