Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sara Wettergren (fotograf Annika Persson)

Sara Wettergren

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig innebär en röst för att stärka den svenska skolan och sätta utbildningsfrågorna först. Kunskapsfokus, trygghet och studiero, tidiga insatser är frågor jag vill arbeta vidare med i Riksdagen.

Presentera dig själv

Erfaren ledare och politiker med ett starkt engagemang för utbildnings- och biståndsfrågor. Vet att utbildning är nyckeln till ett självständigare liv, ekonomiskt trygghet och bättre hälsa. Har arbetat med kvinnors och flickors utbildning i utvecklingsländer under många år.

Vad har du för yrke?

Jag är statsvetare med internationell inriktning. Just nu skolkommunalråd.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Cecilia Malmström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en liberal borgerlig regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Sara Wettergren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Extra viktig Som Liberal är jag i grunden positiv till friskolor. Men det behövs en reform. Det ska inte kunna gå att bedriva en friskola med låga resultat och måluppfyllelse och samtidigt ta ut stora vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Vi behöver en blandning av energislag, det visar de senaste årens stigande elpriser och energiförsörjningskris. Kärnkraft är en viktig del i detta, inte minst den nya generationens kärnkraft som erbjuder mer flexibilitet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Tror inte det hjälper och riskerar att stigmatisera områden och befolkningen där.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: RUT har inneburit att en marknad som tidigare hade väldigt mycket svart arbetskraft, nu har lagligt anställda. Bra för både skattesystem och personal. Dessutom är det många invandrare som får sitt första jobb där.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Extra viktig De som förlorar i alla internationella konflikter är de fattigaste och mest utsatta. Sverige måste fortsätta ha en tradition av global solidaritet. Vi måste både kunna tänka på vårt eget och vår omvärld.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Jag är republikan och tycker på sikt att kungahuset bör avskaffas. Så länge det finns kvar ska kungafamiljen självfallet ha ett rimligt apanage, men går det att sänka detta är det bra.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: En klimatomställning behövs för att Sverige ska leva upp till sitt miljöåtagande internationellt. Även om skattelättnader kan användas tillfälligt för ansträngda situationer som nu, bör det på längre sikt vara dyrare att använda bensin- och dieselbilar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Fastighetsskatten har avskaffats en gång och det är inte önskvärt att den kommer tillbaka. Då är det bättre att justera via kommunala eller statliga avgifter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Det är inte fel att privata aktörer finansierar kulturen, men kulturen får inte vara beroende av privata aktörer. Det är viktigt att den finansieras till huvuddelen av offentliga medel och att man håller en armlängds avstånd mellan politik och kulturinstitutioner.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Kommuner bör fortsätta ha ett starkt inflytande på var vindkraftverk kan byggas, men jag anser att det bör tas hänsyn till var vindkraften placeras. T ex havsbaserade vindkraftverk - ska verkligen kommunen kunna lägga in sitt veto där? Det är också märkligt att kommuner idag har veto mot vindkraftverk, men inte om en friskola ska få etableras inom kommunen. Borde ses över.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Nej, tror jag inte hjälper.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Behöver såklart utredas, men varför inte?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Tycker det är bra med pappamånaderna och hade gärna sett att det utvidgas med ytterligare några månader. T ex 6 månader var och sedan fördela som man vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Bra med valfrihet och så länge vi fortsätter ha långa köer till vården behövs alla alternativ. Men det behövs skarpare regler kring ersättningsmodeller.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Målet måste vara att man ska komma till bukt med de långa handläggningstiderna för personer som söker asyl/uppehållstillstånd. Men bra med flexibilitet, inte minst vid större kriser som nu med Ukraina.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Extra viktig Ja, Sverige borde ha gått med i Nato för länge sedan. Precis som vi Liberaler har förespråkat.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Det måste löna sig att arbeta. I ett läge där vissa näringar skriker efter arbetskraft, bör vi höja insatserna för att utbilda personer till bristyrken, inte ge höjda bidrag för arbetslösa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: I glest befolkade områden kan detta vara berättigat, dock ej i tätbefolkade områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Höjd skatt för att finansiera något bör vara en sista utväg. Innan dess bör övervägningar om effektiviseringar göras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Extra viktig Yttrandefriheten får aldrig begränsas. I en tid där fake news och konspirationsteorier har blivit vardag är det viktigare än någonsin med en oberoende public service och media.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: De bör fasas ut och det finns ett förslag från Liberalerna om att det bör gälla fr om 2030. Viktigt dock att all infrastruktur kring användningen av elbilar också förbättras.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Tycker det är bra att det är frivilligt. Tidig bedömning är bra, men tidiga betyg kan också orsaka stress.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Vi har ett ganska omfattande skatteutjämningssystem nu. Ser inte att det är relevant att öka på det.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Vi behöver fler bostäder och marknadshyror är ett bra incitament för att öka byggandet. Men det ska inte införas i befintliga bestånd. Och det måste också byggas varierat så att fler har råd med sitt boende.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Tycker inte man ska avveckla dem, tror mycket på snabbare och bättre förbindelser mellan t ex Malmö och Stockholm. Men samtidigt måste befintlig kollektivtrafik och tågförbindelser rustas upp och det bör prioriteras.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Vi vill få ner sjukskrivningarna och då är det fel väg att gå att avskaffa karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Extra viktig LAS ger ett väldigt starkt skydd för anställda idag och gör att många företagare tvekar att anställa. En mer flexibel lag hade skapat större rörlighet på arbetsmarknaden, jmfr t ex Danmark.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sara Wettergren: Gruvdriften är viktig, men får inte ske på bekostnad av miljökrav.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Sara Wettergren har hoppat över denna fråga