Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anwar Samuelsson (fotograf null)

Anwar Samuelsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag anser att det behövs drivna människor med bred erfarenhet av organisationsutveckling. Den främsta anledningen är att ”ständiga förbättringar” kommer i framtiden vara en hygienfaktor medans det idag är lite exceptionellt.

Presentera dig själv

Efter idrotten blev näringslivet ett naturligt vägval. Har lärt mig mycket genom åren som är överförbart in i politikens värld och har en del erfarenheter av hur vi får samman bra krafter i politiken.

Vad har du för yrke?

Projektchef

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Boman - lite före sin tid

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna styr tillsammans medborgare andra partier i armkrok.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Svar i valkompassen

:

Anwar Samuelsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Jag har full respekt för att en översyn behöver göras för att förtydliga uppdraget för friskolor och för att motverka direkt negativa effekter inom utbildningssystemet men att vinstutveckling i seriösa bolag skulle vara vägen tror jag inte på.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Jag tror vi i grunden måste förstå att industrin bär upp det här landet och skapar all den välfärd vi tar för given. Att kunna konkurrera internationellt från ett litet land som Sverige kräver staplar av kompetens, arbetsvilja och rimliga driftskostnader i andra hänseenden än bara löner. Att ”gå över” på alternativa energikällor utan tydlig kapacitet skadar bara vårt land.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Att göra en förflyttning mot utökade polisiära befogenheter har en tendens att bemötas med skepsis men försök att tänka i termer av spelplan och spelregler. Det har inte varit något fel på tidigare regler men då spelplanen så kraftigt förändras måste vi hänga med i utvecklingen. Det var inget fel på poliserna Kling och Klang, de uppehöll ordning och trygghet men deras arbetssätt håller ej idag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Vi ser tydliga förbättringar i samhället vad gäller växling från svarta till vita tjänster. Vidare har arbetsförmedlingen all time high mycket baserat på att det finns jobb i alla kategorier. Jobb utan krav på utbildning, jobb med krav på kort utbildning, jobb med krav på lång utbildning. Bra helhet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: I en global värld har vi alla ett ansvar men 2 bitar gör att jag motsätter mig den pedistal vi valt att sätta oss på i biståndsfrågan: 1: Uppföljningen är bristfällig och väldigt svår i realtid. Att i efterhand konstatera kontraproduktiv användning stryper framtida bidrag men ej i realtid. 2: Följsamhet på svenska. Sverige dikterar inte förhållningssätt i andra länder. Vi måste förstå det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Kungahuset betyder mycket för Sverige men jag tror ej på en ökning av medel. Ohållbart på sikt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Vi behöver förstå vårt lands struktur. Många centraliserade uttalanden och beslut kan det skämtas om ibland men i min värld består dessa uttalanden av en okunskap. Det är det här med att vandra i någon annans sandaler……..

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Felaktig skatteinhäntning, finns andra områden som måste prioriteras före.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Beror lite till vilken utsträckning vi pratar men skattebetalarna vill inte finansiera särintressen utan bärighet i ett jämförelseperspektiv.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: En totalt ansvar för energipolitiken kan inte begränsas av feodalherrars stenrösen på 1400-talet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: BRIS bössor? Röda korset? Rädda Barnen? Förlåt?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Kommer inte stanna vid 3 och ser inte juridisk nytta. Ser bara mående och bemötandet som superviktigt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Kan finnas en lägre gräns för minimiuttag men inte annars.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Vi måste bidra till samhället, inte skapa goda levnadsvillkor utan arbete i ett längre perspektiv.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anwar Samuelsson: Vi behöver en modernisering av strandskyddet och uppluckringen kommer få mycket positiva konsekvenser.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anwar Samuelssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning