Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Helena Nordström Källström (fotograf null)

Helena Nordström Källström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en klok och erfaren person som driver frågor utifrån vetenskaplig grund. Jag är speciellt intresserad av hållbar matproduktion och landsbygdsutveckling. Jag är politiker för att jag vill bidra med lösningar på våra stora miljö och samhällsproblem.

Presentera dig själv

Jag har varit politiskt engagerad i miljö och solidaritetsfrågor sedan jag gick på högstadiet i Alvesta. Jag jobbar till vardags som lärare och forskare inom miljökommunikation och har doktorerat på en avhandling om sociala villkor i svenska lantbruk. Jag har haft flera fritidspolitiska uppdrag i Uppsala kommun sedan 2004. Jag har en liten gård med får och skog och är mamma till 6 barn.

Vad har du för yrke?

Forskare och lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Volodomyr Zelenskyj

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en regering där miljöpartiet och socialdemokraterna ingår. Det kanske också finns möjlighet att samarbeta med centern.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Helena Nordström Källström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Skattekronor som går till skolan ska användas för undervisning och för elevernas utveckling inte för att ägare ska blir rikare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Kärnkraft är ett dyrt och farligt energislag som man får leva med under oöverskådlig tid. Det finns betydligt bättre och billigare alternativ med vind, sol, vatten och biobränsle i olika kombinationer och med utbyggd lagring av energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Det kränker integriteten för laglydiga, skapar en ökad konfliktyta och en känsla av större utanförskap än nödvändigt. Det finns mer effektiva och icke-konfrontativa metoder för att stävja brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: RUT-avdraget är dyrt och gynnar i huvudsak köparen av tjänsten. Man kan använda dessa skattekronor på bättre sätt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Sverige är en förhållandevist rikt land och idag är vi i ett ovanligt oroligt läge i världen, med ökande konflikthärdar och klimatkatastrofer. Det är inte ett läge att minska på biståndet. Vi måste hjälpa dem som har det värre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Fossila bränslen måste fasas ut fort. Då är sänkning av skatten ett dåligt förslag som bara fördröjer processen. Man bör istället kompensera de mest utsatta hushållen med pengar som de kan använda på annat än bensin för att kunna investera sig ur fossilfällan. Sänkning av bensinskatten är också oprecist, hushåll i storstäder får stor del av kakan som kan användas bättre i glesbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Vindkraft behöver byggas ut i hela landet. Däremot är det viktigt att kommuner och företag i de berörda regionerna själva tjänar pengar på vindkraftsetableringarna. Det är rättvist.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Det kan ju inte vara förbjudet att vara fattig. Däremot måste vi bli bättre på att hjälpa människor till en annan sysselsättning för att slippa tigga. Det är inte värdigt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig En uppdelad föräldraförsäkring hjälper föräldrar att dela på ansvaret för barnen. Vi har alla ett ansvar för att göra vår värld mer jämställd och då kan staten hjälpa till med rätt förutsättningar för familjer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Det är viktigt med god kvalitet i vården. Om nätläkare kostar för mycket för regionerna så att man behöver spara in på annan vård så är det en dålig företeelse.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig När man har flytt sitt land har man rätt att söka asyl, om man sedan har fått uppehållstillstånd pga asylskäl så är det viktigt med långsiktighet och trygghet för att man ska våga satsa på och bygga sig en framtid i det nya landet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Sverige har under lång tid eftersträvat en neutral roll i utrikespolitiken. Det behövs en betydligt mer ingående process med utvärderingar av konsekvenserna av att gå med i NATO där många olika röster ges utrymme. Därför vill jag avvakta med detta.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Även i landsbygdskommuner så behöver människor tillgång till stränder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Det är viktigt att inte andra viktiga verksamheter blir lidande av upprustningen av det svenska försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Omställningen från fossila till förnybara bränslen måste snabbas på.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Jag tror att det finns bättre sätt att motivera elever, framförallt de som tycker att skolan är svår, än att ge dem ett dåligt betyg. Redan i åk 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Vi behöver både rusta upp befintliga spår och satsa på höghastighetståg för att lösa behovet av smidiga resor inom landet och göra oss oberoende av inrikesflyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Pandemin har visat oss att vi behöver ha rätt att vara hemma vid sjukdom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Nordström Källström: Extra viktig Gruvdrift är ett stort intrång i miljön och landskapet som måste föregås av noggrann prövning. Samtidigt som metaller behövs så lämpar sig inte vissa platser för brytning av natur och/eller kulturskäl.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Helena Nordström Källströms val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning