Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joakim Karlsson (fotograf @patrikronkainen)

Joakim Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att Sverige kan så mycket bättre om vi fokuserar på kärnuppgifterna och är beredda att jobba hårt för att nå våra mål. Jag arbetar hårt, är lösningsfokuserad och har erfarenheter från näringslivet som behövs för att lösa de problem vi har och står inför.

Presentera dig själv

Jag är 50 år gammal och har ägt och drivit företag i över 20 år. Jag tror på människors egen förmåga att forma sina liv och anser att samhället skall lägga sig i så lite som möjligt men att det som samhället gör skall vara av väldigt hög kvalitet.

Vad har du för yrke?

Ägare och företagsledare för ett medelstort företag inom handel.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher och Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderat majoritetsregering i första hand, annars ett styre med M, Kd och SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joakim Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Det är inte vinsterna i de bra skolorna som är problemet, utan kvaliteten på de dåliga.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Kombinationen vatten- och kärnkraft är oslagbar för att få en stabil, billig och säker elförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Polisen måste få de befogenheter som krävs för att återta våldsmonopolet och skapa trygghet för utsatta medborgare.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: RUT har gjort väldigt många svarta jobb vita med alla de fördelar som det ger.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Sverige har inte obegränsat med skattepengar och då måste man till större del prioritera våra egna problem över andra länders.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Kungahuset är en fantastisk symbol för vårt land och är oerhört viktigt i våra internationella relationer såväl som det fungerar som en enande kraft nationellt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Bilen är en av våra största frihetssymboler och ett måste för att vardagen skall fungera utanför våra största städer. Bensin och diesel är också väldigt effektivt som energikälla och med dagens moderna bilar är utsläppen väldigt små.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Dagens totala skattetryck är för högt och kontraproduktivt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Kultur är viktigt, men kan det inte självfinansieras till största delen så skall det betraktas som en hobby och får utövas på deltagarnas fritid. Undantag för exempelvis kultur av större nationellt värde, som Nationalmuseum mm.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Kan man inte bygga utan tvång skall det absolut inte byggas över huvud taget.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Tiggeri är bara negativt för alla inblandade och är ofta kombinerat med kriminalitet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Hur varje människa identifierar sig är upp till var och en, men faktum kvarstår att vi fysiskt är antingen man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: De bästa att ta beslut om föräldrars vardag och livspussel är föräldrarna själva och inte samhället.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Vården är till största delen skattefinansierad och då skall även nätläkarna finansieras på samma sätt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Vi ger uppehållstillstånd för att ge människor skydd tills det är säkert att återvända hem i första fall och då är tillfälliga uppehållstillstånd det rätta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Ensam är inte stark och i en globaliserad värld är Sverige inte större än en större storstad befolkningsmässigt. Då är det naivt att tro att vi skall kunna försvara oss själva vid krig eller konflikt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Bidragssystemet måste utformas så att det finns incitament att ta sig vidare till nytt jobb och egen försörjning. Därför är höga bidragsnivåer skadligt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: För att kunna utveckla landsbygden måste det finnas attraktiva tomter att bygga på.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Med ett av världens högsta skattetryck är det inte mer skattepengar som är lösningen utan bättre prioriteringar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Public Service borde skalas ner rejält och fokusera på oberoende nyheter och samhällsinformation.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Ett vansinnigt förslag då man inte löst tillgången på alternativa drivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Lärarna, föräldrarna och eleverna måste veta var de ligger till kunskapsmässigt för att ha en chans att vidta åtgärder i tid.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Den kommunala skatteutjämningen behövs, men tar också bort incitamenten för fattigare kommuner att anstränga sig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Prostitution är ofta kombinerat med annan kriminalitet och skall bekämpas men med dagens fulla fängelser är det bättre med straff som böter, fotboja och terapi.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Marknaden skall styra i största möjliga mån, inte samhället.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Höghastighetsbana i ett litet glest befolkat land som Sverige är ett slukhål för skattepengar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Med ökad centralisering tappar man lätt kontakten och förståelsen för att olika delar av landet har unika förutsättningar och utmaningar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Karensdagen är viktig för att dela sjuklöneansvaret mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Det hade varit bättre för både företag och anställda med en rörligare arbetsmarknad. En människa som inte trivs på sitt arbete presterar sämre och bör leta sig fram till ett arbete där denne trivs bättre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Karlsson: Sverige behöver fler gruvor för att bli mer självförsörjande och för att skapa jobb och välfärd till medborgarna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Sverige måste lösa integrationen till de som kommit hit de senaste 20 åren innan vi kan ta emot fler.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Karlsson: Polisen måste få de verktyg de behöver för att kunna bekämpa brott och skydda medborgarna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Karlsson: Det är viktigt att höginkomsttagarna skattar och konsumerar i Sverige och att vi inte tvingar iväg dem utomlands.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Karlsson: Skogen är viktig naturresurs som skall brukas för jobben, skatteintäkterna och välfärden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joakim Karlssons val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning

Så svarar Joakim Karlsson: Extra viktig Utan en bra energipolitik fungerar inte företagen och människors vardag. Utan en bra integration får vi paralellsamhällen, utanförskap och kriminalitet. Utan fungerande lag och ordning får vi otrygghet.