Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Monica Brohede Tellström (fotograf Kate Gabor )

Monica Brohede Tellström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min drivkraft är att bit för bit försöka bidra till ökad frihet för fler. I det stora och I det lilla. Egenmakt, demokrati och självvalda gemenskaper är centralt i ett välmående samhälle. Skolan är det viktigaste för individens möjligheter att skapa sin egen framtid, men också för samhället i stort.

Presentera dig själv

50-årig tvåbarnsmamma som bor i villa i Nacka med familjen och två katter. Älskar gid mat, poddlyssning och att bada i havet. Gillar nya utmaningar och problemlösning.

Vad har du för yrke?

Kommunpolitiker Ordf Utbildnibgsnämnd Personaladministratör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Guy Verhofstadt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en regering med M, L, C och Kd. En borgerlig regering är bättre än en vänsterregering. SD ska inte ingå i regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Monica Brohede Tellström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: En fristående skolaktör behöver investera mycket pengar för att starta skolor och kunna hantera att det blir färre elever, då behövs en stabil ekonomi. Friskolor kan inte höja skatten för att balansera underskott. Dock behövs kvalitetskrav för att kunna ta ut vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Extra viktig Sverige behöver en stabil baserat för att kunna fortsätta med industri och hög levnadsstandard. Mer el behövs för att kunna elekrifiera fordon för att fasa ut fossila bränslen. Kärnkraft är fossilfritt och stabilt oavsett väder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Extra viktig Stor risk för diskriminering och det försvagar polisens möjligheter att bygga relationer och skapa förtroende, vilket är det viktigaste i utsatta områden för att förebygga Britt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Rut-avdragen har gjort stora delar av en svart arbets- och tjänstemarknad vit vilket är bra. Karriärmöjligheter för kvinnor har ökat.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Extra viktig Ett rikt land som Sverige har ett stort globalt ansvar för att bidra mot nöd, svält, orättvisor, förtryck och för frihet, demokrati och för att rädda liv.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Kungahuset fyller idag en viktig representativ roll för Sverige och de öppnar dörrar för näringslivskontakter i andra länder. Dock bör även kungahusets budget och redovisning kunna granskas, och tills det sker öppet bör dessa utgifter kunna minska något.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Just nu kan en skattesänkning motverka de riktigt höga bränslepriserna vilket underlättar för många i vardagen. Men på sitt bör istället en grön skatteväxling ökas så att det blir billigare med fossilfria bränslen. Denna möjlighet bör först byggas ut mer, och då kan diesel- och bensinpriserna öka igen efter en tillfällig Sänkning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Det är utmärkt om privat finnansiering av kultur ökar, men den statliga och kommunalt finansierade kulturen ska inte minska. Kulturen är en så viktig del som kittet i samhället och ett sätt att få människor att utvecklas, uttrycka sig själva och växa som människor. EM fortsatt viktig offentlig kärnuppgift som också gärna kompletteras med privat finnansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Det kommunala självstyret ska värnas, men totalt sett måste vindkraftinvesteringar öka. Det måste dock ske med respekt för miljö och omgivande bostäder i en sund balans.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Det ska inte vara förbjudet att be om hjälp. Att tigga löser inga långsiktiga problem, men det glr inte ett tiggeriförbud häller. Socialtjänsten måste ta ett större ansvar för att hjälpa människor. Och fastighetsägare ska ha rätt att avvisa personer som stör ordningen.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: En viktig integritetsfråga för vissa individer, och det fungerar i andra länder. Om vi inför ett tredje kön eller helt avskaffar juridiskt kön (vilket också är möjligt) måste vi utreda de negativa konsekvenser som kan uppstå och försöka motverka dem.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Vi har en bra avvägning idag med ett antal öronmärkta månader för varje förälder och resten av dagarna att fritt fördela. Detta främjar jämställdhet och bibehåller samtidigt friheten för familjer att forma sin vardag efter de omständigheter de för tillfället har.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Viktigt att finansieringen anpassas efter kostnader på ett relevant sätt. Men grundinställningen är att en ökad flexibilitet och digitalisering även förbättrar tillgängligheten till vård och därmed även välmåendet. Frigör även plats för fysisk vård för de som verkligen behöver.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Mänskligt sett är det bäst och tryggast, och integrationen förbättras om tryggheten hos individen ökar. Dock måste det bli en bättre balans mellan hur många som bör få permanent uppehållstillstånd och våra möjligheter att få en fungerande integration. För en kortare tid kan tillfälligt uppehållstillstånd behöva vara huvudregel men inte på sikt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Extra viktig Det är självklart att Sverige ska ingå i ett samarbete mellan demokratier för frihet och fred i Världen. Medlemskap i Nato ökar även landets säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Det ska alltid löna sig att gå från arbetslöshet till jobb. Helt andra trygghetsåtgärder behövs.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: På vissa platser är strandskyddet viktigt, men de flesta kommunerna skulle kunna hantera miljöfrågorna och tillgängligheten till sjöar, hav och stränder även med en förändring av dagens strandskyddsregler.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Försvaret måste definitivt rustas upp, och OM det krävs är detta en central uppgift att skattehöjning skulle kunna motiveras. Dock finns ännu många andra områden som kan finansieras statligt i lägre grad och därför behövs inte socialdemokraternas "beredskapsskatt" för att öka försvarsutgifterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Extra viktig Public Service är oerhört viktigt i en levande och stark demokrati som Sverige. Alla ska ha rätt att ta del av nyhetsförmedling, kultur, analyser och studier av samhället och världen m.m. och ett brett public Service ökar kontaktytan och betalningsviljan.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: 2030 är det år EU har som mål och det är mer realistiskt. Ett svåruppnåeligt och viktigt mål att uppnå för att rädda klimatet, och då behöver vi ha höga ambitioner även här I Sverige. 2025 är dock för tidigt då vi inte hunnit ikapp med investeringar för fossilfria fordon i hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Om man ska ha betyg är det bättre att börja tidigare för att avdramatisera frågan och för att elever och föräldrar ska få en tydlig återkoppling om sitt lärande. Dock bör betygskriterierna göras om och nackdelarna med betygen bör utforskas och motverkas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Monica Brohede Tellström har hoppat över denna fråga

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Ökad rörlighet på bostadsmarknaden är bra, och idag är ofta hyresskillnader inte alls kopplade till logik eller de kriterier de flesta värderar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Orimligt dyrt. Det finns många mer angelägna infrastrukturprojekt att satsa dessa pengar på, inte minst att röusta upp de järnvägar vi redan har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Idag är vården ojämlik över landet och då högkvalitativ vård specialiseras allt mer bör den också regleras mer från statligt håll. Primärvården blr dock byggas ut och finnas på lpkal/regional nivå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Bra att ta bort den under pandemin då kraven på frisknärvaro ökade. Dock behövs vissa spärrar för att förhindra fusk, och karensdag är en rimlig sådan.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Tryggheten i arbetslivet ska öka med hjälp av omställningsstöd som underlättar vid karriärsbyte. Dock behöver tryggheten inte öka kopplat till en specifik arbetsplats, där behöver flexibiliteten öka

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Brohede Tellström: Enklare, mer rättssäkert och mer förutsägbart regelverk för att kunna starta och bedriva gruvnäring

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Brohede Tellström: Idag ligger vi på en ganska låg nivå, och det behövs efter flera år på en mycket hög nivå. Dock måste asylrätten värnas tydligt och vi ska även fortsätta ta emot kvitflyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Brohede Tellström: Viktigt för att förebygga allvarliga brott som skapar lidande och död.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Brohede Tellström: Sverige har ett högt skattetryck och på sikt behöver det minska, även för höginkomsttagare. Det ska löna sig att utbilda sig och att arbeta mycket.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Brohede Tellström: Vi behöver satsa stort för att skydda skog i Sverige. Viktigt och bra för klimatet och miljön.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Monica Brohede Tellströms val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Monica Brohede Tellström: Extra viktig För att landet ska kunna utvecklas och hantera oväntade och stora kriser behöver ekonomin vara stark. Skolan är den viktigaste framtidsincesteringen. Miljö och klimat är ödesfrågor för framtiden.