Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Daniel Granqvist (fotograf null)

Daniel Granqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Den som tror på individuella friheter och en mindre offentlig sektor som gör färre saker, men gör de sakerna bra, bör rösta på mig.

Presentera dig själv

Jag är jurist, hunduppfödare och fritidspolitiker i Örebro. Uppvuxen i en förort till Stockholm, examen i juridik vid Stockholms universitet och University of Connecticut School of Law. Notariemeriterad och har arbetat i många år vid statliga myndigheter.

Vad har du för yrke?

Verksjurist, dataskyddsombud.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Idealet vore en Moderat majoritetsregering, men realistiskt en regering med stöd i riksdagen ledd av en statsminister från Moderaterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Daniel Granqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Alla företag ska kunna gå med vinst, det är fundamentet för all företagsamhet. Utan vinst, finns det snart inga företag kvar. Då måste det också vara möjligt att ta ut vinstutdelning. Om eleverna får bra skolresultat, är ägarna värda vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Extra viktig Vi behöver stadigt producerande, ren, säker och billig energi. Kärnkraft är den bästa sådana energin vi har med dagens teknik.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Det bör kunna ske under särskilda omständigheter och med hänsyn till rättssäkerhetens krav.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: RUT-avdraget har varit mycket framgångsrikt för att få annars svart arbetskraft att bli vit. Det gynnar också framför allt kvinnor som driver företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Svenskt bistånd har ofta gått till kontraproduktiva saker och till korruption. En rejäl genomlysning behöver göras. Det ska inte finnas något procentmål av BNP.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Extra viktig Hovet gör viktiga kulturella gärningar när kungliga fastigheter underhålls och genom internationell representation. Sverige är ett litet land och behöver märkas internationellt, monarkin bidrar till det.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Allmänna vägar bör bekostas genom skatter på de personer som utnyttjar dem. Det genomförs mest rättvist genom skatt på drivmedel. Under många decennier har Sveriges motorfordonsägare betalat mycket mer i skatt än vad stat och kommuner har investerat i vägar och gator. Då bör skatterna sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Fastigheter ger normalt ingen ekonomisk avkastning. De flesta fastighetsägare äger fastigheter för att bo där. Det kostar pengar, men är ändå ofta det bästa sättet att få en bra bostad. Utan avkastning på fastigheten ska den inte beskattas alls.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Staten och kommunerna har ett ansvar för att bevara stora delar av kulturarvet och att lära nya generationer om det. Det bör ske genom skatten. Nyskapande konst bör däremot vara privatfinansierad. Staten och kommunerna kan med fog betala för viss konstnärlig utsmyckning av nya byggnader som behövs i deras verksamhet, det är allt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Extra viktig Det kommunala självstyret måste omfatta även möjligheten att säga nej till vindkraft. Vi bör ha mer kommunalt självstyre i Sverige, inte mindre.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Tiggeri är "inkomst" som inte producerar någonting och som stör många människor. Det vore bättre om de som försöker få inkomst genom att tigga skulle söka jobb i stället.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Statistiskt är det väldigt få människor som verkligen inte kan identifiera sig som kvinna eller man, jag är därför inte övertygad om att en sådan ändring behövs.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Det finns många jordbrukare och andra egenföretagare som inte kan ta ut föräldraledighet, då är det bäst för barnen om den andra föräldern kan göra det. Det ska heller inte vara skillnad mellan föräldrar med gemensam vårdnad och de med ensam vårdnad, den ena föräldern ska alltid kunna ta ut allt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Läkare på nätet som arbetar privat mot skattemedel ska genom avtal med den vårdgivare som finansierar dem se till att arbetet sker gentemot de patienter som har rätt till vård av denna vårdgivare. Det har uppenbarligen brustit i avtalsvillkor ibland.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: I första hand ska svenska medborgare, i andra hand andra EU-medborgare, ha rätt att bo permanent i Sverige. Den som kommer till Sverige från annat land och vill bosätta sig här permanent, bör se till att uppfylla kraven för medborgarskap och bli medborgare.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Sverige, Finland och NATO har i grunden samma värderingar och vi bör byta ut vårt långtida samarbete med NATO med ett fullt medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Om en höjning är tillfällig, ska den vara det.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Strandskyddet i dess nuvarande form bör förändras helt och ge större friheter till fastighetsägarna. Däremot finns det skäl att ha viss reglering för tätbebyggda områden och sådana finns även i landsbygdskommuner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Extra viktig Försvaret bör tillföras mer resurser, men det måste kunna ske genom att andra offentliga åtaganden minskas. Sverige har sedan lång tid tillbaka ett av världens högsta skattetryck, det kan sänkas samtidigt som försvaret får mer resurser.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Det finns inget skäl att svenskarna ska bekosta rena nöjesprogram och liknande via skattsedeln. Fördelen med public service ska vara att komma med objektiva nyheter, dokumentärer, viktiga meddelanden till allmänheten och liknande. Då bör det kunna räcka med en TV-kanal och en radiokanal.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Den tekniska utvecklingen går mot att bilar inte kommer att behöva drivas av bensin och diesel, men när det gäller ett totalförbud bör Sverige inte gå före övriga EU.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Betyg bör vara obligatoriskt från årskurs 1. Genom hela livet kommer människor att värderas och betygsättas, det är lika bra att barn lär sig det från tidig ålder i skolan. Betygen är ett lätt sätt för elever och deras vårdnadshavare att se var de står i olika ämnen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Kommunalskatten ska gå till den egna kommunens utgifter. Omfördelning till behövande kommuner bör ske via staten, som har ett ansvar för hela landet. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet är onödigt komplicerat redan som det är.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Köp av sexuella tjänster är inte ett sådant brott där det alltid vore motiverat med fängelse. Det är inte allt som är omoraliskt som ska vara förbjudet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Hyresregleringarna infördes i Sverige under andra världskriget som en del av den tidens ransoneringspolitik. Det är den enda ransoneringen från andra världskriget som finns kvar. Det är hög tid att avskaffa den.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Extra viktig Sverige har inte befolkningsunderlag nog för att lägga stora pengar på höghastighetståg. Det vore mycket mer ekonomiskt, och skulle gynna många fler svenskar, att rusta upp de järnvägar och vägar som redan finns.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Sjukvårdens problem är inte att den styrs av regionerna, utan att regionerna styrs av för många socialister. De bör bytas ut mot borgerliga politiker.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Det är högst rimligt att ha en karensdag som en form av självrisk i sjukförsäkringen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Rätt utformat skulle ett sådant här förslag kunna ge bättre omsättning av arbetskraft på arbetsmarknaden och kunna gynna både arbetsgivare och arbetstagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Daniel Granqvist: Gruvnäringen är bra för svensk tillväxt, industri och ekonomi.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Granqvist: Sverige har de senaste decennierna tagit emot flest asylsökande per capita i Europa, det vore bättre med en gemensam EU-politik på området.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Granqvist: Extra viktig Utan brottsmisstanke ska polisen inte få använda hemlig avlyssning eller övervakning alls.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Granqvist: Extra viktig Alla svenskar ska betala mycket mindre i skatt än vad de gör nu.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Daniel Granqvist: Det finns skäl för att ha naturreservat på många ställen, väl avvägt mot andra intressen för att använda marken. Även i naturreservat måste åtgärder vidtas mot granbarkborre och andra skadedjur, vilket tyvärr inte alltid sker.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Daniel Granqvists val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Skola och utbildning

Så svarar Daniel Granqvist: Alla områden är viktiga. Lag och ordning är nödvändigt för alla andra områden och måste tas om hand av statens våldsmonopol. Landets ekonomi är lika viktigt för andra områden. Skola och utbildning är nödvändigt för framtida generationer.