Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars-Ola Westerlund (fotograf Lars-Ola Westerlund)

Lars-Ola Westerlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är engagerad och väl påläst inför politiska möten och ser ofta möjligheter att hitta win-win förslag med de andra partierna, så vi kan genomföra den politiken vi gått till val på. Djupa kunskaper om natur och miljö underlättar goda förslag och möjligheten att övertyga i sak. Det har hittills varit viktig hjälp i tidigare förslag som fått stöd av de flesta andra partierna.

Presentera dig själv

Jag inspireras av att göra samhället hållbart och ingen ska lämnas utanför. För att det sak uppnås och även införliva våra barn, barnbarn och människor i andra länder, så måste vi leva med naturen och inte förbruka den.

Vad har du för yrke?

Miljövetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Per Bolund

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S + MP

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars-Ola Westerlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Extra viktig Skolan ska inte vara en marknad utan ett plats med fokus på elevers lärande. De pengar vi satsar gemensamt på skolan ska gå till utbildning och inte till aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Kärnkraften har oacceptabla risker, både nu för oss och i all framtid! Den tar för lång tid att bygga ut och är för dyr! Den minskar också fokuset på att lösa vårt ökade elbehov med att bygga ut det förnybara här och nu.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Det är kontraproduktiv rasistpolitik, som raserar samhällskontraktet. I Sverige har vi större tillit till varandra och myndigheterna och värdet av detta ska inte underskattas! Polisen har redan idag rätt att visitera dem de behöver kontrollera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Idén om att stödja konsumtionen av tjänster är bra men fokus ett måste läggas om till att bli mera på reparationer och cirkulär ekonomi än idag. Nivåer och aktiviteter bör ses över, så det inte blir ett ensidigt bidrag till de mest välmående.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Förkastligt! Klimatförändringarna och kriget i Ukraina gör svälten ännu mer problematisk i övriga delen av världen. Det internationella biståndet gör väldigt stor nytta för att undvika svält, men också för att fattiga länder ska kunna göra sina viktiga klimatinsatser och utveckla demokratin. Nu förstörs regnskogar mm, som skulle behövas bl a för att föda befolkningen i framtiden.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Att födas till ett offentligt ämbete är inte demokratiskt. På sikt bör monarkin avskaffas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Extra viktig Vi förstör klimatet om vi ska gynna bensin o diesel. Den ska avvecklas och det är en politisk uppgift att göra det hållbara resandet bättre på alla sätt, som kollektivtrafik, cykel och elbil. Skattesänkningen kom extra olyckligt, då den finansierar Putins krig i Ukraina.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Vi vill skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar. Det systemet ska möjliggöra progressiv beskattning. Tillsvidare vill vi höja taket i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: För att det fria kulturlivet ska främjas är det viktigt att inte helt utelämna kulturen till marknadens villkor. På samma sätt är det viktigt att det offentliga ge stöd till kultursektorn och utan att inskränka på den konstnärliga friheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Vindkraftprocessen är rörig både för lokalsamhälle och företaget. Kommunerna ska jag fortsatt få lov och säga ja eller nej till vindkraft men det behöver bli tydligare när, så det blir lite ordning och reda i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Hur kunde det bli så att vissa anser att be om hjälp ska det bli ett brott? Fattigdommotverkas inte med förbud. Det krävs snarare breda åtgärder för att bryta ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. Sverige behöver också samverka med och stötta de länder där många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Den som inte identifiera sig som man eller kvinna ska inte heller behöva göra det i juridisk mening. Respekten för varje människas identitet är det viktiga här.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Vi vill både öka jämställdheten, främja barnens rätt till båda sina föräldrar och anpassa föräldraledigheten till dagens familjekonstellationer. Det vill vi göra genom att fördubbla antalet öronmärkta dagar så minns den tredje del används av vardera föräldern, medan en trevlig han ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov och ofta inte nödvändig vård. Vård ska ges efter behov och det med störst behov ska prioriteras. Det offentliga behöver ta ansvar för en struktur som fungerar med en kombination av fysisk och digital vård. Skatten behöver användas klokt och inte till privata företagsvinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet och stabilitet för de personer som får det och för samhället de möjligheterna att etablera sig förbättras. Speciellt viktigt är det för barn som flytt. De ska inte behöva oroa sig för om de ska få stanna. Tillfälliga uppehållstillstånd i flera år ledder till att barn förlorar stora delar av sin barndom genom att leva i ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Vi ska istället fortsätta att samarbeta med andra, bland annat NATO. Sverige får inte anpassa sig efter Turkiet krav utan vi ska värna mänskliga rättigheter! Utanför NATO kan vi fortsätta verka för nedrustning och vi behöver en lag om att förbjuda kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Samhällets trygghetssystem måste vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Alla kan drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Vi vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi ha ett samlat trygghetssystem det vill säga en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet och som omfattar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Extra viktig Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid natur stränder och goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten! Därför är det viktigt att strandskyddet är starkt och att vi värnar allemansrätten. Vi ska också stärka skyddet i hög exploaterade områden och längs Sveriges kust.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Det är viktigt att finansieringen av försvaret inte drabbar människor med redan ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden. Vi föreslår därför återinförande av värnskatt för personer med höga inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Vi vill ha ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. Publicservice vill vi skydda i grundlag, så att verksamheten skyddas mot politisk styrning. Finansieringen ligger på en bra nivå idag, men finansieringen behöver vara stabil och långsiktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Extra viktig Omställning av transportsektorn har kommit långt. Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen, samtidigt som det blir dyrare och köra på bensin och diesel. En bils livstid är idag 18 år i medel. Alltså behöver nybilsförsäljningen stoppa tidigt, både för klimatet och för att det annars skulle vara en rejäl förlustaffär för hushållen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Forskningen visar att betyg i lägre åldrar åldrar inte ha någon positiv effekt för det är elever som klara skolan bra och har negativ påverkan på lågpresterande elever! Därför tycker Miljöpartiet att betyg ska ges först från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Systemet måste bli mer rättvist och det är bra att den ekonomiska utlämningen mellan kommuner ses över. Vi har flera förslag som stärker kommunerna och regionerna ekonomi. Vi vill ge kompensation för förnybar elproduktion, det skulle flytta över resurser från staten till kommunerna. Vi vill se mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård omsorg, stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Det är inte rimligt att ett så pass allvarligt brott har kunna straffas endast med böter. Miljöpartiet har under lång tid drivit att straffet ska skärpas. Förslaget är en del i Miljöpartiet och Socialdemokraterna 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Risken är stor att det ledde till höjda hyror, vilket skulle leda till ökad segregation och ökad bostadsbrist för låginkomsttagare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Sverige behöver nya stambanor flera spår ger plats åt flera tåg. När vi bygger ni järnväg för tåg som rullar i över 100 år, tycker vi att det är rimligt att bygga för moderna och snabba tåg. Vi behöver åka mera tåg och flyga mindre för att klara klimatmålen. Banor för höghastighetståg kortar restiderna mellan Stockholm -Göteborg - Malmö så att inrikesflyget på de sträckorna blir överflödigt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Det regionala ansvaret är bra. Vi vill att beslut fattas närmare människor och att människor kan påverka dess innehåll. Vården behöver stabilitet och lugn och ro, istället för en jättelik omorganisation. Däremot vill vi att staten ska ta större ansvar för finansieringen, men också förtydliga till exempel patientlagen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Karensdagen gör att många med låga löner går sjuka till jobbet för ekonomins skull, medan välbetalda i högre grad kan jobba hemma medan det är små sjuka. Den orättvisa mellan grupper och risken för sjuk närvaro gör att karensdagen bör avskaffas helt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill motverka missbruk av olika typer av korta anställningar som staplas på varandra istället för att erbjuda en fastanställning. Vi vill också komma åt problemen med den så kallade gig-ekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Vi är inte emot nya gruvor. Haute Dog men ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. För att tillståndsprocesserna ska kunna göras mer effektiva, vill vi ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Vi har en vision om en värld där alla människor har möjlighet att flytta men inte tvingas fly. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet, som måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas. Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Vi måste få bukt med den grova gäng kriminaliteten. Vi behöver utöka möjligheterna till övervakning och hemliga avlyssning, då det för bättre förutsättningar att klara av allvarliga brott. Vi stödjer den kommande lagstiftningen om preventiva tvångsmedel. Jag samtidigt måste vi värna om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten. Det är viktigt att vi hittar en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Skattesystemet ska bidra till en stark välfärd, ett rättvist samhälle och hjälpa oss uppnå våra klimat och miljömål. Under det senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare. De som har råd med värdepapper och bostäder har fått en ekonomisk skjuts, medan det med lägre inkomster har hamnat efter. Det är inte en bra utveckling. Det är som tjänar och äger mest ska betala högre skatt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars-Ola Westerlund: Extra viktig Det råder stor brist på riktiga gammelskogar, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta. Ett ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar! Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 % av land och hav, ett mål som också EU tagit!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars-Ola Westerlunds val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning