Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Monica Lundin (fotograf null)

Monica Lundin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Med mina 18 år som politiker har jag samlat på mig en hel del politisk kunskap och erfarenhet. Jag är handlingskraftig, ärlig och glad. Mina förväntningar är höga på politiken och på mig själv och jag vill se goda resultat. Sist men inte minst brinner jag för skolan och för att få ett bättre Dalarna. Jag lovar inte allt men jag lovar att göra allt jag kan. Valfläsk är inget för mig.

Presentera dig själv

Jag kommer ursprungligen från Jämtland men bor sedan 22 år i Borlänge med tre barn och sambo. Den senaste mandatperioden har jag tjänstgjort som skolkommunalråd i Borlänge. Som företagare hjälpte jag företag och organisationer med att planera, projektleda och utvärdera projekt av olika slag t ex inom regional utveckling. Jag är en glad person, en optimist med mycket energi och vill få saker gjorda

Vad har du för yrke?

Kommunalråd/företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Selma Lagerlöf, hon vågade gå före

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett styre där vi får genom så mycket liberal politik som möjligt. Jag tror att vi behöver ha en pragmatisk syn på riksdagen när det gäller att få genom sakfrågor. Jag har inget problem med att rösta på bra förslag med andra partier. Därför lämnar jag blankt på nästa fråga eftersom alla partier kan komma i fråga. Vi har självförtroende att säga nej till förslag som går emot vår ideologi

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Monica Lundin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Extra viktig Vi vill bevara friskolor och det fria skolvalet. Skolor ska vara välskötta och leverera höga kunskapsresultat och ha lärarbehörighet. Det ska vara förbjudet med all form av vinstutdelning där kvalitet inte levereras . Skolan ska alltid vara till för eleverna, inte tvärtom.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Extra viktig Vi behöver en energimix som är stabil. Klimatomställningen kräver en omfattande elektrifiering. För att det tekniskt ska vara möjligt att klara av det och samtidigt upprätthålla leveranssäkerheten behövs mer planerbar elproduktion. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga ut i stor skala.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. Viktigare åtgärder är fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten, en bättre skola, enklare regler för att sätta upp kameror på och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Extra viktig Fler måste ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad. Det obetalda hushållsarbetet minskar genom RUT-tjänster samtidigt som fler kommer i arbete. RUT-tjänster underlättar också vardagen för många samtidigt som svarta jobb blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Det är viktigt att vi bibehåller 1%-målet. Vi behöver bidra till att lyfta människor ur fattigdom.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Jag står bakom dagens lösning med kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Det har varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder med dagens priser så att inte hushåll och företag drabbas orimligt. Höga priser gör att den miljöstyrande effekten blir tillräcklig även då skatterna tillfälligt sänks. Vi behöver på sikt finna innovativa lösningar, t ex via elektrifiering men då krävs också en stabil energimix.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Extra viktig Vi ska absolut inte tillbaka till att högbeskatta kapital och människor som bidrar till Sveriges utveckling.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Offentlig finansiering av kulturen är viktig och ska inte skäras ned men privata aktörer är välkomna med sina finanser.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Kommunerna måste få ha insyn och inflytande över vindkraftsbyggande.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Tiggeri löser inte problemet med fattigdom och utsatthet i andra länder eller hos de utsatta. Alla former av exploatering och människohandel förknippat med tiggeri måste bekämpas som det brott det är. Barn som tvingas tigga ska omhändertas av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Jag vill se en utredning kring för- och nackdelarna med ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Vi vill ha en ny modell för föräldraförsäkringen där det blir möjligt att välja mellan en kortare försäkring med hög ersättning och en längre försäkring med lite lägre. Nuvarande 90 dagar öronmärkta dagar ska behållas. För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel bör inte fler dagar öronmärkas än i dag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Tillgängligheten i vården är viktig och digitaliseringen har öppnat upp för nya möjligheter. Men finansieringsmodellen fungerar inte varför vi vill se en bättre ersättningsmodell.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Jag är för permanenta uppehållstillstånd som regel men situationen i Europa måste stabiliseras och ett mer solidariskt ansvar måste tas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Extra viktig Jag är glad att Sverige nu efter 20 år har påbörjat processen för att gå med i NATO. Om inte nu? När?

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Vi har stora problem med matchning på arbetsmarknaden. Företagare har problem att hitta kompetenta medarbetare. Då är det fel signal att skicka till arbetstagare att det är mer lönsamt att ha a-kassa än att ta ett jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Bra förslag som skulle ge större friheter att bygga strandnära på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Sverige har redan ett för högt skattetryck.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Det är viktigt att public service har ett brett uppdrag och främja oberoende och leverera hög kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Omställningen är viktig men det är också viktigt att det finns rimliga förutsättningar för människor med lägre inkomster att fortsatt kunna transportera sig. 2025 är alldeles för kort tid. Möjligen 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: De skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4. Betygen ska tjäna till att ge indikation till vilken kunskap som saknas och huruvida stöd behöver sättas in.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Jag står bakom dagens system med omfördelning då det är rimligt att vi har en utjämningsmodell.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Det är bra att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Jag är för fri hyressättning i nyproduktion då fler hyresrätter kan byggas, inte minst i storstäderna där bostadsköerna är längst. Det är viktigt att det också i framtiden finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Extra viktig Jag är väldigt skeptisk till höghastighetstågen, särskilt som vi har stora behov av investeringar och underhåll i resten av landet. Det behöver vi åtgärda först.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Vi vill ha mindre detaljstyrning men staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Risken är att sjukskrivningarna skjuter i höjden om karensdagen avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: En anställning kan gå fel, vilket kan stjälpa en småföretagare. Jag är därför för att LAS reformeras. Det är viktigt att det finns bra arbetsvillkor och möjlighet till trygghetsförsäkringar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Lundin: Miljökraven är viktiga och de ska vara höga men även den svenska gruvnäringen är viktig så dessa intressen behöver balanseras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Lundin: Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och integrationen måste förbättras. Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Lundin: Förebyggande avlyssning ska vara ok om det finns särskilda skäl att tro att brott kan tänkas begås.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Lundin: Skattetrycket måste minska.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Monica Lundin: Det är viktigt att produktionsmålet och miljömålet för skogen ligger i balans.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Monica Lundins val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning

Så svarar Monica Lundin: Extra viktig Det bästa vaccinet mot utanförskap och brottslighet är skolan. Integrationen är viktig eftersom den som kommer till Sverige måste få ett jobb och kunna stå på egna ben och lära sig svenska. Brottsbekämpningen är viktig eftersom människors otrygghet ökar i samhället och människors frihet måste öka.