Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mattias Karlsson (fotograf null)

Mattias Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag jobbar varje dag för Norrbotten och får saker gjorda. Som din norrbottniska företrädare i riksdagen vill jag driva dina hjärtefrågor. Politik handlar ofta om hårt arbete och prioriteringar. Lägre skatt för den som jobbar och har pension. Fler poliser och hårdare straff.

Presentera dig själv

Jag är riksdagsledamot sedan 2018, ordförande i riksdagens delegation för arktiska frågor. Jag bor i vackra Norrbotten med fru och barn. När jag har tid över är jag gärna ute i naturen och tränar.

Vad har du för yrke?

Just nu är jag riksdagsledamot och innan det så var jag egen företagare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Jag hämtar inspiration från många olika.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En moderatledd borgerlig regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mattias Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag värnar valfrihet i vård, skola och omsorg. Även vinstdrivande verksamheter ska därför vara tillåtna. Skolor som drivs som aktiebolag måste leva upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning. Skolor som allvarligt brister i kvalitet ska få sitt tillstånd indraget.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Extra viktig Den elkris som Sverige nu är mitt i visar med all tydlighet att ny kärnkraft måste byggas i Sverige. Klimatomställningen ökar Sveriges elbehov, dubbelt så mycket el kommer att behövas år 2045. För att vi ska klara det behövs en elproduktion där alla fossilfria energikällor är med och bidrar, inklusive kärnkraften. Det är avgörande både för energiförsörjningen och klimatet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Våldsbrottslighet i olika former håller tusentals människor och hela stadsdelar i ett järngrepp. Därför måste polisen kunna visitera fler, bland annat i jakten på illegala vapen. Det ska vara möjligt att införa speciella visitationszoner i områden där grova våldsbrott har skett eller misstänks vara på väg att ske.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: RUT-avdraget har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Jag vill utveckla RUT ytterligare så fler ges möjlighet till jobb och egen försörjning. Samtidigt blir det lättare att få vardagen att fungera för både familjer och äldre.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Trots att kontroll och uppföljning av vad pengarna går till är bristfällig fortsätter svenskt bistånd till andra länder att öka per automatik varje år. Det är ett oansvarigt sätt att handskas med skattebetalarnas pengar. Jag vill minska och effektivisera biståndet, så att skattepengarna går dit där de gör störst nytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Kungahuset fyller en viktig funktion i Sveriges monarki. Jag ser ingen anledning idag att minska apanaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Extra viktig Människor säger upp sig från jobbet för att pendlingen blivit för dyr med världens dyraste diesel. Jag vill kraftigt sänka drivmedelspriserna så att det går att bo och leva i hela landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag säger nej till förslag som gör det dyrare att bo. Fastighetsskatten har prövats förut och drev människor ur sina hem eftersom de inte hade råd att bo kvar. Jag säger nej till vänstersidans förslag om att återinföra den.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill att fler kulturarbetare ska kunna försörja sig själva. Frågor kring stärkt upphovsrätt, företagande och skatter, är centrala.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill att det kommunala vetot ska finnas kvar i sin nuvarande form. Det är viktigt med lokal acceptans och möjlighet för människor att påverka sin närmiljö.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Tiggeri låser in människor i fattigdom och medför att människor utnyttjas och far illa. Det gäller inte alla som tigger, men tillräckligt många för att staten måste agera. Därför vill jag ha ett nationellt tiggeriförbud.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Det kan finnas anledning att frågan utreds så att ett tredje juridiskt kön kan införas för den som varken identifierar sig som kvinna eller man.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Föräldrar vill välja själva hur de ska fördela sin ledighet tillsammans med barnet och jag vill att den valfriheten ska värnas. Jag vill att det utreds vilka möjliga incitament det skulle kunna finnas för att föräldrar ska kunna vilja välja ett mer jämställt och konsoliderat uttag av föräldrapenningdagarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill öka tillgängligheten till vård och att det ska gå att söka vård i hela Sverige. De privata nätläkarna kan bidra till att det ska bli möjligt att kraftigt korta väntetiderna i sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: För att asylmottagandet ska motsvara Sveriges integrationsförmåga krävs en migrationspolitik utifrån EU:s miniminivå och internationella konventionsåtaganden samt minskade incitament för migranter att ta sig just till Sverige. Därför ska tidsbegränsade uppehållstillstånd fortsatt vara huvudregel. För permanent uppehållstillstånd ska krävas bland annat kunskaper i svenska och egen försörjning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Sverige behöver stärka sitt eget försvar, men även gå med i Nato för att kunna möta en allt mer osäker omvärld. Demokratin måste försvaras och kriget i Ukraina har gjort det tydligt att det enda sättet att göra det är tillsammans med andra. Som medlem i Nato skulle vi kunna vara säkra på att få militär hjälp av 30 andra länder om vi skulle anfallas.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: A-kassan ska vara skälig för att klara kortare perioder av arbetslöshet. Men Sverige bör inte ha en a-kassa som leder till högre arbetslöshet över tid. De tillfälligt höjda nivåerna under pandemin bör därför återställas nu när restriktionerna har upphört och efterfrågan på arbetskraft är hög.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill att det generella strandskyddet avskaffas och att det istället införs en möjlighet att på kommunal nivå utfärda lokalt strandskydd. Det bör finnas fler möjligheter till dispens från beslutade strandskydd. Detta skulle möjliggöra, inte minst för landsbygdskommuner, att skapa attraktiva boendemiljöer i naturområden för att på så sätt kunna behålla och locka till sig nya invånare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Att beskatta svenska folket ännu hårdare i ett läge där många redan har svårt att få privatekonomin att gå ihop är fel väg att gå.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag värnar och vill stärka Public services kärnuppdrag. Däremot måste finansieringen av Public service effektiviseras och att granskningen av Public service förbättras för att säkerställa opartiskhet och saklighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Utfasning av nya fossila bilar bör ske gemensamt inom EU, genom krav på nollutsläpp 2030 och krav på laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill att betyg ges från årskurs 3 och att det bör gälla samtliga grundskolor i Sverige.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Idag sker redan en omfattande utjämning mellan kommunerna. Det är rimligt, men innebär också att det lönar sig mycket dåligt för kommuner att minska bidragsberoendet eller skapa fler jobb. En utvidgning av utjämningen skulle förvärra problemet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill höja straffet för sexköp, särskilt när det gäller sexköpare som borde förstå att han köper sex av ett offer för människohandel.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill att det nuvarande hyressättningssystemet förändras för att möjliggöra mer rättvisa hyror. Hyresgästernas och de potentiella hyresgästernas faktiska värdering av boendet ska ges större vikt. Det är dock viktigt att sådana förändringar genomförs på ett sätt som gör att det inte får orimliga konsekvenser för de som idag bor i hyresrätt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Höghastighetstågen har låg samhällsekonomisk nytta, kostar minst 400 miljarder kronor när de någon gång runt år 2050 är färdigbyggda, och är klimatneutrala tidigast år 2070. Jag prioriterar heller att rusta och bygga till den infrastruktur vi redan har med fokus på gods- och pendlingsflöden genom hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill inte förstatliga sjukvården. Däremot anser jag att regering och riksdag behöver ta ett ökat ansvar och ledarskap för att bl.a. regelbundet och öppet följa upp och utvärdera hälso- och sjukvårdens resultat. Jag vill även att alla medborgare ges laglig rätt att söka både öppen och sluten specialistvård var som helst i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Det är viktigt att det finns en god trygghet för den som blir sjuk och inte kan arbeta. För att motverka onödigt många sjukskrivningar är det dock viktigt med vissa trösklar in i systemen och här fyller karensdagen en viktig funktion.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill att kompetens ska väga tyngre än idag när en arbetsgivare ställs inför en situation där den behöver säga upp personal. Samtidigt vill jag se bättre omställningsmöjligheter än idag för personer som behöver byta jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mattias Karlsson: Gruvnäringen skapar arbeten och skatteintäkter, och är avgörande för den gröna omställningen. Det tar idag för lång tid att få tillstånd för nya gruvor. Det får negativa konsekvenser då färre väljer att investera och prospektera i Sverige. Jag vill kraftigt korta handläggningstiderna för ansökningar om att starta nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Karlsson: Sveriges asylmottagande behöver anpassas till landets integrationsförmåga. Jag vill införa ett volymmål för asylmottagandet, så att det inte överstiger nivåerna i Norge, Finland och Danmark. Det innebär ett betydligt lägre mottagande än i dag - ca 5 000 st per år.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Karlsson: Jag vill att det införs nya möjligheter att använda hemlig avlyssning, dataavläsning och kameraövervakning mot aktiva gängmedlemmar – för att förhindra brott. Ribban bör också sänkas för när dessa s.k. hemliga tvångsmedel ska kunna användas i samband med en brottsutredning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Karlsson: Det ska löna sig att utbilda sig och göra karriär i Sverige. Ansträngning måste löna sig bättre. Jag vill förstärka jobbskatteavdraget, med fokus på låga och medelstora inkomster. På det sättet får alla som jobbar sänkt skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mattias Karlsson: Mer än en fjärdedel av skogsmarken brukas inte i dag. Ska vi minska användningen av fossilbaserade produkter måste skogen få brukas hållbart. Jag vill öka tillväxten och produktionen från skogen. Den totala arealen skog som är undantagen från skogsbruk ska därför minska.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mattias Karlssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sysselsättning