Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fredrik Nilströmer (fotograf null)

Fredrik Nilströmer

Varför ska väljarna rösta på dig?

Tror på ett land där alla kan utvecklas. Ett land där man ska kunna påverka sitt eget liv genom olika val. Inte bara vart fjärde år. Utan både inom utbildning och val av vård och omsorg. Jag tror starkt på starka samhällen med lika stark sammanhållning och samverkan. Jag tror på dialog och samtal.

Presentera dig själv

50åring som gillar fotboll (IF Elfsborg), sång och motor. Bor i Dalsjöfors utanför Borås. Varit verksam inom Liberalerna under flera år, då mest sysselsatt med bostadsfrågor, nu med utbildningsfrågor (gymnasienivå).

Vad har du för yrke?

IT-strateg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tror på ett politiskt landskap där Liberalerna har minst ett par ministerposter och som leds av en statsminister som är Liberal.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fredrik Nilströmer

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Extra viktig Det ska vara förbjudet med utdelning som går ut över elevernas undervisning

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Extra viktig Det är rätt utifrån framtidens behov av el (behovet fördubblas över 20 år). Dessutom fossilfritt alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Dagens lagstiftning är tillräcklig. Andra åtgärder är mer prioriterade (en generellt högre närvaro av polis, kameraövervakning).

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Jag står bakom dagens ordning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Extra viktig Jag, tycker att det är motiverat utifrån världsmarknadspriset. Orimligt högt inflöde av skatt till statskassan är just orimligt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Tidiga betyg är viktigt. Kunskap är viktigt för att fler elever ska utvecklas och lyckas bättre i livet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Kommunerna måste kunna påverka processen, men att kunna säga "det ska vi inte ha här bara för sakens skull" är fel.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Att helt förbjuda tiggeri löser inget.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Denna fråga är förmodligen något att återkomma till framöver.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Jag är för en modell där föräldrarna själva bestämmer (tid/nivåer) utöver dagens 90 dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Digital vård är en hörnsten i framtidens samhälle. Men ersättningsmodellen som uppenbarligen inte fungerar måste göras om.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Tillfälliga uppehållstillstånd är huvudregeln - likt andra EU-länder.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Extra viktig Vi ska lämna den politik som cementerar ett förhållningssätt där vi inte tror att vi måste kunna hävda oss mot "någon" som är intresserad av att kränga Sveriges fri- och territoriella rättigheter som land.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Nej, jag tror på arbetslinjen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Strandskyddet har fått stora konsekvenser för näringsliv och boende långt över vad naturvärdena kräver. Förmodligen behöver strandskyddet anpassas regionalt. Att avskaffa skyddet helt är däremot inte bra.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Skattetrycket får inte öka. Stat, Kommun och Landsting måste lösa detta inom de ramar som redan finns. Trots allt är försvaret ingen "ny grej". Vi politiker måste prioritera hårdare.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Förmodligen behöver public service förhålla sig till de resurser som redan anslås. Dock ska nyheter och granskande funktion prioriteras. Men att säga att public service ska sluta med ena eller andra är fel.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Extra viktig Sverige ska följa EU i detta. Dock måste fossil-bränsle finnas kvar inom sektorer där el-fordon inte idag finns framme. (transport - jordbruk - skog etc) Det får inte bli dumt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Jag står bakom det system som finns och fungerar idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Idag är det svårt att anvisa plats i fängelser, även om bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan. Antalet platser i fängelserna behöver ökas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Marknadshyror ska införas i dialog med hyresgästen. Detta skulle göra att fler hyresrätter kan byggas och att underhållet öka i befintliga bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Sverige är till ytan jättestort och sett till befolkning mycket litet. Att planera för höghastighetståg här är att drömma. (biljettpriserna skulle aldrig skapa lönsamhet sett till personkilometer) Vi har dessutom ett klimat med stora variationer i temperatur sett över året. det gör att infrastrukturen måste klara helt andra påkänningar än på andra platser på vårt klot.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Statens roll behöver tydliggöras - en större nationell likvärdighet utifrån stöd - avgifter behöver arbetas fram - men driftansvaret behöver avgöras närmare invånaren än idag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Återigen är arbetslinjen att föredra

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: En ökad flexibilitet måste till för att göra det enklare för de mindre företagen att våga växa. LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fredrik Nilströmer: Extra viktig Miljökonsekvenserna är oerhört viktiga, men Sverige måste kunna bruka de naturtillgångar som finns hos oss. Många gånger blir miljökonsekvenserna bättre globalt om vi sköter jobben med mineraler och skog hos oss än om andra länder tar över.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Nilströmer: Extra viktig Vi ska värna de som vill komma till Sverige utifrån asylskäl. Dock måste samhällets kapacitet för mottagandet vägas av mot mottagandet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Nilströmer: Idag är polisen digitalt akterseglad av de som rör sig i kriminella kretsar. Polismakten måste kunna använda till buds stående medel för att förebygga fortsatt brottslig verksamhet. Även utan konkret misstanke om brott (i enskilt fall).

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Nilströmer: Lönespridningen i Sverige är sammanpressad. Anses 35000kr vara hög lön medan 50000kr är en högre lön. Färre människor ska betala statlig inkomstskatt. Idag gör skatten att löneökning tidigt äts upp av skatt. Var finns incitamentet till att vilja ta i ytterligare då?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fredrik Nilströmer: Intresse för bevarande av skog/biotoper och intresse för avverkning av skog måste vägas av bättre. Sverige måste kunna bruka sina skogar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fredrik Nilströmers val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning