Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ann-Sofie Alm (fotograf null)

Ann-Sofie Alm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att känna sig behövd och till nytta, att kunna försörja sig själv genom hela livet, ger egenkraft och frihet. Därför ska det alltid löna sig att arbeta och anstränga sig. Skatt på arbete och pension ska sänkas. Sverige är så mycket större än storstan- släpp kraften på landsbygden fri så växer välståndet i hela landet. Tryggheten och friheten ska återerövras- jag lovar arbeta hårt för det.

Presentera dig själv

Jag är en glad och positiv problemlösare med granithård tro på människans egenkraft. Uppvuxen på en bondgård i Uppland där familjen, föreningslivet och idrotten formade mig. Arbete och studier tog mig ut i världen och jag har varit entreprenör o egen företagare i nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Mina älskade flickor föddes på Västkusten och där är vårt hem bland skogar, sjöar, berg och hav.

Vad har du för yrke?

Entreprenör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En moderatledd pragmatisk regering med fokus på medborgarnas trygghet och välfärd, som får ordning på Sverige, och som städar upp ordentligt efter Socialdemokraternas haveri med Miljöpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ann-Sofie Alm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Dålig kvalité på skolor borde förbjudas. Dåliga skolresultat borde inte få finnas. Att vissa skolor låter barn gå genom skolan utan att se dem, och slutföra sin skolgång utan godkända betyg är vad som borde förbjudas. Det är att misshandla barnens framtid.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Idag den 20 juni är elpriserna chockhöga därför att det inte blåser. Sverige måste se till att det finns planerbar el när det inte blåser, och den nya generationens kärnkraft är väl värd att satsa på. Det får vara slut på ideologiska nycker och att ge bidrag till stora elkonsumenters energiskatter och börja planera för smart energiförsörjning, dvs bygg ut kärnkraften nu.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Vanligt folk ska vara trygga i sina bostadsområden. Kriminella ska inte kunna agera utan att polisen griper in.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: RUT ger fler människor arbete, RUT skulle behöva utökas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Det behövs en stor genomgång på vilka bistånd som ger nytta utan att hamna i korrupta händer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Det finns en stor nytta med Kungahuset i form av god PR för Sverige som nation.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Vardagen måste fungera för människor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Att människor försakar nöjen, resor, och annat för att ha råd med amorteringar, renoveringar och akuta lagningar på sitt hus är något fint och bra. Staten ska inte se det som en rätt att plötsligt stjäla värdeökningen på huset. Det är en skamlig idé!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Människor ska ha rådighet och bestämmanderätt över sin närmiljö.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: I Sverige behöver ingen medborgare stå utan husrum och mat, det har våra skattebetalare investerat mycket pengar i. Inte sällan ligger kriminella nätverk med trafficking och människohandel som största inkomstkälla bakom dessa tiggare som tvingas sitta och tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Tveksam om detta är bra av ganska fyrkantiga juridiska skäl och att det kan öppna Pandoras ask, inte lika tveksam att det är ett dåligt förslag eftersom jag tror på individens frihet och välmående.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Staten ska inte vara inne i familjers uppfostran av barn eller besluta om vad som är bäst för alla. Sverige har den mest generösa föräldraförsäkringen i världen, den borde kortas ner till småbarnsåren för att främja arbetslinjen och föräldrarnas karriär, livsinkomst och pension. En informationsinsats om konsekvenserna av föräldrarnas val inom föräldraförsäkringen till unga människor bör göras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Vi behöver fler digitala alternativ inom vården inte färre. Men med kvalitetskontroll.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Det ör ingen mänsklig rättighet att få vistas i Sverige. Det är ett privilegium.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Ensam är inte stark. Ett försvar ska vara värd namnet, och när ett väpnat angrepp mot Sverige nu inte kan uteslutas, behöver vi veta att vi har allierade som ställer upp för oss.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig A-kassan ska vara en hjälp mellan arbeten, inte riskera bli en permanent lösning för uppehälle. Att känna sig till nytta och känna sig behövd är viktigt för människors välmående, därför är det så viktigt att resurser läggs på att skapa arbetstillfällen istället för att finansiera att människor hålls borta från arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Släpp kraften fri så växer välståndet! Människor längtar efter frihet och att kunna röra sig fritt. Pandemin visade sårbarheten i vårt centraliserade samhälle. Att bygga hem i strandnära lägen betyder inte att allemansrätten är hotad, det gör tvärtom tillgängligheten större. Och kommunerna vet bättre än staten vilka områden som behöver strandskydd och vilka som är möjliga att bygga hem på.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Om man har det som lösning ska man inte sitta i regering.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: PS ska vara starkt och en källa att lita på. PS ska inte slösa skattepengar på rena nonsensprogram. Höj statusen på PS genom att specialisera PS på grunduppdraget.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Människor behöver kunna ha råd med en bil. Tunnelbanan kan nämligen inte hämta upp överallt. Och som det ser ut nu, finns det inte tillräckligt med laddstationer som kan förse alla med el.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Sätt även ett betygsystem på lärarna, så de som behöver stöd tidigt ges stöd. Ett gott skolresultat är grunden till ett gott, friskt och långt liv. Ett gott skolresultat är den bästa vaccinationen mot utanförskap.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Inkomstutjämning behövs för likvärdigheten. I en kommun med 10 barn i en klass måste skolan ha fyra väggar, tak, bibliotek och en lärare. Detsamma gäller för kommunen som har 20 elever i varje klass men i den andra kommunen finns fler skattebetalare. Men utjämningen ska inte löna sig bättre än att hushålla med resurserna, drivkraften för kommunen att få sina medborgare i arbete måste alltid vara

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Människohandel ska alltid bestraffas hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Det kan locka fler att bygga, och fler bostäder blir då tillgängliga.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Lägg de hiskeliga summor av pengar på att rusta upp befintliga järnvägar, bygga ut bredband, och på försvaret.,

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Likvärdigheten i vården behöver säkerställas för medborgare i Sverige

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Drivkrafterna ska vara att gå till jobbet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Det blir även då lättare med tillgängligheten att få ett arbete.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ann-Sofie Alm: Ger mer arbetstillfällen och mer välstånd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig Sverige har tagit ett stort ansvar hittills, nu behöver andra länder ta sitt ansvar. Sverige har en integrationskris som visar sig i utanförskap, arbetslöshet och grov kriminalitet. När vi klarar integrationen av de som kom i den stora flyktingvågen 2015, är vi klara för mer migration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Sofie Alm: Få ordning på tryggheten snabbt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Sofie Alm: Alla borde det. Men det krävs att regeringen gör prioriteringar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ann-Sofie Alm: Skogsbruken i Sverige är bra på att ta om hand om din skog. Staten behöver däremot inte äga så mycket skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ann-Sofie Alms val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning

Så svarar Ann-Sofie Alm: Extra viktig De hänger ihop, Ett gott skolresultat är det bästa vaccinet från att hamna i kriminalitet. Alla tre har en gemensam nämnare : Trygghet