Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elisabeth Thand Ringqvist (fotograf Ylva Sundgren)

Elisabeth Thand Ringqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som entreprenör måste man lära av historien, vara snål med pengarna, tänka radikalt och sedan ha pannben för att genomföra nya saker. Det är vad jag vill bidra med i riksdagen! Lägg din röst på mig om du vill se en handlingskraftig politiker, som vet hur vi klarar klimatkrisen genom innovation och tillväxt i ett liberalt, kreativt Sverige med mycket framtidstro.

Presentera dig själv

Som tjugoåring startade jag mitt första företag i Lit utanför Östersund och har nu grundat fler företag och initiativ än jag kan komma ihåg. Jag har varit VD på Företagarna, jobbat som kanslichef (c) på riksdagen, politiskt sakkunnig hos Maud Olofsson och konsult på McKinsey. Jag bor på Kungsholmen med man och två tonåringar. Är en passionerad alpin skidåkare som gillar scenkonst.

Vad har du för yrke?

Civilekonom, affärsängel och företagare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Madeleine Albright

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att makten utgår från mitten där de flesta väljare befinner sig.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Elisabeth Thand Ringqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Att föräldrar och barn, oavsett inkomst, kan välja skola är för många idag självklart. Friskolorna är nödvändiga för att detta ska vara möjligt. Uppföljningen av friskolornas levererade kvalitet måste dock bli mycket striktare och påföljder för brister vara kännbara.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: För att klara tuffare klimatmål i Sverige och för att vi också ska kunna exportera koldioxidfria varor och tjänster, måste allt som går ställas om till elektrisk drift. Det kräver omfattande utbyggnad av vindkraft närmaste 20 åren men sannolikt också att nuvarande kärnkraft ersätts med fjärde generationens reaktorer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: RUT-avdraget har skapat en bransch med hushållsnära tjänster som ger trygga jobb och en möjlighet för 900 000 personer (RR 2017) att få hjälp med vardagen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Sverige ska behålla sin höga biståndsnivå. Men biståndet måste utvärderas tuffare. Som grundare av Vaccine Forward har jag fått insyn i hur stor potential som digitalisering har i att effektivisera administration och organisation inom biståndssektorn.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: En generell sänkning ska inte göras men de som bor i områden där bilen är det enda alternativet ska kompenseras för detta.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Det är bra att kulturen har många typer av finansiering. Men då det inte finns några gynnande skatteregler för företag eller privatpersoner att donera eller stödja kulturen så kommer inte privata aktörer gå in i större omfattning än de gör idag till kulturyttringar som är smala eller kostsamma att producera.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Kommuner ska ha inflytande men mer lockas med att få ersättning för den vinkraft som de bygger. På samma sätt som även kommuner med vattenkraft ska få det samma. Denna kraft är oftast till nytta för många som bor utanför den aktuella kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Föräldraledigheten borde kunnas fördelas mellan fler vuxna än två. Det är också viktigt att de tvingande månaderna vi har idag är kvar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: De bolag som startat nätläkare har bidragit till en snabb digitalisering av primärvården. Men ersättningen ska självklart reflektera den tid som besöket tar i anspråk.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Det är bra med tuffa mål för att minska koldioxidutsläppen. Men givet att det i juni 2022 tar 12 månader för att få leverans av en beställd elbil, så är 2025 ett utopiskt mål. 2030 kan dock vara ett rimligt mål för personbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Det är otroligt viktigt att fånga upp barn tidigt, både de som har svårt i vissa ämnen, men även de som det går bra för och som behöver mer utmaning. Och det verkar inte finnas någon säkrare och rättvisare metod än någon form av betygssystem som skickar dessa signaler.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Det är viktigare att utarbeta ersättning för ersättning för kommuners vind och vattenkraft.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Stambanor måste rustas upp samt alla sitt- och sov vagnar måste bytas ut. Det är idag, till skillnad från när Höghastighetståget planerades, viktigare att åka bekvämt, med bra uppkoppling och med säkerhet i ankomsttid än att vinna 30-60 min. Dessutom utvecklas självkörande elbilar snabbare än vi hinner bygga rälsen. Pengar kan användas på mer effektiva klimatåtgärder.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Staten måste säkerställa likvärdig vård för alla. Total omorganisation tror jag inte löser problemet. Regionpolitiker måste säkerställa att det finns personal som gillar att jobba på sjukhusen, att det finns vårdplatser som räcker i växande regioner och väl fungerande primärvård. Specialistsjukvård måste samlas på kompetenscenter runt om i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Som chef och ledare har jag tvingats säga upp många personer när intäkter inte täcker kostnaderna. För att ett litet företag ska överleva så är det avgörande att de personer som har rätt kompetens blir kvar. Annars finns inget företag kvar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Enklare betyder inte att tillstånden ska prövas med lägre miljökrav. Men det måste gå att parallellprocessa delar och ha tätare dialog med företag för att driva ärenden framåt snabbare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Osäker !!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elisabeth Thand Ringqvists val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat

Så svarar Elisabeth Thand Ringqvist: Att långsiktigt säkerställa tillväxt, och balansera kostnader med de intäkter vi har är kärnan i statens uppdrag för att kunna ge oss alla en trygg vardag, hjälp och vård när vi är sjuka, pensioner när vi är gamla samt utbildning under hela livet. Enbart staten kan svara för vår inre trygghet och klimatet kräver åtgärder för att inte låna från framtidens generationer.