Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christian Ohlsson (fotograf null)

Christian Ohlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill inte bestämma åt dig. Jag vill lyssna på vad du vill och se hur vi kan skapa ett Sverige där det är möjligt. Vi behöver alla hjälp ibland, då ska vi ha en stat vi kan lita på som hjälper oss att välja rätt. Jag är en vanlig människa som bor i hyreslägenhet och jobbar som lärare.

Presentera dig själv

Jag är en liberal grön person som tror på individens kraft. Jag vill att du ska fatta dina egna beslut och jag som politiker ska hjälpa dig att göra rätt. Jag tror inte på en stark stat utan på en stark individ.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare i historia och samhällskunskap

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en liberalt färgad borgerlig regering. Jag önskar att Reinfeldt kom tillbaka och moderaterna släppte SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Christian Ohlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Om resurserna som tilldelas från skattemedel till en friskola används korrekt och det ändå blir en vinst över är det inte ett problem. Det är ett problem med vinst om skattepengar används till annat än de är ämnade åt. Kontrollen ska alltså skärpas av hur pengarna används.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Kärnkraft är inte förnybart. Uran finns på väldigt få ställen på jorden och Kazakstan och Ryssland är de största exportörerna i vårt närområde. Vi måste bryta beroendet av energi från auktoritära regimer som dessa länder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Det är sociala insatser som krävs i dessa områden. Skolor behöver stärkas, en meningsfull fritid måste finnas, sociala insatser för att förhindra att unga människor väljer en kriminell bana måste sättas in. Med visitationszoner så stigmatiserar vi bara områden och ökar segregationen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: En bra reform som gjort att det är enklare att göra rätt för privatpersoner.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Sverige ska hjälpa andra och vara en humanitär stormakt. Genom att bidra till ökad demokrati och jämställdhet i världen så får vi en hållbar framtid.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Jag är republikan och anser att vi ska avskaffa kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Jag ser hellre att vi gör förnybara energikällor billigare och lägger pengarna där.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig En fastighet är ett hem. Det är dyrt som det är att bo i Sverige.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Kultur behöver alla och det ska inte vara en plånboksfråga i alla lägen. Däremot kan nog mer lämnas över till privata aktörer än idag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Förutom i rent medicinska syften ser jag ingen poäng med att vi ska registrera kön i den omfattningen vi gör idag. När jag t ex ska ha ett bibliotekskort? Könsneutrala personnummer tycker jag är en bra idé.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Jag är för uppmuntran till män att ta större ansvar men det är en privatsak som inte ska regleras av politiker.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Vi behöver fler vårdplatser i landet. Det som ska skärpas är kontrollen av aktörer inte minska antalet aktörer.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Om man kommer till Sverige och vill stanna här ska man få rätt möjlighet och en säkerhet i att de investeringar man gör i utbildning etc inte ska vara förgäves.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Jag ser hellre att skattepengar går till att hjälpa människor tillbaka in i arbetslivet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: I dag dras alla kommuner över en kam och regelverket är krångligt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Sverige har redan höga skatter. Vi ska satsa mer på försvaret och behöver en bred politisk lösning på hur det ska lösas. Men främst vill jag leta pengar någon annanstans först.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Kultur, underhållning, film, sport, barnprogram, frågesporter osv, allt är viktigt för en hel människa. Det ska inte vara bara för den som har råd med många streamingtjänster. SVT, UR och SR har ett viktigt uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Jag gillar inte förbud, jag vill hellre se en politik som uppmuntrar att välja förnybara alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Inga studier visar på några goda effekter av så tidiga betyg. Vi i skolans värld ser inte någon poäng med detta.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Hela Sverige måste leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Var individ råder över sin kropp men var individ ska också vara fri från förtryck och slaveri. Den som behöver sälja sin kropp för pengar är inte fri och ska skyddas. Den som betalar för att utnyttja en annan sexuella tjänster ska straffas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Vi måste uppmuntra byggandet av fler hyresrätter. Det är ett sätt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Ska vi kunna resa på ett hållbart sätt i Europa behöver vi höghastighetståg. Vi måste också bygga nytt för passagerartrafiken så vi kan öka mängden gods som går på järnväg istället för på våra vägar. I Skåne är det redan igensatt på våra motorvägar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Det är för dyrt tyvärr. Vi behöver pengarna till annat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Vi behöver en flexiblare arbetsmarknad så det blir enklare för människor att få sitt första jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Christian Ohlsson: Jag tycker det är bra som det är idag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christian Ohlsson: Extra viktig Vi ska hjälpa andra människor. Den som flyr krig och förföljelse ska få en fridsam tillvaro här. Vi är till syvende och sist bara människor.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Christian Ohlsson: Vi har höga skatter och den som har hög inkomst betalar mer. Det är ett rättvist och bra system tycker jag. Jag tycker inte vi ska ändra på det.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christian Ohlssons val:

 • Energipolitik
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning