Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magdalena Nour (fotograf Ola Obrant Andreasson)

Magdalena Nour

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med ett kryss på mig får du en representant för en medmänsklig, hållbar och företagsvänlig politik. Med erfarenhet från näringsliv, akademin, idéburen sektor och internationellt arbete får jag saker gjorda och når resultat. Jag är en orädd, påläst och nyfiken politiker som gör skillnad i vardagen, tryggt förankrad i en liberal, grön bas, för Vellinges, Skånes och Sveriges bästa.

Presentera dig själv

Jag är centerpartist för att jag tror på alla människors inneboende kraft, vilja och förmåga att ta ansvar för sin egen situation. Min ledstjärna är people, planet, profit, en långsiktigt hållbar värld där alla kan bli sitt bästa jag, med mer eller mindre stöd i olika faser i livet. Jag brinner för entreprenörskap och ser alltid halvfulla glas som väntar på att fyllas upp. Imorgon börjar idag.

Vad har du för yrke?

Hållbarhetskonsult som får människor att växa - affärsutveckling och ledarskap

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Madeleine Albright

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Som centerpartist går jag till val på vår politik och vill få väljarnas förtroende för den. Med det sagt, så måste Sverige regeras. Då krävs det att vi politiker samarbetar och får igenom viktig utveckling för många människor. Helst hade jag velat se ett gammaldags Alliansstyre, men inte med SDs ideologi och människosyn, varken i förarsätet eller baksätet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Magdalena Nour

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig Det avgörande för en skola är kvaliteten på undervisningen och att alla elever får en möjlighet att lyckas, driftsformen och den pedagogiska metoden är sekundär. Däremot vill jag att hela skolpengen ska användas till just skolan och eleven. Ev överskott ska återinvesteras i verksamheten, inte delas ut till en ägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig Kärnkraften är varken ekonomiskt eller planetmässig hållbart på längre sikt. Det tar alldeles för lång tid att utveckla nya varianter, få vill investera och ännu färre vill betala för dyr kärnkraft. Låt oss eskalera satsningarna på vind och sol istället.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig Redan idag trakasseras "slumpmässigt" utvalda ungdomar återkommande för att de rasprofileras - detta skapar misstro till polis och samhället, när vi istället behöver stärka tillit och samhörighet. Det är det enda sättet att stoppa nyrekrytering till de kriminella gängen. Visitationszoner går emot all forskning och erfarenhet på området.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig Avdraget fyller sin funktion och gör tusentals svarta jobb vita, skapar instegsjobb för unga och nya på arbetsmarknaden och medför att olika individer kan fokusera på att arbeta på sin kompetensnivå.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig En solidarisk värld är en tryggare värld. Att tro att Sverige är ett område avskilt från omvärlden är både cyniskt och ogenomtänkt. Genom att arbeta med demokratiutveckling och bekämpa fattigdom och utveckla verktyg mot klimatförändringar runt om i världen, tryggar vi inte bara andras välfärd utan egen vår egen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Jag är i grund och botten skeptisk till monarkin, men så länge kungahuset har uppdrag för Sverige ska de ersättas för det.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig Just nu är priserna ovanligt höga, bl a pga krig och oljeländernas ovilja att sänka sina priser. Men att sänka skatten och därmed den långsiktiga ambitionen med en hållbar omställning för våra transporter, är kortsiktigt. Många av oss kan välja alternativa färdmedel. För de som inte kan välja, på landsbygden eller i industrin eller lantbruket, är det förnuftigt att ge tillfälligt stöd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Att äga en fastighet innebär inte att man har pengar på banken att betala skatt av. Höjd fastighetsskatt drabbar främst människor med lägre inkomster som råkar bo i ett område där värdet på fastigheter går upp.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: För ett hållbart och inkluderande samhälle där alla människor får möjlighet att ta del av kultur, ska finansiering med armslängds avstånd upprätthållas. Privat finansiering är välkommen som komplement, men väldigt stor del av de kulturyttringar en människa behöver fär välmående, bildning och utveckling, måste garanteras av ett samhälle.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig Det är hög tid att lokala särintressen prioriteras ner i förhållande till den omställning till hållbar och billigare energiförsörjning vi så väl behöver. För vår planet, för vår ekonomi och för oss som bor här.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig Att förbjuda tiggeri tar inte bort fattigdom. Med det sagt måste Sverige vara mycket bättre på att släppa in olika människor med olika bakgrund på vår arbetsmarknad. Parallellt måste Sverige genom EU sätta väldigt mycket mer press på avsändarländerna Rumänien och Ungern och deras rasistiska politik och ovilja att hjälpa sina medborgare. Villkora de ekonomiska bidragen till länderna!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig För enskilda individer är detta en helt självklar och livsavgörande markering. För den stora massa spelar det ingen roll alls. Alltså bör majoritetssamhället tillmötesgå en minoritets viktiga och förståeliga krav.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Alla socialförsäkringar bör utgå från det försäkrade subjektet, alltså barnet i det här fallet. För barnets bästa bör delar av föräldraförsäkringen villkoras att tas ut av respektive vårdnadshavare, ungefär som idag. Exakt vilken fördelning i månader som ska göras kan jag inte svara på idag. Det viktiga är att samhället i stort också tillåter bådemammor och pappor att vara lediga med sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: All ny teknik är inte gynnsam för hela samhället, men so det är idag fyller nätläkarna en viktig funktion. En "vårdpeng" för privata utförare som ger vård till invånare som annars vänt sig till den offentliga vården, är rimlig. Nu gäller det för den offentliga vården att komma ikapp med digitaliseringen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig Med det rättsosäkra läget i svensk migrationspolitik och bristfälliga hantering av asylsökande, gör tillfälliga, korta uppehållstillstånd mer skada än nytta. Med oro och osäkerhet försvåras all integration, studier och arbete. Med tanke på att Sverige behöver all arbetskraft vi kan få, är det klokare att avsevärt förbättra integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Valet är inte självklart för mig, men som världen ser ut idag är det mer och mer tydligt att det är förmätet av Sverige att ha en fasad av neutralitet, medan vi i praktiken sedan länge har väldigt nära band med NATO, utan att själva committa i vårt engagemang i försvarsalliansen. Med det sagt finner jag det helt orimligt att tillmötesgå Turkiets krav i de förhandlingar som nu förs.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Att vara fattig hjälper inte någon i arbetet med att finna ett nytt jobb. Att enda sättet för att få rimlig försörjning under en längre eller kortare arbetslöshet idag är att ha en inkomstförsäkring, är orimligt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Det är helt orimligt att vi i städer kan bygga bostäder precis vid vattnet, medan den minsta å i Smålands skogar förhindrar en gäststuga eller ett båthus. Strandskyddet ska inte avskaffas men revideras kraftigt så att människor som bor på landsbygden kan fortsätta med det.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: I första hand är det en prioriteringsfråga. Jag är övertygad om att det finns många andra områden att effektivisera för att få resurser till upprustning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Public service ska vara just det - en service till allmänheten, finansierad av staten med armslängds avstånd till innehållet. Att hela landet ska synas i nyhetsflödet och kunna lyfta sin situation och tankar om framtiden, är en självklarhet. Möjligtvis kan några delar av utbudet skalas bort, men mycket av public services utbud är avgörande som kultur- och nyhetskälla för många människor.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Det är det enda rimliga, och fullt genomförbart. De stora bilföretagen är redan där, nu gäller det att vi som samhälle backar upp med logistik, laddning och annat.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Betyg är framförallt viktigt som urvalsinstrument, i brist på andra metoder. Betyg kan också vara en möjlig del av en löpande feed back till eleven och föräldrarna för att säkerställa att eleven utvecklas och når sina mål. Elever som presterar bra påverkas inte av betyg, de som presterar sämre blir stressade. Det finns alltså ingen anledning till betyg om det inte ska användas som urval.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Vi har ett ganska välfungerande omfördelningssystem idag. Det viktigaste är att det har en legitimitet och att det inte fungerar som kryckor till ekonomiskt svagare kommuner. Incitament till förbättring och effektivisering får aldrig tas bort.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Att köpa en annan människas kropp är aldrig förenligt med etik och moral. Hela processen med att köpa och sälja kroppar för med sig så mycket utnyttjande och elände att det är rimligt att de individer som möjliggör den genom sina köp, straffas i proportion med den skada de åsamkar individer och samhälle.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Vi måste få en bättre fungerande bostadsmarknad, och diversifierad hyressättning av nya hyresrätter finns redan i t ex Malmö. En nybyggd tre i Västra Hamnen kostar mer än en nybyggd tre i ett mindre attraktivt område. Det är rimligt, så länge de billigare alternativen finns.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Effektiva och miljömässigt klimatsmarta transporter och logistik är avgörande för en ekonomisk och social hållbarhet. Däremot måste hänsyn tas till befintliga verksamheter och de flöden som redan är etablerade.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Redan idag sker viss samordning i de sex större sjukvårdsregionerna, och givetvis genom lagar, regler och riktlinjer från statligt håll. För Skåne där jag verkar är det regionalt styre som medger de sjukhusens existens - vård bedöms och genomförs bäst i första hand nära dig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Om pandemin lärt oss något är det att medarbetare ska vara hemma vid sjukdom. Vi har också noterat att de grupper arbetstagare som inte har möjlighet att arbeta hemifrån bestraffas dubbelt med karensdagen. I grannländer som Danmark fungerar det utmärkt med sjukersättning från dag 1. Möjligheten att begära in förstadagsintyg är ett verktyg för att motverka ev missbruk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: En arbetsgivare måste få göra sina strategiska bedömningar och vid förändringar i sin organisation välja vilka medarbetare som bäst lämpar sig för arbetet. Med det sagt har vi redan idag stora möjligheter att förhandla enligt de regler som finns och därmed i samförstånd med arbetsmarknadens partner genomföra nödvändiga förändringar. En trygg arbetsplats leder till trygga och effektiva medarbetare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magdalena Nour: Det är en viktig avvägning mellan urfolks och lokalbors rättigheter till sin mark och sina sedvänjor, till en hållbar naturmiljö, och vår industris behov av råvaror. Med det sagt är det oacceptabelt att det ska ta upp emot 10 år för ett företag att få besked på vad som är möjligt att göra.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magdalena Nour: Extra viktig Sverige är nu ett av de länder med mest restriktiv migrationslagstiftning inom EU. Majoriteten av de som idag får uppehållstillstånd i Sverige är arbetskraftsinvandrare, studenter och anhöriga till de grupperna. Därefter anhöriga till nyanlända, och ett mindre antal kvotflyktingar. Låt oss ta väl hand om de som redan är här, och samtidigt även fortsatt vara en fristad för människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magdalena Nour: Det är orimligt att yrkeskriminella ska kunna ligga steget före med tekniska lösningar, och att polisen hindras av lagstiftning, inte av kompetens. Med det sagt är integritet även fortsatt viktigt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magdalena Nour: Sverige har fortfarande ett av världens högsta skattetryck, och nej höginkomsttagare ska inte bestraffas med högre skattesatser.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magdalena Nour: Den skog som brukas och tas väl om hand av sina långsiktiga ägare mår bra av den skyddsnivå vi har idag. Att göra naturreservat av all skog gynnar i det långa loppet ingen, varken skogsägare, djur, natur eller en hållbar ekonomi.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magdalena Nours val:

 • Landets ekonomi
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Magdalena Nour: Med ordning och reda i finanserna kan vi säkra att alla elever får möjlighet att lyckas i skolan, med rätt stöd och anpassningar i rätt tid, och att alla invånare får den vård de behöver för ett hälsosamt och friskt liv.