Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Hjärtfors (fotograf null)

Erik Hjärtfors

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har jobbat med landsbygdens ekonomiska utveckling i hela mitt liv och jobbat fram mängder av affärsideer som jag själv omsatt i företagande för att inspirera och visa på skogsbygdens möjligheter. Tror man på landsbygdens och skogens möjligheter för sverige, för klimatet och för oss enskillda så röstar man på mig.

Presentera dig själv

Gift och har två barn, bosatt i Vetlanda kommun där jag också är ordförande i kultur och fritidsnämnden. Har jobbat som skogshuggare, maskinförare, naturbrukslärare, projektledare, timmerhustillverkning, möbeltillverkare och kursledare för allehanda skogliga kunskaper.

Vad har du för yrke?

Skogsmästare, Entreprenör och timmerman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööv

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Normalt vill jag se en Alliansregering men det funkade bra med Fredrik Reinfeld, jag tror inte Ulf Kristersson kan axla en borgerlig/liberal regering. Just nu vill jag se Socialdemokraterna med stöd av centern i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Hjärtfors

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hjärtfors: Extra viktig De flesta friskolor gör ett bra jobb och för utvecklingen framåt, tex naturbruksgumnasierna, väldigt viktigt att dom finns även om det offentliga inte vill driva dessa skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hjärtfors: Extra viktig Vi måste använda engagemanget i energifrågan till att göra rätt prioriteringar. Det finns ingen annan väg framåt än med förnybart, allt annat är bara att skjuta upp det oundvikliga att låta det som är i marken ska vara kvar där.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hjärtfors: Hur kommer detta att hjälpa oss med kriminella gäng, inte alls!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hjärtfors: Det kommer alltid finnas ett behov av typ städjobb, ha kvar rut, få ett finare och mer städat sverige samtidigt som det skapar jobb för tusentals mönniskor, inget fel i det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hjärtfors: Vi behöver vara delaktiga i världen med det vi kan och när människor behöver oss för sin överlevnad så måste vi finnas för dom såväl som på hemmaplan. Fattigdom och utanförskap är det som i slutändan plågar och kostar ett samhälle mest, ekonomiskt och i självaktning.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hjärtfors: Extra viktig Dåligt eftersom alla dom pengarna hjälper till att bygga sveriges varumärke. Det handlar aldrig om lyxkonsumtion eller slöseri. Kungahuset gör ett fantastiskt jobb för sverige och bör fortsätta med det, däremot borde Viktoria ta över tronen, en väldigt duktig, omtänksam och skarp kvinna.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hjärtfors: Extra viktig Samhället behöver ställa om till ett grönare system. Det kommer svida en del när energiframställningen görs om men det kommer bättre dagar och i relation till löneutvecklingen så är det inte dyrare idag än tidigare vad jag förstår.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hjärtfors: Extra viktig Däremot måste mer pengar av vindkraften hamna i kommunen så att lokalbefolkningen upplever nyttan med vindsnurrorna

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Hjärtfors: Extra viktig Det ska inte avskaffas helt men ändå göra det möjligt för landsbygden att använda mer av de attraktiva miljöerna

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Hjärtfors: Extra viktig Med frivilighet under ansvar klarar sveriges skogsägare av att både producera allt virke vi behöver i omställningen samt den biologiska mångfalden, finns inget bättre system någonstans i världen. Vi lär oss hela tiden och gör ett bättre jobb på alla sätt. Skogen är en stor del av sverige och kommer fortsatt att hjälpa oss med allt från byggmateriel och bränsle till förpackningar, hygienprodukter.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Hjärtforss val:

 • Energipolitik