Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gilbert Tribo (fotograf Annika Persson Prescious people)

Gilbert Tribo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag drivs av en stark övertygelse om att varje individ ska kunna nå sin fulla potential i livet. Då behövs det både frihet och ansvar för att kunna växa. Alla människor är lika mycket värda men vi är inte likadana.

Presentera dig själv

Hundägare med två vuxna barn och fästmö i Borås. Bor i vackra Vånga utanför Kristianstad. Starkt socialt engagemang framförallt för barn som far illa. Gillar Friskis och Svettis, att läsa böcker, laga mat och träffa människor. Är den här mandatperioden Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Skåne.

Vad har du för yrke?

Familjebehandlare. Jobbat inom socialtjänstens flesta delar men mest med familj.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King och Selma Lagerlöf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Allra helst en borglig majoritetsregering

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Gilbert Tribo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: All vinstutdelning som går utöver kvaliteten på undervisningen ska förbjudas. Elevernas undervisning måste vara i fokus

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Extra viktig Klimatkrisen måste tas på allvar och då är vi tvungna att lösa elförsörjningen på annat sätt än via fossilbränslen samt att svenska hushåll och företag måste kunna köpa el till en rimlig kostnad.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Tryggheten måste öka i hela samhället men att slumpmässigt visitera personer i vissa områden är fel väg att gå. Det finns bättre åtgärder såsom fler poliser och mer aktivt arbete inom socialtjänsten

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Rut och rotavdrag har lett till många fler ”vita”arbeten inom tjänstesektorn. Tas de bort befarar jag att den svarta marknaden kraftigt ökar igen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Gilbert Tribo har hoppat över denna fråga

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Extra viktig Med dagens bensin och dieselpris måste något göras för att kompensera hushåll och näringsliv för de kraftigt ökade kostnaderna men på sikt måste fossila bränslen fasas ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Vi måste fortsätta att arbeta för ett jämställt samhälle och då är uttag av föräldraledighet samt vård av barn en viktig faktor för komma vidare. Vi har en lång väg kvar innan män och kvinnor har likvärdiga förutsättningar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Vi är starkare tillsammans

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Det måste löna sig att arbeta och vi ser idag att många företag har svårt att rekrytera medarbetare.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Vi betalar redan väldigt mycket skatt i Sverige och det bör gå att finansiera genom omprioriteringar inom ram.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Public service har en väldigt viktig funktion i ett demokratiskt samhälle

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Extra viktig På sikt ett väldigt bra förslag men inte redan 2025. Däremot bör vi snarast besluta om att nybilsförsäljningen ska försvinna 2030

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Skolans främsta syfte är att förmedla kunskap till eleverna. Det måste tydligt framgå när skolan inte lyckas med sitt uppdrag så att eleverna kan få rätt hjälp och stöd för att klara kunskapsmålen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Extra viktig Att utnyttja personer i en utsatt situation är alltid fel.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Extra viktig Bättre upprustad stambana är viktigare

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gilbert Tribo: Extra viktig Coronakommisionen är tydlig i sin kritik att staten inte klarat av sin nuvarande roll. Då klarar man inte av att ta över ansvaret för all sjukvård i Sverige. Däremot bör staten införa en nationell fast läkarereform så att alla får tillgång till en fast läkare. Du ska känna din doktor och din doktor ska känna dig.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gilbert Tribo: Arbete måste löna sig

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gilbert Tribos val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning