Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag engagerade mig politiskt för socialdemokraterna för att jag vet hur mycket politiken påverkar oss alla och våra förutsättningar för ett gott liv. Jag brinner fortfarande för att ge barn och unga jämlika förutsättningar till ett gott liv och våra äldre en god vård och omsorg.

Presentera dig själv

Bor i Linköping tillsammans med min familj. Har arbetat i nästan 20 år som socionom, senast som skolkurator på en gymnasieskola.

Vad har du för yrke?

Skolkurator.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratiskt ledd regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eva Lindh

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Eva Lindh: Extra viktig Skolans resurser ska gå till en bättre utbildning för våra barn och ungdomar, inte till vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Eva Lindh: Det är möjligt att bygga ut kärnkraften även nu.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Eva Lindh: Det finns idag möjligheter för polisen att visitera och göra husrannsakan vid misstanke om brott. Att ha visitationszoner som gör det möjligt att visitera utan brottsmisstanke är ingen bra väg att gå.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Eva Lindh: Dock behöver vi göra översyn för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Eva Lindh: Extra viktig Vi socialdemokrater står upp för enprocentsmålet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Eva Lindh: Just nu, eftersom bränslepriserna ökat så mycket till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Eva Lindh: För att stärka kulturens mångfald måste det finnas en stark offentlig finansiering, men det är positivt med stärkt privat finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Eva Lindh: Det ska dock fortsatt vara förbjudet att tjäna pengar på andras tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Eva Lindh: Nackdelarna överväger fördelarna med en sådan förändring.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Eva Lindh: Extra viktig Det är viktigt att föräldrar delar föräldraledigheten mer lika. För jämställdhetens skull och för barnens skull.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Eva Lindh: Privata nätläkare bör regleras bättre och de digitala tjänsterna bör stärkas och främst ingå inom den ordinarie sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Eva Lindh: Extra viktig Det är viktigt att fler får en ersättning som motsvarar 80 % av lönen. Det handlar om trygghet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Eva Lindh: Vi behöver ett mer diversifierat strandskydd - enklare att bygga på landsbygden men svårare där det behövs.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Eva Lindh: Extra viktig Det är viktigt att hela Sverige ska leva, utvecklas och har en jämlik välfärd. Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar som är svåra att påverka. Därför bör resurser omfördelas bättre efter avstånd, socioekonomi och demografi.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Lindhs val:

  • Sjukvården
  • Skola och utbildning
  • Äldreomsorg