Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Markus Kallifatides (fotograf null)

Markus Kallifatides

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att ha en stark röst i riksdagen som driver på för en progressiv ekonomisk politik för ökad jämlikhet, stärkt välfärd och rättvis klimatomställning. Mina kunskaper och erfarenheter kan bidra till innehållet i politiken.

Presentera dig själv

Docent vid Handelshögskolan i Stockholm och yrkesverksam som lärare, forskare och forskningsledare med brett samhällsekonomisk intresse. Sedan 2018 ordförande för S-föreningen Reformisterna, landets största socialdemokratiska förening.

Vad har du för yrke?

Högskolelärare och forskare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jag är mycket förtjust i Bernie Sanders

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En socialdemokratiskt ledd majoritetsregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Markus Kallifatides

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Vinstjakten eroderar hela skolsystemet och bör avvecklas snarast möjligt. Det är dock inte säkert att "vinstförbud" är den juridiskt/tekniskt bästa vägen att sätta punkt för marknadsskolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Ny kärnkraft är av allt att döma både dyr och farlig, därtill ett långt sämre alternativ till de förnybara energislagen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Polisingripanden av detta slag bör grundas i skälig misstanke om brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Avdraget är en mycket ineffektiv arbetsmarknadsåtgärd och undergräver därtill den generella välfärdsmodellen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Antalet människor i svår nöd ökar kraftigt. Att nu skära ned på biståndet är orimligt i ljuset av klimatförändringarna, krigen och pandemin.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: En stram budget framstår som rimligt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Klimatomställningen bör snarare hanteras genom att individer och företag får stöd att ställa om till andra energikällor. Hushåll med lägre inkomster bör snarare erhålla generella skattelättnader.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Det saknas sakliga skäl för att inte reformera beskattningen av fastigheter i Sverige. Det nuvarande systemet är orimligt och orättfärdigt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Vår kultur i vid mening domineras av kapitalstarka, privata aktörer. Offentligt understödd kulturverksamhet är nödvändig som motvikt och värn för oss.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Villkoren för tillstånd bör underlätta för en mycket önskvärd utbyggnad av förnybar energi.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Barn har rätt till sina föräldrar och vi bör sträva efter ett jämställd uttag av föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig En rejäl åtstramning bör ske.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Sveriges regelverk behöver harmoniera med övriga EU.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Det är rätt att gå med.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Självklart.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Strandskydd är inte en mindre viktig fråga för landsbygdens befolkning än för någon annan. Mycket mer detaljerade förslag än så behövs.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Självklart att försvaret skatt betalas över skattsedeln.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Vi ska värna public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Det är något för snabbt i min bedömning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Skolan har helt andra problem än för få betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Utjämningssystemet är otillräckligt för att ge likvärdiga förutsättningar för kommunerna att tillförsäkra medborgare välfärd och service.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Brottstypen behöver bekämpas mer.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Förhandlingsmodellen för hyressättning bör värnas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Vi behöver avlasta och samtidigt även rusta det befintliga järnvägsnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Mer av statligt ansvar är i grunden en idé jag sympatiserar med. Men det är långt ifrån någon kortsiktig lösning på några utmaningar och på ett eller annat sätt behövs mer lokalt beslutsfattande och demokratisk förankring kring vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Det är jäkligt orättvist.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Tryggheten i det svenska arbetslivet behöver öka för dem som jobbar. Inte tvärtom.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Markus Kallifatides: Vi behöver sannolikt fler gruvor i Sverige. Men det måste grundas i en hantering där genomlysning av samhällsnytta och villkor är mycket noggrann!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Kallifatides: Vi bör och kan ge skydd till något fler skyddsbehövande. Arbetskraftsinvandringen bör däremot stramas åt väsentligt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Kallifatides: Kan inte frågan.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Kallifatides: Extra viktig Sverige behöver mer jämlikhet och en starkare välfärd för alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Markus Kallifatides: Skogens roll som kolsänka och källa till biologisk mångfald, rekreation och hälsa är mycket viktig och bör förstärkas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Markus Kallifatidess val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning

Så svarar Markus Kallifatides: Samtliga områden ska naturligtvis skötas med högsta prioritet av staten. Mitt svar indikerar på vilka områden de mest omfattande reformerna skulle behövas för att uppnå goda resultat.