Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Eriksson (fotograf null)

Åsa Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den som vill se ett samhälle där både tjejer och killar, tanter och gubbar kan känna sig trygga överallt alla tider på dygnet kan överväga att lägga sin röst på mig. Både landsbygd o stad ska kunna blomstra och erbjuda både bra välfärd, samhällsservice och en aktiv fritid. Vi bör alla vara del av den förändring vi vill se i samhället - ett samhälle som håller ihop är det enda långsiktigt hållbara.

Presentera dig själv

Stockholmare som blev kär i en bonde, flyttade till Karbenning och insåg att vi alla behövs i det politiska arbetet om vi ska kunna förändra världen. Har två tonårsbarn, två katter och två islandshästar. Har alltid många järn i elden och brinner för utveckling på alla områden. Det värsta som finns är när saker står still och inget händer!

Vad har du för yrke?

Grundskollärare 4-9 SO

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna LIndh

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En S-ledd regering med stöd av Mp, V och C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Skattepengar ska gå till det de är ämnade för. Pengarna behövs i skolan - för barnens skull. Den enda vinsten med skola ska vara kunskap. Gärna friskolor men nej till vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Extra viktig Viktigast är att dubbla energiproduktionen så att vi klarar elektrifieringen och den akuta omställningen. Kärnkraft kan vara en del i lösningen men som det ser ut nu är det en dyr och långsam lösning. Förnyelsebar energi (framför allt vind o sol) går fortare att bygga ut och är mer kostnadseffektivt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Förstår inte vitsen med detta. Polisen kan redan visitera när de misstänker brott. Risken med det här förslaget är att det bara ökar polariseringen och misstron mot myndigheter.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: RUT är ok men inte superbra. Gynnar främst oss som har det gott ställt. Jag ser hellre en stor skattereform som bidrar till lägre inkomstskatt och högre beskattning av kapital för att minska de ekonomiska klyftorna i samhället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Nej. 1%-målet är viktigt. Vi om några behöver bidra till att göra världen bättre - både av solidariska skäl och av egoistiska. Ju mer vi kan bidra till att minska fattigdom, förtryck o krig desto färre människor kommer känna sig tvingade att fly till Europa.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Människor måste kunna leva och bo i hela Sverige men på sikt måste vi fasa ut de fossila bränslena för att klara klimatutmaningen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Jag vill se en stor skattereform som leder till lägre inkomstskatter men högre beskattning av kapital och bidrar till minskade klyftor.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Framför allt ska det bli tydligare när kommunen kan komma med besked och på vilka grunder. De kommuner som säger ja till vindkraft ska få ekonomisk kompensation för det.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Extra viktig Vi vet att den ekonomiska ojämlikheten mellan könen förstärks när mammorna tar ut en större del av föräldraledighet och vabbande. Måste ändras! Familjer får göra som de vill men så länge de vill använda statliga medel ska systemen bidra till jämställdhet, inte tvärtom.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Extra viktig Inte avskaffas men luckras upp så att fler kan bygga strandnära. Det är ett viktigt verktyg för att öka bostadsbyggande på landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: En stor skattereform behövs.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Extra viktig Människohandel är vidrigt och måste straffas hårdare.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Men tillgängligheten måste öka.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Eriksson: Extra viktig Ja, men vi ska inte tulla på miljökraven. Däremot kan tillståndsprocesserna bli tydligare och snabbare.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Eriksson: Vi måste bryta segregationen och ta ifrån gängen deras makt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Erikssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat