Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Cecilia Gustafsson (fotograf null)

Cecilia Gustafsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer arbeta för att utveckla arbetsmarknadspolitiken, som jag anser hanterats felaktigt under många år. Att fler arbetar är helt avgörande för att vi skall ha en bra välfärd. Att acceptera att människor år efter år har sin huvudsakliga försörjning genom bidrag är varken rättvist eller ansvarsfull politik. Jag vill också arbeta för att uppmärksamma pornografins skadeverkningar på barn.

Presentera dig själv

Jag bor tillsammans med min man och dotter i Trollhättan. Jag har varit aktiv inom Moderaterna sedan 2013 och varit förtroendevald lokalpolitiker i två mandatperioder. Min fritid tillbringar jag gärna i stallet med min dotter och på semestern åker jag gärna skidor i fjällen eller på en badstrand. Som person är jag engagerad, målmedveten, strukturerad och prestigelös.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare på Arbetsförmedlingen

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en Moderatledd regering som samarbetar med övriga partier i syfte att genomföra så mycket moderat politik som möjligt.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Cecilia Gustafsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Extra viktig Skolan, oavsett huvudman, skall ha ett kunskapsfokus. Skolor som håller en hög kvalitet och som i övrigt följer Skolverkets ramar och riktlinjer ska finnas kvar och få förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Skolor som inte följer dessa riktlinjer och krav skall kunna stängas, oavsett huvudman.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: För att kunna klara av framtidens krav på elektrifiering och en hållbar och grön el så behövs kärnkraften.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Extra viktig Vi måste våga pröva nya metoder och arbetssätt för att komma till rätta med den grova gängkriminaliteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Extra viktig Absolut inte, RUT-avdraget har skapat många nya arbetstillfällen och bör snarare utvecklas än avvecklas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Målet med svensk biståndspolitik bör vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel, så att det traditionella biståndet på sikt kan upphöra. Bistånd i sig driver inte utveckling, utan det är marknadsekonomi, äganderätt och fri handel som utgör grunden för hållbara samhällens utveckling och välstånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Det är helt orimligt att Sverige har högre skatter på drivmedel än övriga länder i Europa.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Absolut inte, det ska inte kosta ännu mer att bo, än det redan gör idag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Kommunerna måste självklart ha möjlighet att påverka huruvida de ska byggas vindkraftverk eller inte.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Extra viktig Genom att tillåta tiggeri så bidrar vi till att människor fastnar i fattigdom och utnyttjas. Polisen gör bedömningen att det finns flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella nätverk och vi vet att dessa utsatta människor vid sidan om tiggeri även utnyttjas för bland annat prostitution.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Enskilda familjer vet bäst hur de själva skall fördela sin föräldraledighet, men det är också viktigt att säkerställa att det får konsekvenser på jämställdheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Extra viktig Självklart skall uppehållstillstånd kopplas till krav på t ex. egen försörjning, språkkrav och förståelse för svenska lagar och regler.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Vi har ett säkerhetsläge i landet som förutsätter att vi är del av en större försvarsgemenskap

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: A-kassan är en försäkring som man har under tiden som man söker nytt jobb och den bör inte användas som ett sätt att långsiktigt försörja sig.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Vi betalar redan tillräckligt mycket skatt i Sverige.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Så länge Publicera service finansieras med skattemedel så bör uppdraget smalnas av.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Jag tror inte på den här typen av förbud om syftet är att tvinga fram beteendeförändringar hos människor.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Jag kan inte se syftet med att ge så små barn betyg. Jag tror istället att fokus skall ligga på bra föräldradialoger. Betyg från åk.7 är bra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Extra viktig Prostitution är inget annat än att betala för att begå en våldtäkt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Att marknadsmässiga hyror tillämpas på nyproducerade lägenheter är rimligt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Vi behöver inte höghastighetståg, vi behöver en järnväg som fungerar i hela landet, inte bara mellan storstäder.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Tveksamt om bristerna i vi ser inom sjukvården idag påverkas av vem som är huvudman.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Gustafsson: Jag tänker att det behöver regleras, men arbetsgivare måste ha mandat att kunna avsluta en medarbetare som inte fungerar i verksamheten utan att det medför stora kostnader.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Gustafsson: Extra viktig Vi har enorma problem med integrationen i Sverige och tills dess att vi kommit till rätta med det behöver asylinvandringen vara så låg som möjligt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Gustafsson: Extra viktig Om man låter bli att vara kriminell så har man inget att oroa sig för. Har inga problem med varken avlyssning, övervakning eller fler kameror.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Gustafsson: Det behöver finnas incitament till att vilja göra ett bra jobb, kompetensutveckla sig och bidra. Om man gör ett bra jobb som resulterar i att man får en högre lön, är det rimligt att det också visar sig i plånboken.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Cecilia Gustafssons val:

 • Sysselsättning