Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Ahlin (fotograf Eva Ahlin)

Eva Ahlin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mina hjärtefrågor är demokrati, mänskliga rättigheter och miljö och klimat. För mig är dialogen med både väljare, kommunmedlemmar och andra jätteviktig. Människors rätt och förmåga att växa, vara sig själva är något vi ständigt behöver arbeta för, det kommer inte av sig självt, inte heller går jämställdheten framåt om vi lutar oss tillbaka. Vi måste vara aktiva.

Presentera dig själv

Jag är idag regionråd och ordförande i Miljö- och byggnämnden, samt ordförande i Världsarvsrådet för Hansestaden Visby. Med man och ett barn bor jag i Mästerby, vi har två vuxna och utflugna söner. På min fritid ägnar jag mig åt trädgården, joggar, styrketränar och umgås med vänner.

Vad har du för yrke?

Regionråd idag, annars ombudsman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill helst se ett samarbete med M, Kd och L om valresultatet medger det. Jag kan absolut tänka mig ett samarbete i den politiska mitten, med alla partier som nu finns i riksdagen utom SD och V. Eller med några av de partierna. Jag vill ha igenom grön liberal politik och jag vägrar kompromissa om mänskliga rättigheter.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Eva Ahlin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Alla privata företag behöver kunna gå med vinst, för att återinvestera i företaget eller för att kompensera för den risk det innebär att driva företag. Dagens skolpeng fungerar dock dåligt och behöver ses över.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Extra viktig Jag har etiska invändningar mot uranbrytningen och den arbetsmiljö de som jobbar där utsätts för, mot riskerna med dagens kärnkraft och hanteringen av avfallet. Nästa generation kärnkraft kanske har löst allt det, men där är vi inte idag, och inte inom rimlig tid för att kärnkraft ska kunna lösa klimatkrisen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: RUT-avdraget har gjort att många kunnat starta företag i tjänstesektorn och gjort många ”svarta” tjänster ”vita”. Jag tycker det är ett bekymmer att egnahemsägare har fler skatteavdrag än personer som hyr sin bostad, det är en orättvisa som behöver lösas, men inte genom att ta bort RUT.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Extra viktig Vi ska som rikt land bidra, kompensera för de ekonomiska orättvisorna i världen i någon mån. Bistånd ska gynna de svagaste och bidra till demokrati och mänskliga rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Extra viktig Platsen för vindkraft prövas noga ändå. Det kommunala vetot kommer utöver det och jag tycker inte det behövs. Vi behöver satsa hårt på förnyelsebar energi, det måste gå snabbare, inte långsammare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Extra viktig Definiera tiggeri? Ska enbart organisationer med 90-konton få be om pengar, eller ska ingen få det? Det kan upplevas obehagligt att se fattigdom på nära håll och många rykten sprids kring personer som ber om pengar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Extra viktig Oerhört viktigt! Självmordsfrekvensen bland transpersoner är mycket högre än hos övriga människor. Det måste få vara upp till varje individ att definiera vem man är

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Jag följer inte partilinjen i denna fråga helt och hållet. Såhär: det är jätteviktigt att vi får ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Jag tycker ledigheten ska tillhöra barnet och kunna tas ut fritt av vem som helst, exempelvis morfar eller en faster eller en vän. Men - jag ser att jämställdhetsarbetet går för långsamt och har ingen bättre lösning på ett jämt uttag än denna ”kvotering”.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Extra viktig Jag tycker också det är.viktigt att människor försörjer sig själva, och att vi ger goda förutsättningar för det i den ekonomiska politiken.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: A-kassa ska användas mellan jobb. Jag vill att det ska bli lättare att byta jobb, lättare att komma in på arbetsmarknaden. Försäkringar via fackföreningar eller privata försäkringar kan tecknas för att få högre A-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Extra viktig Gotlandskusten ska fortsatt skyddas, och det görs via andra skydd som riksintresse och naturskyddsområde men strandskyddet är viktigt. I inlandet finns en mängd mindre vattendrag och små träsk som inte behöver strandskydd. Dagens lagstiftning är byråkratisk och skapar långa väntetider.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Fri hyressättning i nyproduktion, ja. Nyligen strandade förhandlingarna mellan Gotlandshem och Hyresgästföreningen med resultatet att det inte blev byggt. Det ÄR dyrt att bygga idag. Vi måste få mer bostäder byggda.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Ja enklare att säga upp, det gör det enklare att anställa. Särskilt gäller det småföretagen där en felrekrytering kan kosta hela lönsamheten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Ahlin: Det måste bli enklare och mindre tidskrävande att få tillstånd överhuvudtaget, det gäller alla miljöfarliga verksamheter. Det är viktigt att miljöhänsynen tas, det är byråkratin och domstolsprocesserna som behöver förändras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Ahlin: Extra viktig Vi har råd att göra vår plikt anser jag. I den plikten ingår att påverka andra länder att ta sitt ansvar också. Vi behöver förbättra integrationen och låta människor kunna försörja sig från dag ett om de kan det.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Ahlins val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg