Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Petra Lundgren

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Petra Lundgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: För mig är det viktigt att stötta företagare och ge alla elever valfrihet att själva välja vilken skola de vill gå på. Sund konkurrens är viktig. Ett av de viktigaste syftena med att driva en privat verksamhet är att gå med vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Vi måste säkerställa att Sverige är självförsörjande av el. Allt fler bilar, cyklar och andra maskiner drivs med el och en stabil och säker tillgång är därför nödvändig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Ett säkert och tryggt samhälle kräver att polisen får fler befogenheter. Detta är en del i den brottsbekämpande verksamheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Fri företagsverksamhet ska uppmuntras. Samtidigt motverkas den svarta marknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Sverige måste kunna säkerställa att bistånden verkligen används till det de är tänkta att användas till. En översyn behöver göras över vilka bistånd som betalas ut, storleken och syftet med dem.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Det måste finnas en ännu större insyn i vad pengarna används till. Det är skattemedel som ska användas på ett ansvarsfullt sätt oavsett sammanhang.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Skatterna måste ses över. Det är inte rimligt att människor inte ska råd att transportera sig med bil till arbetet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Äganderätten är viktig och skatter ska inte höjas - tvärtom står Moderaterna bakom sänkta skatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: När Sverige måste se över sin ekonomi är kulturen en del som kommer att finansiera sig själv i många delar. Tillgång och efterfrågan kommer att vara styrande.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Den kommunala bestämmanderätten måste förbli stark. Det finns andra alternativ, såsom kärnkraftverk och med detta alternativ blir vindkraftverk till stor del en icke-fråga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Den fria rörligheten bygger på att människor har rätt att vistas tre månader i ett annat land inom Europa än hemlandet, förutsatt att personen jan visa att han eller hon kan försörja sig. Tillåter man tiggeri går man emot hela intentionen med den fria rörligheten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Vi är fria människor som själva ska få bestämma över våra liv. All inblandning av staten som inte är nödvändig ska stävjas. Barnets bästa måste först och främst vara en sak som föräldrarna själva har förmåga att bestämma över.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Om läkarna kan underlätta för övriga vården och kanske till och med minska köerna är frågan om finansiering en viktig del i beslutet. Men generellt anser jag att den fria företagsverksamheten mår bäst av så lite statliga inblandning som möjligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Majoriteten av Europas länder har tillfälliga uppehållstillstånd. Val av asylland ska inte bero på olika regelverk. Utgångspunkten ska vara att människorna ska återvända till sitt hemland när hotet har upphört.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Vi behöver vara en del i ett större sammanhang. Vi har nedrustat landet i flera år och har inte förmåga och kompetens att klara en väpnad attack. Ett samarbete bidrar också till en ökad kompetens.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Äganderätten ska vara stark.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Vi har en av världens högsta skatter redan. Om pengarna inte räcker till, får vi se över vad vi behöver skära ner på.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Låt marknaden själv avgöra. Sveriges bidrag till miljön kan göras på många olika sätt. Viktigast är att försöka påverka andra länder och hjälpa dem komma till rätta med sin del av miljöförstöringen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Det viktiga är att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. Kunskapen kan mätas på olika sätt. om betyg från fjärdeklass är det bästa är svårt att uttala sig om.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Extra viktig Avskaffa utjämningsbidraget. Varför ska skötsamma kommuner straffas och tvingas dela med sig av överskottet till slösaktiga kommuner som därigenom saknar incitament att bättra sig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Lagstiftningen behöver ses över. Absurt att det är tillåtet att sälja sexuella tjänster men straffbart att köpa dem.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Låt marknaden själv få styra tillgång och efterfrågan.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Petra Lundgren: Utvecklingen går framåt och det är snart passé med höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Petra Lundgren: En jämn fördelning mellan EU-länderna ska göras. Sverige ska ta sitt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Petra Lundgrens val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sysselsättning