Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Piotr Gabrys (fotograf )

Piotr Gabrys

Varför ska väljarna rösta på dig?

Prova de enkla lösningarna innan man ger sig på de mer komplicerade. En idé kan vara bra även om den kommer från någon annan.

Presentera dig själv

Resonerande filosofisk pragmatiker.

Vad har du för yrke?

Arbetstitel Regionutvecklare, profession informatiker

I vilket land är du född?

Polen

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett borgerligt majoritetsstyre.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Piotr Gabrys

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Piotr Gabrys: Vinst är ett kvalitetsmått på välskött organisation och nöjda kunder

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Piotr Gabrys: Extra viktig Det enda fossilfria elen som är pålitlig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Piotr Gabrys: Extra viktig Dagens katastrofala läge måste brytas.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Piotr Gabrys: Extra viktig Staten har tillräckligt med pengar men använder dem fel.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Piotr Gabrys har hoppat över denna fråga