Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Bolund (fotograf Fredrik Hjerling)

Per Bolund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer aldrig ge upp kampen för miljön och ett hållbart klimat. Jag vet att vi är helt beroende av naturen för vår överlevnad och vi måste sluta behandla naturen som vår värsta fiende. En röst på mig är att bygga en ekonomi inom naturens ramar som kan ge oss alla goda liv, idag och långt in i framtiden.

Presentera dig själv

Jag brinner för en hållbar värld med frisk natur och med ett klimat som vi kan leva goda liv i. Jag tror på människan och att vi kan klara att bryta fossilberoendet och naturskövlingen och lära oss att förvalta och leva i samklang med naturen och planeten. Far till tre barn, friluftsmänniska som tycker om att sporta (särskilt basket) och röra på mig.

Vad har du för yrke?

Biolog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer efter valet söka största möjliga genomslag för vår gröna politik. Vi vill se en rödgrön majoritetsregering, där S, MP, C och V ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Bolund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Extra viktig Vinstjakten i skolan ökar klyftorna och gör att pengar som ska gå till eleverna istället går till aktieägare. Barn ska kunna välja skola men skolor ska aldrig kunna välja bort barn, som sker idag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Kärnkraften är farlig, dyr och tar lång tid att bygga. Den är därför ingen lösning på klimatkrisen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Det finns redan idag möjlighet för polisen att visitera dem de behöver kontrollera. Visitationszoner skulle riktas mot människor i socioekonomiskt utsatta områden som grupp istället för att se till dem som individer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Jag vill att RUT-avdraget görs om så att det mer än idag främjar omställningen, och har ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Biståndet behövs mer än någonsin. Behoven är större och fler lever på flykt än någon gång i historien, Fattigdomen är enorm och hungern ökar med stigande matpriser på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Då ska Sverige stå upp för att hjälpa världens fattiga.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Extra viktig Med sänkt kostnad för att förstöra klimatet kommer vi aldrig klara klimatmålen. Bättre att satsa på kollektivtrafik, cykel och elbilar istället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Miljöpartiet vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar så att den som har högre inkomster av kapital får betala mer skatt. Bostäder är dock inte bara en tillgång utan också en levnadsglatts och en trygghet för många.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Vår kultur ska inte styras av kommersiella intressen, men ska inte heller styras av politiska vindar. Staten och de offentliga ska bistå med finansiering men ha armslängds avstånd till innehållet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Men Miljöpartiet vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Dagens vindkraftsprocess upplevs ofta av både lokalsamhälle och företag som rörig. Vetot måste därför reformeras. Vi måste skapa ordning och reda i processen!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Att be om hjälp är inte, och ska inte, vara ett brott. Det behövs breda åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Den som varken identifierar sig som man eller kvinna ska inte tvingas göra det i juridisk mening heller.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Miljöpartiet vill både öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer. Vi vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov och inte alltid nödvändig vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen som får en trygghet och stabilitet och för samhället eftersom möjligheterna till etablering förbättras. Inget barn som har flytt för sitt liv ska behöva oroa sig för att få stanna

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Vi vill inte att Sverige går med i Nato. Istället vill vi rusta upp totalförsvaret och fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Sverige får inte anpassa sig till Turkiets krav för medlemskap, utan ska fortsätta värna mänskliga rättigheter. Nedrustningen måste fortsätta, därför behövs en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Vem som helst kan drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Då måste samhällets trygghetssystem vara trygga och ligga på rimliga nivåer. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Miljöpartiet vill ha ett starkt strandskydd och värna allemansrätten. Vi vill stärka skyddet i högexploaterade områden och längs Sveriges kust. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Finansieringen av försvaret ska inte tvinga fram besparingar i välfärden. Därför föreslår vi att återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Ett starkt och brett public service behövs, som kan spegla hela Sverige. Därför behöver public service skyddas i grundlagen mot politisk styrning. Finansieringen av publicera service ska vara stabil och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Idag säljs fler elbilar och laddbara bilar än bilar som drivs av bensin och diesel. I framtiden kommer det bli allt dyrare att köra på fossila bränslen. Vi behöver hjälpa hushåll i hela landet att kunna köpa och köra bilar med den nyaste tekniken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Forskningen visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för eleverna. Betyg ska användas när det behövs, till exempel vid urval för fortsatta studier. Vi vill ha betyg från årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Den ekonomiska utjämningen mellan kommuner behöver ses över så att systemet kan bli mer rättvist. Vi vill också allmänt stärka kommunerna och regionernas ekonomi genom att ge kompensation för förnybar elproduktion.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Sexköp och trafficking är ett allvarligt brott som måste kunna straffas med mer än böter. Därför har Miljöpartiet under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Vi har nu lyckats få med det i Miljöpartiet och Socialdemokraternas gemensamma 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Vi är emot införande av marknadshyror eftersom det skulle medföra höjda hyror och leda till ökad segregation och göra det svårare att få bostad för de med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Så många åka tåg att det ofta är fullt på spåren redan idag. Vi behöver åka ännu mer tåg och flyga mindre för att klara klimatet. Med anor för höghastighetståg mellan storstäderna blir inrikesflyget på de sträckorna blir överflödigt. ​​samtidigt ska vi också bygga ut järnvägen i hela landet. När vi bygger ny järnväg ska vi bygga för moderna och snabba tåg. ​

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Regionerna bör fortsätta ha huvudansvaret. Däremot vill vi att staten ska ta ett större ansvar för finansiering, men också förtydliga regionernas ansvar i till exempel patientlagen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Karensdagen i sjukförsäkringen gör att många med låga löner tvingas gå till jobbet fast de är sjuka. Många med mer välbetalda jobb kan ofta jobba hemma medan de är småsjuka. Både för att minska orättvisor och för att hindra smittspridning bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Vi behöver en trygg arbetsmarknad för alla. Dagens problem med att olika typer av korta anställningar staplas på varandra i stället för att man får en fast anställning måste vi komma tillrätta med.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Bolund: Ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och också mot riksintresset för rennäringen. Däremot vill vi att tillståndsprocesserna för gruvnäringen görs mer effektiv till exempel genom att miljöprövande myndigheter får mer resurser. Vi är inte emot nya gruvor men mot den miljöförstöring som kommer från dåliga gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Bolund: Vi har en vision om en framtida värld där den som vill kan flytta, men ingen tvingas fly. Men så ser verkligheten inte ut idag och därför vill vi ha en reglerad invandring. Människor som flyr för sitt liv ska mötas med medmänsklighet, inte murar. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Bolund: Den grova gängkriminaliteten måste stoppas. Vi behöver större möjligheter till hemlig avlyssning och övervakning för att klara upp allvarliga brott. Samtidigt måste vi värna om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Bolund: Våra skatter ska bidra till en stark välfärd, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat- och miljömål. Klyftorna ökar nu snabbt i Sverige. Det är en farlig utveckling som leder till konflikter och kriminalitet och drabbar alla, rik som fattig. De som tjänar och äger mest kan därför betala högre skatt för vår gemensamma välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Bolund: Extra viktig Det pågår en sjätte massutrotning på jorden, även i Sverige. Det krävs ökat skydd för att vända krisen för våra skogar. Skog med höga naturvärden och de sammanhängande fjällskogarna är ett världsunikt arv som måste förvaltas. Sverige ska ha samma mål som FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Bolunds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning