Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kerstin Dreborg (fotograf Hans Wennberg)

Kerstin Dreborg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror att en framtid i harmoni med vad jorden klarar är en bra framtid. Vägen dit går för mig via utbildning och solidaritet.

Presentera dig själv

Jag bor på landet och tror på kortare arbetstid, mer självförsörjning och förnybara energikällor.

Vad har du för yrke?

Lärare på SFI och gymnasiet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna ett samarbete mellan MP, C, S och V.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kerstin Dreborg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Extra viktig Skattepengar till skolan ska gå till skolan, inte till privata ägare av skolkoncerner. Det nuvarande systemet suger resurser från dem som behöver det, och leder till ökad risk för betygsinflation. Små idédrivna friskolor gynnas inte heller av det nuvarande systemet. Andelen idédrivna skolor minskar, stora koncerner ökar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Extra viktig Jag har fått mycket utbildning i slutförvarsfrågan, och egentligen räcker den osäkerhet som finns angående kopparkapslarnas hållfasthet över tid för att säga nej till kärnkraft. Uranbrytning, drift av kärnkraftverk och den faktiskt olösta frågan om slutförvaret av kärnbränsle leder till miljöförstöring och utsläpp. Det är inte bara osäkert och farligt, det är också dyrt, och tar tid att bygga ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Polisen får redan visitera människor om de behöver det. Med det här förslaget pekas människor i socioekonomiskt utsatta områden ut som grupp. Det är inte bra för det förtroendeskapande arbete som polisen gör i dessa områden. Rasifierade vittnar dessutom redan idag om att de stoppas betydligt oftare än oss med vit hud. Fortsätt bygga samarbete med lokalsamhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Både RUT- och ROT-avdragen bör ses över så att de inte enbart blir bidrag till människor med tillräckligt god ekonomi för att utnyttja dem. Dessutom bör man se över vad de kan användas för. Reparationer och andra tjänster som spar på jordens begränsade resurser borde prioriteras.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: I dagens läge behöver vi som lever i välfungerande samhällen hjälpas åt att få fler samhällen att fungera bättre. Stabilitet gynnar alla, även oss själva. Behoven är dessutom väldigt stora, bland annat lever fler människor än någonsin tidigare på flykt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Jag har personligen inga stora problem med monarkin, men pengarna som tilldelas kungahuset ska gå till väl specificerade åtgärder och redovisas klart och tydligt. Underhåll av kulturbyggnader m.m. är bra. Stora bidrag som går till privat konsumtion kan gärna ses över och minskas. Många i kungafamiljen är ju måna om miljön så de vill nog också dra sitt strå till stacken.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Extra viktig Bensinskatten är inte problemet, utan att vissa, både i staden och på landsbygden, har mycket små marginaler. Det bättre att sänka skatten för låginkomsttagare. Skattesänkningar på drivmedel gynnar rika människor i staden och gör att konsumtionen och därmed utsläppen ökar. Vi måste sluta importera olja från "skurkstater" och satsa mycket mer på kollektivtrafik och gång och cykel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: När fastighetsskatten gjordes om till kommunal fastighetsavgift sänktes främst skatten för högt taxerade fastigheter i attraktiva lägen. Det är de som borde få högre skatt igen, inte alla fastighetsägare. En total översyn av beskattningen av olika tillgångar bör göras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Kulturen ska vara fri och varken styras av alltför klåfingriga politiker eller enbart av marknadskrafterna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Kommunerna ska få bestämma var de vill ha vindkraft, men det måste bli tydligare när och hur man får säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Fattigdom eller att be om hjälp kan inte vara brottsligt. Det är bättre att arbeta för att människor inte ska behöva tigga eller leva i andra former av utsatthet. Det kan man göra både i Sverige och genom samarbete med andra länder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Viktigt för dem det berör och inget större besvär för andra.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Jag sympatiserar med Miljöpartiets officiella åsikt att föräldraförsäkringen ska vara tredelad - en del till vardera föräldern och en del som familjen bestämmer över själv. Jag anser att det ger en bra balans mellan frihet och jämställdhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Privata nätläkare har ibland lett till fel prioriteringar i vården. Och liksom vad gäller skolan anser jag att våra skattepengar ska gå till vård, inte privata vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger mer trygghet och stabilitet för individen, vilket underlättar etableringen i det nya landet, och därmed är bra för hela samhället. Bland annat påverkas språkinlärning av stress, och att minska stressen är därför bra för att nyanlända ska lära sig svenska så snabbt som möjligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Det räcker med att se hur Sveriges ansökan om medlemskap i NATO hanteras för att vara emot. Sverige ska vara ett fritt och självständigt land och inte få villkor dikterade av länder med tveksam syn på demokratiska rättigheter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Många med låg inkomst anser sig tvingade att jobba fast de är sjuka, av ekonomiska skäl. Det är dumt ur smittspridningssynpunkt och för den enskilda individen. Ta gärna bort karensdagen permanent också. Även den leder till alltför hög "sjuknärvaro".

