Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Roger Brodin (fotograf null)

Roger Brodin

Varför ska väljarna rösta på dig?

. Jag arbetar för ett samhälle där individer tar sitt ansvar och där arbete går före bidrag samtidigt som vi ska ta hand om de som av olika anledningar inte tar sig ut på arbetsmarknaden av egen kraft. Samma möjligheter till alla i såväl skola som arbetslivet. Landsbygdsfrågor är viktigt för mig. Den erfarenhet och kunskap som finns hos lokalbefolkningen behöver tas tillvara i beslutsprocesser.

Presentera dig själv

Nyfiken Värmlänning som värnar om landsbygden och att hela Sverige ska ges möjligheter att leva och utvecklas. Brinner för frågor som rör utveckling och arbetsmarknad. I stort en ödmjuk person som tror på individen där frihet under ansvar blir en viktig ingrediens. Intressen är bland annat bilar, jakt, fiske och musik.

Vad har du för yrke?

Arbetsförmedlare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Boman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett Moderat styre där den moderata politiken får genomslag. Gärna samverkan med Kristdemokrater och Liberaler. I sakfrågor ska vi kunna diskutera med alla och hitta samarbeten med de som vill ställa sig bakom en politik som gynnar Sverige.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Roger Brodin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Företagande är bra för Sverige och alla skolor har samma kravbild där verksamheten och resultatet kontrolleras av skolinspektionen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Sverige behöver en stabil energiförsörjning och ny teknik inom kärnkraften utvecklas och blir säkrare. Visst tar utbyggnad tid, men med tanke på att infrastrukturen för energiöverföring behöver byggas ut har vi tid att planera för hållbar energiproduktion genom utbyggd kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Buset måste bekämpas! I de mest utsatta områdena behövs tydliga och kraftfulla åtgärder för att skapa ett säkrare samhälle.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Företagande ska stimuleras och rutavdraget skapar möjligheter för nya företag att växa upp.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Vi måste hjälpas åt i världen men samtidigt se efter eget hus.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Kungahuset är förvisso en reklam för Sverige som inte kan prissättas men genom effektiv förvaltning av befintliga medel kan tilldelningen minskas och resurser kan tilldelas till annat behövligt, ex. för att stimulera och underlätta för företagande.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Många lever på landsbygden och är beroende av bilen samtidigt som transport och jordbrukssektorerna drabbas hårt! Sänk skatten med minst 10:-/liter!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Skattehöjningar bör undvikas så långt det går. Dock bör kommunerna tilldelas del av fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Kulturen behöver lära av idrotten och arbeta mer med sponsorer. Biljettpriser bör även justeras till att den som köper biljett till ett evenemang får betala en större del och bidragsdelen ska därmed minska,

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Beslut närmare invånaren är ett bra riktmärke i debatten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Tiggeri tenderar att bli organiserat och kan bidra till människosmuggling och utnyttjande av individer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Låt alla kalla sig vad de vill. Ett tredje juridiskt kön skulle dock kunna bli komplicerat.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Frihet under ansvar är bra. Låt halva totala tiden vara fördelad 50/50 och resten valfritt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Vården ska bedrivas under samma premisser oavsett privat eller regiondrivet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Helt ok om man uppenbart kan försörja sig själv inom rimlig tid. Vi kan dock ej ha permanent som regel. Vi har över tid mottagit allt för många som fastnat och tyvärr aldrig kommer få en fast punkt på Svensk arbetsmarknad.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Världsbilden har förändrats och vi behöver kraftsamla i gemenskap för att kunna möta upp mot yttre hot.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Risk för att fler fastnar i arbetslöshet. A-kassan ska stimulera till omställning i arbetslivet och därmed en snabb återgång till arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Om inte helt så delvis. Detta för att skapa attraktiva boendemiljöer och stimulera inflyttning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Om skattehöjning, återinför då en motsvarighet till värnskatten som verktyg för att tillföra medel till försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Informationsuppdraget är bra och värdefullt. Dock kan publicera service agerande ibland ifrågasättas och stundtals inte anses neutralt. Det viktigaste är ett opartiskt agerande.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Klarar vi att energiförsörja Sverige med allt fler krävande energikonsumenter? Satsningar bör intensifieras kring forskningen på fossilfria bränslen till framförallt dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Bra att ställa krav men formella betyg bör inte tilldelas i såpass låg ålder. Lägg energin på att ge en bra grundutbildning där alla ges möjlighet att följa studieplanen och ge stöd till de som behöver med målet att ingen ska behöva hållas kvar en årskurs.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Osäker på om detta är lösningen. Frågan behöver diskuteras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Viktigt att arbeta för ett hållbart samhälle och att eliminera trafficking.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Tillgång, efterfrågan och standard reglerar redan idag priset till viss del. Parterna ska få säga sitt men då trenden idag tycks peka på efterfrågan av en hög standard behöver även priset vara därefter, annars riskerar den som bor i en äldre lägenhet få betala lika mycket som den som bor i en upprustad eller nyproducerad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Kostnaden går inte att motivera. Bättre att arbeta med dubbelspår och att vissa avgångar har färre stop.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Kan bidra till en jämnare vård över riket och stimulera regionernas arbete med den regionala utvecklingen i övrigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Risk för att systemet utnyttjas utan egentlig orsak i större grad. Dock inte helt främmande för fortsatt diskussion.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Finns relevanta skäl ska processen förenklas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Roger Brodin: Så länge hänsyn tas till natur/miljö/omgivning bör en förenkling ske i syfte att stimulera arbetsmarknaden och skapa arbetstillfällen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Vi har inte lyckats ta hand om de vi hittills mottagit. Många fastnar i arbetslöshet och bidragsträsket. Vi behöver ordna samhället vi har idag och under tiden införa begränsningar i större grad.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Roger Brodin: Polisen måste ges verktyg att bekämpa och så långt som möjligt förhindra brottslighet. Dock kan fri avlyssning och övervakning inkräkta i för hög grad.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Roger Brodin: Värnskatten skulle kunna återinföras.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Roger Brodin: Extra viktig Frihet att förvalta sin egendom. En allt för hård reglering av skyddet gynnar inte helheten och skapar ett större tryck på övrig skog och bruket av densamma. Vi har idag en allt för låg slutavverkningsålder (ca 60 år) och för att få ett hållbart skogsbruk bör åldern höjas till 80-120 år.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Roger Brodins val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning