Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sofia Andersson (fotograf Angelica Klang)

Sofia Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är inte politiker för att bara vara politiker. Jag är politiker för att förändra i sakfrågorna. Det viktigaste för mig är ett mer jämställt samhälle och att den som anstränger sig och är duktig på vad den gör ska kunna nå dit den vill.

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i Uppsala och sysslar gärna med musik på fritiden.

Vad har du för yrke?

Juriststudent och politiskt sakkunnig

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Volodymyr Zelenskyj

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Drömscenariot vore att samla så många forna allianspartier som möjligt. Sedan får alla som vill stötta en sådan regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sofia Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Vinst är nödvändigt för att företag ska gå runt. Det bästa är om vinsten återinvesteras i verksamheten, och det borde vara svårare att göra vinst genom att dra ner på kvalitet och lokaler. Kvaliteten måste följas upp bättre än idag, både på kommunala skolor och friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Det viktiga är att våra biståndspengar går till rätt saker. Idag finns exempel där bistånd gått direkt till korrupta regimer. Därför behöver biståndet ses över och troligen sänkas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Familjer ska få bestämma själva hur mycket de vill vara lediga med sina barn, med det inte sagt att de borde få ersättning för precis alla dagar de vill. Staten borde via föräldraförsäkringen kunna uppmana till ett mer jämställt uttag genom att exempelvis viga en tredjedel av dagarna till respektive förälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Nätläkare har varit mycket viktiga för att fler människor ska få kontakt med vården samma dag. Det vore bra om nätläkarna kunde verka på samma avtal som övriga vårdgivare och därmed få samma ersättning och tvingas etablera också fysiska vårdcentraler.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Vi behöver inte mer skatt i Sverige. Skattepengarna kan snarare prioriteras bättre.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Jag har svårt att se att det är ett realistiskt mål när elbil och el fortfarande är så dyrt. Dessutom finns inte tillräcklig laddinfrastruktur i landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Extra viktig Betyg är bra för att eleverna ska veta vad de är bra på och vad de behöver jobba mer på. Dock borde betyg bättre än idag spegla elevens faktiska kunskaper. För att nå dit behöver vi ha centralt rättade prov, istället för att prov rättas av betygssättande lärare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Idag går utjämningsskatten inte bara till glesbygdskommuner utan även till storstadskommuner som inte borde behöva stöd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Hyresmarknaden behöver lättas upp. Idag är det dyrt att hyra nyproducerade lägenheter även i mindre attraktiva områden samtidigt som det kan vara billigt på attraktiva adresser inne i stan. Med marknadshyror skulle hyran i större utsträckning kunna bero på exempelvis läge.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Innan vi bygger höghastighetståg behöver vi rusta upp befintliga järnvägar för att minska antalet spårfel och förseningar på många håll i landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Andersson: Du får vänta olika länge på vård beroende på var i landet du bor. Det är fel men det är inte säkert att kvaliteten och väntetiderna skulle bli bättre överallt om staten tog över ansvaret. Däremot borde alla patienter få välja att få vård var i landet de vill.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sofia Andersson: Vi ser en otroligt allvarlig situation med grov brottslighet som breder ut sig på ett sätt som den inte gjort innan. Därför behöver Polisen fler verktyg just nu, särskilt mot gängaktiva. Framgångarna med EncroChat visar på behovet av avlyssning av gängkriminella.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sofia Andersson: Skatten på inkomst borde sänkas för alla som jobbar, både låginkomsttagare och höginkomsttagare. Det är så vi uppmanar fler till att starta företag och anställa. Hellre att fler är med och bidrar till statskassan än att de som bidrar behöver betala mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sofia Anderssons val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning