Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Granberg (fotograf Maria Granberg)

Maria Granberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett starkt klima- och miljöengagemang. I mitt jobb har jag med egna ögon sett isarna smälta i Arktis och vi måste agera nu. Jag tror på människans positiva kraft och vilja att göra gott. Barnen är det viktigaste vi har och vi ska skapa nyfikna fria människor istället för att styra och straffa. Vi ska se oss som en del av jordens ekosystem och folk. Det samhället vill jag ha.

Presentera dig själv

Jag är uppvuxen i ett höghusområde i en Stockholmsförort med finska föräldrar. Min pappa var krigsbarn I Borås och min mamma flydde under bombregn från ryska till finska karelen. Jag har gjort en klassresa som aldrig hade varit möjlig utan Sveriges omtanke om finska krigsbarn ett fantastiskt skolsystem och social trygghet.

Vad har du för yrke?

Forskare (Marin ekotoxikologi/havsmiljö).

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Dalai Lama och Isabella Lövin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP, S, V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Granberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Det är helt orimligt attskattemedel ämnade för elevers skolgång hamnar i fickorna hos ägare och riskkapitalister.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Kärnkraft är förknippat med stor miljöpåverkan både när det gäller utvinning och avfall av radioaktiva ämnen. Kärnkraft är inte ett hållbart energislag. Klassningen i EU är bakåtsträvande och kapitalistiskt driven. Kärnkraft utgör en säkerhetsrisk och vi ser att uppvärmningen av havs- och sjövatten som används för kylning leder till att även kärnkraften är väder och klimatberoende.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Det uppluckrar rättssystemet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Avdraget ska inte användas för att finansiera redan rika människor. Idag kan man få RUTavdrag för att någon städar ens sommarhus och fyller kylen med räkor och champagne innan man kommer. Det är helt orimligt och dåligt använda skattemedel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Vi är en del av en global värld och skapar klimat och miljöfotavtryck i andra länder. Kolonialismen har bidragit till att världen inte är rättvis och att resurser inte är rättvist fördelade. Vi har en skyldighet att hjälpa dem som har det sämre. En värld med välstånd har dessutom större kapacitet att bekämpa miljöförstöring och klimatförändringar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Vi måste skapa strukturer som gör att vi lämnar fossilberoendet annars har vi ingen chans att klara klimatförändringarna. Då måste det bli dyrt att göra fel och billigt att göra rätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Boende ska inte vara föremål för spekulation utan en mänsklig rättighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Privat finansiering riskerar att styra kulturen som ska vara fri och oberoende.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Det är inte kommuner som är stoppkloss utan snarare krångliga tillståndsprocesser. Det är bättre att agera i samförstånd och stimulera till omställning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Man kan inte förbjuda fattigdom. Man kan bara minska klyftor i samhället och hjälpa folk i nöd. Ingen människa vill tigga, det är en sista utväg.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Självklart.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Nej. Vi lever fortfarande i ett patriarkalt samhälle och åtgärder som denna behövs för att bryta mönster.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Människor på flykt ska kunna känna trygghet. Först då orkar och kan man bidra på riktigt till det samhälle man lever i. Det är en del av en framgångsrik integrationspolitik.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Samarbete ska drivas av konstruktiva uppbyggande syften inte av destruktiva. NATO är en kärnvapenallians och upprustning leder inte till fred.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: A-kassan ligger efter i ersättningsnivå i förhållande till konsumentprisindex. En trygg bra A-kassa gör att arbetslösa inte ska bekymra sig över ekonomin utan kan fokusera på att söka jobb. En bra a-kassa gör också att människor kan prova nya jobb och vägar. Det gör människor lyckligare och fria.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Nej strandskyddet ska stärkas. Just strandzonen på land och i vatten har hög biodiversitet och måste värnas. Det är ett habitat som redan är hem för många medarter. Det är den viktigaste anledningen till skydd. Dessa ekosystem utför också många olika viktiga ekosystemtjänster som gynnar människan.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Upprustning bör egentligen inte alls ske, men pengar ska i vilket fall som helst inte tas från andra områden för att finansiera ett krigsmaskineri.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Public service ska vara fritt och oberoende, för demokratins och allmänbildningens skull.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Försäljningen av nya elbilar ska också begränsas och satsning på kollektivtrafik prioriteras.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Betyg gynnar inte nyfikenhet och kreativitet. Vi behöver människor som vågar tänka nytt och fritt i framtiden för att möta de utmaningar vi står inför Fria kreativa människor är lyckligare. Betyg vottnar i en pessimistisk människosyn där människor saknar inneboende drivkraft och vilja.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Boende ska inte spekuleras i utan vara en mänsklig rättighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Höghastighetståg behövs för att knyta samman vårt land i omställningen när flyg ska minska och avskaffas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maria Granberg har hoppat över denna fråga

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Flera intressen och hänsyn står mot varandra vid våldsamma exploateringar som gruvor innebär. Här behövs rigorösa processer för att fatta kloka beslut.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Det är en dåligt ställd fråga. Vi lever på en planet tillsammans. Vi har ansvar för den och för att folk inte är nödställda. Klimatkrisen kommer att medföra större migrationsströmmar och vi kommer att behöva ta emot fler människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Maria Granberg har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Miljardärer bör förbjudas. De har det högsta ekologiska och klimatmässiga fotavtryck och detta måste åtgärdas för en rättvis omställning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Granberg: Extra viktig Skogen är hem för många av våra medarter och fyller viktiga ekosystemfunktioner som koldioxidinfångning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Granbergs val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning