Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Näslund (fotograf Johan Näslund)

Johan Näslund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Mitt stora engagemang och mina stora kunskaper när det gäller skola och utbildning. Jag har arbetat som gymnasielärare i tolv år och tycker mig veta vad skolan behöver, båda på riksnivå och lokalt i Östersund. Min övertygelse om att den gröna omställningen måste ske i demokratisk anda och att folk känner sig delaktiga. Då finns förutsättningar att lyckas med de avtal vi förbundit oss till!

Presentera dig själv

Jag bor i Östersund och brinner för skola och utbildning! Utanför politiken är jag väldigt engagerad i mitt jobb som gymnasielärare, där jag ständigt vill utvecklas. Förutom skola ser jag den gröna omställningen som den stora utmaningen just nu, samtidigt som vi behöver lösa andra akuta problem, som tryggheten. Min fritid ägnas i stor utsträckning till orientering. En fantastisk sport!

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare i matematik och fysik

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Cecilia Malmström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

1) En liberal majoritetsregering. 2) En borgerlig regering bestående av L och något eller några av partierna M / KD / C.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johan Näslund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Det skulle kraftigt minska antalet alternativ för de elever och föräldrar som uppskattar att välja skola. Däremot ska huvudmännen kunna visa att deras utbildning håller högsta kvalitet innan vinstutdelning är aktuellt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Vi kommer att behöva ny kärnkraft för att säkra stabil elförsörjning. Viktigt att forska på nya generationers kärnkraft, som har betydligt kortare lagringstid för avfall och högre effektivitet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Viktigt att den personliga integriteten är värnas lika mycket för samtliga medborgare oavsett bostadsort.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: RUT-avdraget är viktigt för att generera så kallade "enkla jobb", vilket är en bristvara i Sverige. Utan avdrag riskerar tjänsterna att bli svarta, vilket är mycket negativt för dem som arbetar i branschen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Inom Liberalerna vill vi behälla 1%-målet. Däremot är det viktigt att pengarna används på ett effektivt sätt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Kungahusets budget är liten i förhållande till den nytta de gör för att marknadsföra Sverige. Så länge vi har kvar monarkin finns ingen anledning att vara onödigt snål med tilldelningen av pengar till deras verksamhet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Vi behöver generellt minska på användningen av fossila drivmedel. Huvudspåret för detta bör vara att elektrifiera transporterna så snart som möjligt, samtidigt som andra stöd riktas till de personer och branscher som är beroende av fossila drivmedel, alternativt inte har råd att ställa om på kort sikt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Eventuell vinst från en fastighetsförsäljning beskattas, vilket räcker. Ett problem med fastighetsskatt är att den - i alla fall i teorin - kan behöva betalas med pengar som är bundna i fastigheten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Kulturen är ett samhällsintresse som vi medborgare har ett gemensamt ansvar för. Grunden bör och ska finansieras av det gemensamma. Däremot ser jag gärna att privata aktörer inom populärkultur står för en större del av finansieringen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Extra viktig För att lyckas med den gröna omställningen behöver folket känna sig delaktiga, inte överkörda. Vi kan inte se urholkad lokaldemokrati som ett medel att nå våra mål.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Hur kan vi förbjuda människor att be om hjälp? Visst finns avarter med organiserat tiggeri, men angrip det problemet istället i så fall.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Frågan känns inte prioriterad. Viktigare samhällsproblem behöver ha fokus kommande mandatperiod.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Föräldraförsäkringen har i nuläget tre öronmärkta månader för respektive förälder. Detta är en bra kompromiss mellan föräldrars rätt att bestämma själva och att samtidigt arbeta för att öka jämställdheten. Apropå jämställdhet vill vi Liberaler dessutom att det ska vara gynnsamt att plocka ut försäkringen under kort tid, för att minska främst kvinnors tid utanför arbetsmarknaden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Alternativ till den traditionella vården behövs. Däremot behöver finansieringsmodellen ses över, så att de privata bolagen inte får en gräddfil till oproportionerligt lättförtjänta pengar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Sverige har tagit ett stort ansvar för asylsökande de senaste åren. Vi behöver lägga fokus på integration i nuläget och för tillfället bör tillfälliga uppehållstillstånd vara det som gäller.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Extra viktig För både vår egen säkerhet och i lojalitet med övriga västvärlden, inklusive våra grannländer.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Extra viktig Det är mycket viktigt att a-kassa förblir en kortsiktig lösning med tydligt lägre inkomst än den vid arbete. Incitamenten att ta ett nytt jobb måste vara höga.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Avskaffas är ett starkt ord, men reformer behövs för att underlätta byggande i anslutning till stränder i glesbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Upprustningen måste ske genom att ekonomiska medel omprioriteras. Ytterligare skatter är inte aktuellt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Johan Näslund har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Det ska vara attraktivt att välja elbil. Omställningen går snabbt nu. Jag tror dock inte på förbud, utan på människors rätt att välja och möjlighet att påverka. Förhoppningsvis kommer mycket få nya fossilbilar att säljas inom några år oavsett.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: I nuläget kan enskilda skolor välja att ha betyg från årskurs 4. Det räcker.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: En svår fråga. Naturligtvis ska inte kommuner kunna slösa pengar och därefter få kompensation. Däremot tycks nuvarande system göra det svårt för vissa glesbygdskommuner att få ihop ekonomin. Dessa kommuner har dessutom ofta höga kommunalskatter. En annan fråga är hur glesbygden ska ersättas för dess bidrag till Sveriges naturtillgångar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Jag tror att storleken på straffet spelar mindre roll och att den avskräckande effekten är tveksam. Att överhuvudtaget ha en dom eller ett strafföreläggande om sexköp är nog det som avskräcker mest, eftersom det är oerhört stigmatiserande.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: I stora delar av landet är hyresmarknaden dysfunktionell. I många städer kan kötiden vara tio år eller längre för en hyresrätt. Marknadshyror på nya lägenheter skulle bidra till en mer flexibel hyresmarknad. Fler alternativ för den som söker bostad snabbt och potentiellt minska söktrycket på de äldre lägenheterna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Stora satsningar på infrastruktur behöver göras för HELA landet. Höghastighetstågen innebär en alltför stor investering i ett projekt som dessutom ligger långt fram i tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Finansieringen för sjukvården behöver stärkas. Många regioner har svårt att få ekonomin att gå ihop. Här måste staten bidra! Däremot tror vi Liberaler på att behålla den regionala styrningen av sjukvården. Den lokala förankringen behövs.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Karensdagen är en rimlig självrisk i sjukförsäkringen. Den slår dock snett vid vissa orsaker till upprepad korttidsfrånvaro, som till exempel menstruationssmärtor. Möjligen behöver den därför reformeras, men generellt är jag positiv till karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Extra viktig Det behövs reformer i LAS. Arbetsmarknaden behöver bli mer rörlig och arbetsgivare ska kunna ha större inflytande över vilka de har som anställda. Oftast är detta dock ett ickeproblem, eftersom folk i allmänhet känner när det är dags att gå vidare. Icke desto mindre behöver lagen om anställningsskydd reformeras för att få en flexiblare arbetsmarknad.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Näslund: Svår fråga med flera dimensioner. Miljöaspekterna måste givetvis uppfyllas, så där får det inte bli enklare. Den lokala demokratin kan inte köras över. Folket måste få yttra sig. Samtidigt behöver vi i Sverige ta vår del av ansvaret för försörjning av mineraler.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Näslund: Extra viktig Rimligt att anhöriga kan komma hit givet att de kan försörja sig. I övrigt behöver vi ha en stram asylpolitik i nuläget och prioritera integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Näslund: Ett viktigt verktyg för att komma år organiserad brottslighet, men ska absolut inte överanvändas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Näslund: Skatt på arbete ska sänkas generellt, på alla inkomstnivåer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Näslund: Viktigt med dialog med skogsägarna, så att de inte upplever sig överkörda.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Johan Näslund har hoppat över denna fråga