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Både strandskyddet och allemansrätten är viktiga! Allra viktigast i högexploaterade områden och längs kusten, men även i attraktiva områden kring större sjöar och liknande. Strandskyddet är viktigt både för att alla ska få tillgång till stränder, bad och friluftsliv, och för djur och växter, både på land och i vattnet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Finansiera upprustning av totalförsvaret genom att återinföra värnskatt för människor med mycket hög inkomst.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Skydda public service i grundlagen, för att skydda det mot politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Extra viktig Alla har inte råd med en ny bil, men de som har råd med en ny bil har råd att välja biogas- eller eldrift.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Extra viktig Forskning visar att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot påverkar de elever med större svårigheter negativt. Därför tycker jag att betyg inte ska ges före årskurs 7. Kommunikation med eleven och vårdnadshavare om elevers styrkor och svagheter kan göras utan betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Människor ska kunna leva bra liv oavsett i vilken kommun man bor. Låt kommuner som producerar förnybar el, till exempel vindkraft, få kompensation för det. Låt staten finansiera mer av skola, vård och omsorg för bättre likvärdighet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Risken finns att det kan medföra höjda hyror, vilket i sin tur kan leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för människor med låga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Fler spår ger plats för fler tåg. Sverige behöver nya stambanor, och de kan gärna byggas för snabbtåg, för att konkurrera med inrikesflyget på sträckor där många reser. Jag tror att det är en enklare väg att gå än att övertyga tillräckligt många stressade nutidsmänniskor om vikten av att växla ned.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Beslut ska fattas nära dem de berör. Men staten kan med fördel hjälpa till med finansiering av vården bland annat för att skapa bättre arbetsvillkor för vårdanställda.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Många med låg inkomst går till jobbet trots sjukdom, av ekonomiska skäl. Det är dåligt både ur smittspridningssynpunkt och för den långvariga sjukfrånvaron som riskerar att öka. Det är dessutom lättare för många med högre inkomst att arbeta hemifrån, vilket inte är speciellt rättvist.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Viss flexibilitet finns redan. Viktigt nu är att skapa en trygg arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Dreborg: Det är redan tillräckligt enkelt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Dreborg: Rätten att söka asyl slås fast i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Dreborg: Gängkriminaliteten måste bekämpas, men att avlyssna och övervaka människor som inte ens misstänks ha begått ett brott är en farlig väg att gå. Det handlar inte om ifall den som avlyssnas har "rent mjöl i påsen" utan om vilka avsikter den har som vill avlyssna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Dreborg: Jobbskatteavdragen har främst gynnat dem med höga inkomster. Men de som har svårast att klara vardagen är de med lägre inkomster, förstås.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Dreborg: Sverige bör följa FN:s uppmaning om att skydda minst 30 procent av land och hav. Det är ett mål som också EU fattat beslut om.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Kerstin Dreborg har hoppat över denna fråga