Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Martin Ängeby (fotograf null)

Martin Ängeby

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den som röstar på mig för en riksdagsledamot som tar lagstiftningsarbetet på allvar, som försöker ta bort så mycket krångel som möjligt och skapa handlingsutrymme för människorna. Samtidigt som de som behöver stöd också ska få det.

Presentera dig själv

Jag arbetar med bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter, bland annat i Ukraina. Frihet måste försvaras, även här i Sverige, så jag har hållit på med lokalpolitik sedan jag var i trettioårsåldern. Just nu är jag i Stockholms överförmyndarnämnd. Jag bor i en bostadsrättslägenhet i Bromma, har tre ganska stora barn, en fru och två katter.

Vad har du för yrke?

Jag är chef inom internationellt bistånd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Allra helst en alliansregering med L, M, C och KD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Martin Ängeby

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Vi behöver en friskolereform. Framförallt är det viktigt att det finns insyn i friskolornas ekonomi, den ska vara offentlig om de vill använda offentliga medel. Men vi ska inte tvinga bra skolor att lägga ner.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Klimatutmaningen är överordnad. Vi måste fortsätta med kärnkraft till dess att helt förnybara alternativ kan ersätta den. Men klimatförändringarna är ett akut problem som vi måste lösa skyndsamt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Polisen ska inte trakassera medborgare bara för att de råkar bo i ett särskilt område.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: RUT-avdraget gör så att skatteintäkterna ökar och svartarbete försvinner. Bra för statskassan, bra för den som köper tjänsterna och bra för den som arbetar med RUT-tjänster att få vara med i socialförsäkringssystemet. Bra för alla!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Extra viktig Jag arbetar själv med internationellt bistånd. Det behövs reformer för att öka effektiviteten. Men biståndet behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Kungahuset arbetar för att representera Sverige, i Sverige och utomlands. Det är en viktig funktion som man inte ska snåla med.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Fossila bränslen ska fasas ut, så priserna måste stiga succesivt. Men prischocker kan drabba den enskilde hårt och kan behöva pareras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Sverige behöver en genomgripande skattereform, och fastighetsskatt kan vara en del i den ekvationen. Skatter ska vara förutsägbara och rimliga.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Det är viktigt att bibehålla närdemokratin och det kommunala självstyret.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Viktigare att beivra lagbrott som olovlig camping, för långa vistelser utan arbete, nedskräpning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Ett tredje kön juridiskt begränsar inte någons frihet. Tvärtom. Viktig fråga för med det berör.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Barn behöver båda sina föräldrar, och vi behöver ett jämställt arbetsliv där man har samma förväntningar på kvinnor och män. Vi behöver jobba mer, inte mindre. Ersättningen i försäkringen bör öka samtidigt som antalet dagar minskar och fördelas jämt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Nätläkare är en mycket smidig lösning för vissa typer av besök. Viktigt att ersättningsmodellen är rimlig. Vi har sett under pandemin att vissa mötet funkar bra per videolänk. Och skön att släpa sig till vårdcentralen om man är sjuk. Finns ingen anledning att backa in i framtiden.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Sveriges migrationspolitisk måste vara både rättssäker och hållbar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Ensam är inte stark, ensam är bara ensam.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: A-kassan är en omställningsförsäkring. Viktigt att man kommer i nytt arbete så snart som möjligt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Det vore mycket radikalt att helt avskaffa strandskyddet. Det är bra för alla om man kan vandra längs sjöstranden vid alla sjöar i alla kommuner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Alla utgifter finansieras med skatt. Vi bör alltid i första hand leta efter effektiviseringar snarare än att ta ut mer skatt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Public services folkupplysning, kultur och nyheter är viktiga. Nöje och sport sköter de privata bolagen bra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Vi behöver inte avvika från EU i detta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Betyg har ett viktigt informationsvärde till föräldrarna och till eleven.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Det är inte rättvist att människor i Tensta ska betala överpris på hyran och personer i innerstan ska betala underpris. Marknadshyror skapar ett större utbud av hyresrätter. I Europeiska huvudstäder med marknadshyror är bostadsköer ett okänt fenomen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Höghastighetståg verkar bra men är för dyrt. Bättre att satsa på underhåll och fler dubbelspår.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Det är inte säkert att det blir bättre av att staten tar över, det kan bli sämre istället. För alla.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Extra viktig Karensdagen infördes av en anledning. Vi måste hushålla med våra system om de ska vara hållbara.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Extra viktig Anställningstrygghet ska vara att det är lätt att få ett nytt jobb, inte att man ska ha rätt att vara kvar i det gamla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Martin Ängeby: Gruvbrytningen i Sverige har bättre förutsättningar att ta tillvara på miljön än gruvbrytningen i Kina eller Kongo. Europa måste därutöver ha viss självförsörjning vad gäller kritiska mineraler tex för batteritillverkning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Martin Ängebys val:

 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning