Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Sundin (fotograf Helena Christerdotter)

Karin Sundin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Dagens samhälle handlar för mycket om mig och för lite om oss. Jag arbetar för ett samhället där vi tar ansvar både för oss själva och för varandra och visar varandra hänsyn och respekt. Jag tror att vi alla tjänar på att också den med sämre förutsättningar får rimliga villkor och möjlighet att utvecklas, leva ett friskt liv och nå sina drömmars mål.

Presentera dig själv

Jag är rörmokarens dotter från en socken på södra Gotland. Jag hittade hem i politiken tidigt, i SSU, och det har format mig som person och mitt liv. Jag har arbetat som journalist, utredare, pressekreterare och konsult i olika företag och organisationer och jag har en examen i statskunskap. Livet förde mig till Örebro och här bor jag med mina två barn, i dag 16 och 12 år gamla.

Vad har du för yrke?

Förtroendevald

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Elise Ottesen-Jensen

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar och arbetar för en socialdemokratiskt ledd majoritetsregering och för att fler regioner och fler kommuner ska vara socialdemokratiskt styrda.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karin Sundin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Karin Sundin: Jag är ingen förespråkare för långa skatter på bensin och diesel. Men mot bakgrund av de ökade bränslepriserna efter Rysslands invasion av Ukraina är det just nu rimligt.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Karin Sundin: Det vore välkommet med mer privata pengar till kulturen. Utan att för den sakens skull minska på de offentliga medlen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Karin Sundin: 2025 är för kort tidshorisont för ett förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Sundins val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning