Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Thurdin (fotograf null)

Johanna Thurdin

Varför ska väljarna rösta på dig?

I mitt arbete som teknikkonsult möter jag människor och företag som utvecklar lösningar för ett hållbart samhälle. Jag vet att det går! Och jag är överttygad om att livskvalitén kan bli bättre om vi snabbt ställer om till hållbarhet. Men det är mycket bråttom, därför behöver vi modiga politiker med skinn på näsan och stark moralisk kompass.

Presentera dig själv

Jag är en ganska vanlig mamma till tonårsbarn i en mellanstor stad. Jag har insett att klimathotet är mycket allvarligt. Det är inte alltid kul med politik, men jag vill kunna se mina barnbarn i ögonen och veta att jag har gjort allt jag kan för att ge dem en möjlighet till ett bra liv. Om vi inte ställer om mycket snabbt nu så kommer det troligen gå mycket, mycket illa.

Vad har du för yrke?

teknikkonsult i byggbranschen

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Alice Bah Kuhnke

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas att miljöpartiet, centern och socialdemokraterna får en klar majoritet och bildar regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Johanna Thurdin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Det har visat sig svårt att följa upp kvalitén på undervisningen i friskolor. Därför kan skolverksamhet inte handlas upp lika enkelt som vissa andra varor och tjänster som köps av offentlig sektor. Det handlar om en mycket viktig verksamhet och mycket pengar, därför behöver skolbranschen regleras ordentligt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Kärnkraft innebär mycket stora risker, både i driftskede och avfallet. Efter en kärnkraftolycka kan strålningen finnas kvar och göra stor skada under tusentals år. Det är omoraliskt att utsätta framtida generationer för dessa risker, vi måste helt enkelt lära oss rätta mun efter matsäck och klara oss på den levnadsstandard som jorden tål.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Övervakning av individer är medel som främst utövas av diktaturer, såsom Sovjetunionen och Kina. Visitation är en sådan övervaktning som bara bör användas när det verkligen behövs. Vi ska så långt som möjligt respektera människors integritet och bekämpa kriminalitet på andra sätt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: RUT-avdraget har lett till nya arbete för en stor grupp, främst kvinnor, som annars haft svårt att få jobb. Samhället bör satsa på att skapa jobb som ger egen inkomst och ökat självförtroende till dem som har svårast att få jobb. RUT-jobben är bra exempel på sådana jobb och kostar inte så mycket per jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Extra viktig Jag vill leva i en mer jämlig, rättvis värld, där människor slipper svälta eller fly undan naturkatastrofer och krig. Sveriges bistånd har haft en bra inriktning, att uppmuntra långsiktigt självförsörjande. Det behövs nu mer än någonsin. Att minska biståndet är både oetiskt och farligt då fattigdom skapar värre spänningar och osäkerhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Jag vet inte hur mycket pengar de får och om det är lagom för det som ska utföras. Jag har läst att redovisningen av pengarna ska bli bättre, och det tycker jag är bra och viktigt. På sikt bör arv-monarik avskaffas, då den inte passar med demokratiska principer. Jag tycker att vi ska välja kung/ drottning i allmänna val.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Extra viktig Klimatskadliga utsläpp måste upphöra mycket snabbt och bensin och diesel står för stor del av Sveriges CO2-utsläpp. Ekonomiska styrmedel ska användas för att få ner användningen av fossila bränslen, absolut inte för att gynna den !

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Skatten på mark och bostäder bör inte vara högre än de kostnader som kommunen har kopplat till markanvändningen, dvs en kommunal avgift. Skattesystemet bör vara tydligt och enkelt att begripa. Eftersom bostäder är en mycket långsiktig investering är det extra viktigt att förutsättningara för ägade av bostad ändras sällan och långsamt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Kultur är en del av själen i ett samhälle och kultur får aldrig bli ett privilegium endast för rika. Jag tycker att kulturbudgeten är lagom idag, men skulle vilja ha en omfördelning från stora, dyra institutioner till att uppmuntra vanlga människors kreativitet. Privat finansiering är OK. Om den ökar utan att det offentliga minskar, är det helt OK om andelen privata pengar därmed ökar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Vindkraft ska inte särbehandlas jämfört med annan industrietablering. Vindkraft ska prövas av miljödomstolen och kommunen har stor makt att påverka lokaliseringen, precis som för annan industri. Veto-rätten som finns nu är ett dåligt och rättsosäkert instrument. Vetot bör tas bort, men kommuner ska förstås fortsatt styra genom översiktsplaner mm.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Varför ska vi försöka dölja att fattigdom finns? Man kan inte förbjuda fattigdom, istället ska vi lyfta människor så att de slipper tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: I ett samhälle utan fördomar och ojämlikhet skulle det juridiska könet vara en oviktig fråga. Tills vi har det samhället bör vi respektera de människor som inte vill identifiera sig som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Eftersom vi har den historia vi har, med traditionella könsroller, är det bra att samhället gynnar en jämlik fördelning av ledigheten, Det har visat sig att pappamånaderna har lett till att fler pappor vågar vara med sina barn, alltså har det varit bra med en styrning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Om vi kan hitta en bra modell för prissättning och kontroll , skulle det kunna fungera. Men hittills har dessa tjänster kostat mycket skattepengar utan att ge bra vård där den behövs bäst.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Extra viktig Jag vill bo i ett medmänskligt samhälle där vi ställer upp för varandra och för de som tvingas fly från sitt land. Utan permanenta uppehållstillstånd tvingas de som flyr leva i ovisshet och oro för att tvingas tillbaka till krig och förföljelse. Det är omäskligt, grymt och bidrar till att integrationen inte fungerar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Jag är osäker på denna fråga, det finns fördelar och nackdelar. Sverige ska inte anpassa sig till Turkiets krav, efetrsom Turkiet är en diktatur. Men jag tycker ändå att Nato är ett bättre alternativ än bilaterala samarbeten med Storbritannien och USA, som vilken dag som helst kan komma att styras av en galen president.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Det är viktigt att människor litar på trygghetssytemen och att de ger möjlighet att försörja sig. Sjukförsökring och a-kassa för slås ihop så att ingen kan falla mellan stolarna.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Jag är stolt och tacksam att vi haft så bra strandskydd i Sverige. Utan det skulle det inte finnas fria badplatser och möjlighet att paddla och fiska och vandra vid sjöar och vattendrag. Det måste vi värna!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Jag tror att det finns andra möjligheter att finansiera försvaret än höjd skatt. Jag föreslår t.ex stopp för alla pengar till flygbolag, flygplatser och fossila drivmedel. Som en sista utväg kan skattehöjningar behövas, men jag tror det går utan.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Public service har en viktig roll som granskare och som folkbildare. Det fungerar bra som det är idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Extra viktig Klimatförändringarna är ett så stort hot med så allvarliga konsekvenser att vi måste vara beredda att agera mycket snabbt och mycket kraftfullt. Stopp för fossila drivmedel borde ha införts för 30 år sedan, då hade man kunnat avveckla i lugnare takt. Nu finns inte tid för det, nu måste det till drastiska åtgärder.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Extra viktig Jag tror inte att betyg leder till bättre prestationer för barn på mellanstadiet. Snarare tror jag att så små barn lätt tappar självförtroendet av dåliag betyg och fortsätter prestera dåligt när de känner sig dålga. Lärarna är bra på att locka till vetgirighet och lärande på andra sätt än genom betygshets.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Det är för stor skillnad mellan de ekonomiska förutsättningarna i olika kommuner idag. Storstäderna får dolda subventioner genom arbetstillfällen i statliga myndigheter och statliga bolag. Många fattiga kommuner bidrar med råvaror som malm, skog, vattenkraft och vindkraft , utan att få ersättning lokalt. Det skapar klyftor och illvilja mellan stad och land.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Samhället bör markera tydligt att köp av sexuella tjänster inte accepteras. Sexköp hänger ihop med människohandel, misshandel, narkotikahandel och sexuella övergrepp, vilka bör bekämpas samlat.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Jag tror att det vore bra med friare hyressättning. Det skulle troligen leda till mer byggande. Med friare marknadshyror blir det inte längre lönsamt med svarta andra- och tredjehandskontrakt och därmed mindre utnyttjande av unga och utrikes födda utan kontaktnät. Övergången till marknadshyror måste ske långsamt så att folk inte sätts utan bostad, därför passar det bra att införa i nybyggnation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Sverige behöver nya stambanor och mycket snabb upprustning av befintliga järnvägar. Just höghastigehtståg är inte prioriterat för mig, men jag tycker att nya, bra spår med häg kapacitet är vitkigt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Det är viktigt att människor i hela landet kan påverka den samhälsservice som finns nära. Jag inser att det kan finnas ekonomiska fördelar med statligt ansvar för sjukvården, men jag är rädd att det skulle leda till ännu större polarisering mellan stad och land. Om landsbygd och Norrland förlorar ännu mer service kan demokratin tappa förtroende.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Karnesdagen slår orättvist mot de som har minst ekonomiska marginaler och blir sjuka ofta. Å andra sidan var sjuktalen antagligen onödigt höga innan karensdagen infördes. Jag tror att det är viktigt att det ändå gör lite skillnad i plånboen när man är sjuk, sjukpenningen ska inte vara 100 % från första dagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Jag tycker det är lagom svårt att säga upp anställda i Sverige. Det är inte bra med otrygga anställningar, men det är inte heller bra om företag blir bundna till att ha kvar anställda om det inte finns jobb för alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Thurdin: Den miljöprövnining som görs idag av både gruvor och annan industri fungerar bra och är i huvudsak rättssäker. Det finns problem med långa handläggingstider hos myndigheterna, men regelverket i stort är bra.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Thurdin: Extra viktig Jag vill bo i en värld där medmänsklighet och solidaritet styr i högre grad än egen kortsiktig vinning. Vi ska ställa upp för de som behöver skydd, precis som vi vill att andra ställer upp den dag jag eller mina barn behöver fly.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Thurdin: Jag tycker att det är oerhört viktigt att övervakning bara sker när det är absolut nödvändigt. Det kan finnas någon del där polisen bör få ökade befogenheter, men huvudsakligen verkar det bra idag. Om polisen tycker att de behöver lite mer befogenheter kan jag gå med på det.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Thurdin: Jag tycker att den progressiva skatt vi har idag är bra. Däremot bör vissa avdrag och subventioner som vi har idag ses över. Reseavdrag och ROT-avdrag gynnar de med höga inkomster onödgt mycket.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johanna Thurdin: Extra viktig Sverige har under de senaste 50 åren bedrivit rovdrift på skogen. De få naturskogar som finns kvar måste få ett mycket starkt skydd. I övrig skog måste den biologiska mångfalden förbättras, tex genom att avverkningar görs som plockhuggning i större omfattning. Markberedning bör upphöra helt då den leder till stora klimatutsläpp.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Thurdins val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården