Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Helena Lindahl (fotograf Carina Edström Westman )

Helena Lindahl

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag drivs av och jobbar hårt för att göra Norrland starkt och samma sak gäller landsbygden i stort.

Presentera dig själv

Jag är en stolt norrlänning som bor i Gumbodahamn i Robertsfors kommun. Älskar landsbygden och hundar - både mina egna och andras och trots att jag inte skulle bli trädgårdsnörd som mina föräldrar, så har det blivit det av mig med. Har rötter i Polen, gillar språk, dialekter och har förkärlek för efterrätter - gärna med choklad. Slukar dagstidningar, nyheter och jobbar nog alldeles för mycket;).

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag ser gärna en borgerlig statsminister.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Helena Lindahl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Ser inga problem med vinst så länge man fyller kvalitetskrav. Det viktigaste är att eleverna får det de behöver.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Kärnkraften står för en stor del av Sveriges energiproduktion och kommer förmodligen göra det under lång tid framöver. Vi vill varken ge statliga subventioner till kärnkraft eller stänga ned våra reaktorer i förtid på grund av politiska beslut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi anser att man inte bör införa visitationszoner i Sverige. Sådana zoner innebär att polisen kan visitera vem som helst som rör sig i zonen utan anledning. Det skulle hota förtroendet mellan polis och allmänhet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi vill behålla och bredda RUT-avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: C står upp för en-procentsmålet i biståndet, men vill att det används bättre och där det gör mest skillnad.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi har tidigare drivit att kretsen för vilka som får apanage ska begränsas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: C har som mål att fasa ut fossila bränslen så snart det är möjligt. Samtidigt har drivmedelspriserna gått upp orimligt mycket senaste tiden. Vi har därför lagt förslag om att tillfälligt sänka drivmedelskatten. Jag skulle personligen gärna se en tillfällig minskning av reduktionsplikten - då höga drivmedelspriser främst slår mot landsbygden där det ofta inte finns andra alternativ än bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi vill inte höja fastighetsskatten - helt enkelt för att ingen ska tvingas lämna sitt hem pga av en skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi ser gärna en breddad finansiering av kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Det kommunala vetot ska vara kvar, men vi vill att kommunerna måste lämna besked tidigare i processen. Dessutom vill vi att t ex fastighetsskatten för vind- och vattenkraft ska tillfalla lokalsamhället, markägare och närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi är emot ett tiggeriförbud. I stället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi är positiva till att införa ett tredje juridiskt kön. Alla ska ha rätt att se rätt kön i sina id-handlingar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Pappors uttag av föräldraledighet ökar men väldigt sakta. Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten får långgående negativa ekonomiska effekter, för såväl enskilda som för samhället. Vi vill därför se över föräldraförsäkringen så den blir mer jämställd, enkel, tydlig och anpassad till vårt moderna samhälle. Men vi vill inte detaljstyra uttaget och står bakom dagens reserverade dagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi vill strama upp hanteringen och finansieringen av nätläkare. Nätläkare ska ingå i samma ersättnings­system som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Sverige i Nato innebär ökad säkerhet för både oss och våra demokratiska grannländer i Norden och kring Östersjön.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan trappas ner - i kombination med fler stödjande insatser.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden. Samtidigt ska vi fortsätta att skydda väldigt tätbebyggda områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi värnar public services oberoende och roll i samhället. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi vill inte införa obligtoriska betyg från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Det finns brister i dagens system och skatteutjämningssystemet behöver reformeras och förbättras för att bli mer rättvist. Gleshet ska ges större tyngd för att stärka landsbygdskommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Samhället måste tydligare än i dag signalera att vi inte accepterar betalda övergrepp vilket köp av sexuell tjänst för det mesta är.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: För att öka rörligheten på hyresmarknaden behöver hyresregleringen ses över. Vi vill att nybyggda hyresrätter ska slippa reglering på obestämd tid. Det påverkar inte hyresrätter i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi vill rusta upp den befintliga järnvägen och bygga nya stambanor för en ökande mängd persontåg. Men det är även viktigt att vi rustar upp och bygger andra nödvändiga järnvägsstråk och vägar runt om i landet. Höghastighetstågen i söder får inte bli en gökunge som tränger undan andra viktiga infrastrukturinvesteringar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Vi vill ha en nära vård med lokal förankring. Det ger en tryggare och mer tillgänlig vård för alla. Vården ska inte styras centralt från Stockholm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Den som är sjuk har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart och lättberäknat.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: En reform av arbetsmarknaden har precis genomförts. Undantagen från turordningen utökas, men samtidigt införs ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd som gör att fler får möjlighet att kompetensutveckla under hela sitt yrkesliv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Helena Lindahl: Gruvnäringen är en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det självklart viktigt att ta hänsyn till olika intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Lindahl: Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck, men samtidigt bör det även finnas krav på att andra EU-länder tar sitt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Lindahl: Polisen behöver fler verktyg än idag, inklusive hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Lindahl: Vi vill sänka skatterna för alla, men mest för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Helena Lindahl: Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har faktiskt ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Helena Lindahls val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården