Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Svalander (fotograf Anna Sigvardsson)

Anna Svalander

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig är alla människor är lika mycket värda, men inte likadana. Därför är det viktigt att det finns alternativ så att alla kan hitta den skola, det äldreboendet eller den bostad som passar dem. Liberalismen tar avstamp i frihet. Att ha ett jobb med egen försörjning är ger ekonomisk frihet. En bra skola där alla elever kan nå sina drömmar är frihet till ett självständigt liv. Det kämpar jag för.

Presentera dig själv

Jag är 50 år, har tre barn och en fästman i Kristianstad. Jag är född och uppvuxen i Norrköping, bor sedan 24 år på Sjöbo i Borås. Den här mandatperioden har jag förtroendet att vara Liberalernas kommunalråd med ansvar för utbildning ock kultur. Jag är övertygad om att alla elever kan och vill lyckas om vi ger rätt förutsättningar! Jag gillar att sjunga i kör, påta i jorden och vara ute i naturen.

Vad har du för yrke?

Jag är folkbildare, är tjänstledig från Studieförbundet Bilda.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Selma Lagerlöf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig majoritetsregering där Liberalerna är det tydliga mittenankaret.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Svalander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Extra viktig Liberalerna tycker att det är bra att det finns fristående skolor. Det är elever och föräldrar som ska välja skola. Men, friskolereformen är 30 år gammal och behöver ses över. Alla skolor ska hålla god kvalitet och möjligheten att ta ut vinst måste ses över.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Extra viktig Vi måste ha andra energikällor än fossila bränslen. Kärnkraft går att bygga ut i stor skala så att hushåll och företag kan köpa el till rimlig kostnad. Klimatomställningen kräver att vi går över mer till el och därför är det viktigt att kärnkraften byggs ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Det finns många andra åtgärder som ökar tryggheten i brottsutsatta områden. Vi behöver fler poliser i yttre tjänst, tidigare ingripanden, att det blir enklare att sätta upp kameror med mera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Extra viktig Det behövs fler "enkla jobb" som inte kräver lång utbildning. Fler måste få ett jobb för att kunna försörja sig själva och bidra till samhället genom att betala skatt. Både RUT och ROT har lett till fler vita arbeten.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Extra viktig Liberalerna står upp för 1%-målet. Man väljer inte i vilket land man föds. Det är självklart att länder som har möjligheter att hjälpa människor i länder med sämre förutsättningar ska göra det. Biståndet hjälper människor ur fattigdom och utsatthet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Liberalerna står fast vid den överenskommelse som finns.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Extra viktig Den tidigare fastighetsskatten skapade oförutsägbarhet och otrygghet. Vi kommer inte medverka till att den återinförs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Mer vindkraft behövs, men kommunerna ska ha stort inflytande.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom, men att förbjuda tiggeri löser heller inga problem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Att dela föräldraledigheten mer lika är viktigt för jämställdheten och inte minst för att få jämlika ekonomiska villkor. Barnen har också rätt till båda sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Vi vill se en ny och bättre ersättningsmodell för finansiering av nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd har fördelar. Men det är också viktigt att migrationspolitiken i EU stämmer mer överens. Hela EU måste ta ansvar för flyktingar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Liberalerna har varit för NATO i över 20 år. Tillsammans blir vi både tryggare och starkare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Det ska löna sig att gå från bidrag till arbete. Vi vill också sänka skatten på arbete så det blir lättare för företag att anställa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: I glesbygd och landsbygd kan vi införa lättnader i strandskyddet utan att det strider mot strandskyddets syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Att höja skatten hela tiden är inte en lösning, vi har redan väldigt höga skatter i Sverige.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Liberalerna värnar public-service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Det är bra att införa nyförsäljningsförbud, men inte redan 2025. Vi måste först bygga ut laddstationer och få fram fler elbilar. Därför tycker Liberalerna att det ska införas 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Extra viktig Det är viktigt med nationella prov och betyg tidigt i grundskolan. Alla elever ska få rätt stöd för att klara kunskapsmålen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Staten ska inte ta över sjukvården men införa en nationell fast läkarreform så att alla får tillgång till en fast läkare. Du ska känna din läkare och din läkare ska känna dig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Svalander: Alla ska ha bra arbetsvillkor, men svensk arbetsrätt måste bli mer flexibel.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Svalander: Det ska löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Svalanders val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning