Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristine Hästmark (fotograf null)

Kristine Hästmark

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för de små kommunernas utmaningar som strandskydd, fiber och annan infrastruktur i hela Sverige och kapitalförsörjning på landsbygden. Kort sagt jag är en röst för oss små kommuner.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Gnosjö kommun, är gift och har två barn. Gillar att vara ute och röra på mig. I det civila arbetar jag inom funktionshinderomsorgen som stödpedagog/arbetskonsulent. Som kommunpolitiker har jag varit ordförande för kultur och utbildning, valnämndens ordf. integrations och demokratiberedningens ordf. Jag är ledamot i styrelsen för SMÅKOM

Vad har du för yrke?

Stödpedagog/arbetskonsulent. Sedan 2017 KSO i Gnosjö kommun.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt styre

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristine Hästmark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Kristine Hästmark: Vi behöver ha en stabil fossilfri energikälla som kompletteras med förnybara energikällor som vätgas, sol och vindkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Kristine Hästmark: Vi måste öka tryggheten i utsatta områden och komma åt kriminaliteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Kristine Hästmark: Ska Sverige kunna ha en levande landsbygd så är bilen en förutsättning för människors vardag. Särskilt i norr där det infrastrukturen är begränsad och kylan gör det svårt att ha alternativa bränsleslag.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Kristine Hästmark: Självstyret är viktigt att inte "tulla på". Kommunen måste råda över planeringsförutsättningarna i en kommun.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Kristine Hästmark: Det ska alltid löna sig att arbeta!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Kristine Hästmark: Extra viktig En förutsättning för att hela Sverige ska utvecklas. Kommunerna bör kunna peka ut de områden som inte bör bebyggas men utgångspunkten ska vara fri byggnation.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Kristine Hästmark: Då det i norra Sverige inte finns tillräcklig infrastruktur och fordon som klarar kylan är det ett mycket dåligt förslag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Kristine Hästmark: Det är inte rimligt att det skiljer 5 kr mellan kommuner, en undre gräns borde finnas. Skattenivån speglar inte alltid servicenivån. Inkomstskatten borde spela större roll i kostnadsunkämningen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

OBS
Kristine Hästmark har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

OBS
Kristine Hästmark har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Kristine Hästmark: Höghastighetståg är viktiga för arbetsmarknadförstoring i södra Sverige och söder ut i Europa

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

OBS
Kristine Hästmark har hoppat över denna fråga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Kristine Hästmark: kommunala självstyret och äganderätten måste bevakas i denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Kristine Hästmark: Det måste finnas en brottsmisstanke eller att man har samröre/medlem i kriminellt nätverk.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristine Hästmarks val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Lag och ordning

Så svarar Kristine Hästmark: Sysselsättning är en grundförutsättning som hänger ihop med integration och lag och ordning.