Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Birgitta Losman (fotograf )

Birgitta Losman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna ska inte kryssa mig men välja Miljöpartiet för att det inte finns något annat parti ännu som tar forskarnas larm om klimatet på allvar när omröstning sker i riksdagen. Om väljarna väljer annat parti så kryssa den kandidat som är bäst på miljö och klimatfrågor! Om vi ska ha någon planet att bo på måste majoritet finnas i riksdagen för en radikal miljö och klimatpolitik.

Presentera dig själv

En del av den gröna rörelsen. Arbetar idag främst opolitiskt, men står på Miljöpartiets lista 2022 för att stötta de kandidater som står på valbara platser. Varför? Miljöpartiet behövs i Sveriges riksdag eftersom det bara finns ett parti som står upp för miljö och klimat när det väl är skarpt läge. Och vi har enligt forskningen 3 år på oss att vända CO2-kurvan. Det är bråttom!

Vad har du för yrke?

hållbarhetsstrateg

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Wangari Maathai och Ingrid Segerstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Klimat ska stå överst på samarbetsavtalet Gärna mittenregering med S, MP, C som bas. Hade velat säga L men inser Westerbergtiden är förbi.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Birgitta Losman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Viktigt att icke vinstdrivande friskolor även framöver kan finnas kvar. Många fina exempel finns på kvalitetssäkrade och seriösa skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Sverige och världen behöver 100% förnybar el, av miljöskäl men också av säkerhetsskäl. Det är en dyr återvändsgränd att bygga ut kärnkraften. Sverige ska verka för nedrustning av både militära kärnvapen och civil kärnkraft. Terrorhot och nytt kallt krig i Europa förstärker skälen att avveckla kärnkraften. Idag finns kostnadseffektiva förnybara lösningar för att få robusta energisystem.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Jag förmodar att områden där våldsbrott är vanliga avses. Man skulle också kunna tänka sig visitationszoner i områden där skattebrott är vanliga, men gissar att ni menar s k utsatta områden. Det är viktigare att polis och hela samhället minskar klyftorna och arbetar förebyggande. Polisen kan redan idag visitera de personer de behöver kontrollera, så nej till visitationszoner!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Om ROT ska finnas kan RUT vara kvar. Dessutom behövs textil-ROT. Men bäst vore att sluta med duttiga subventioner och göra riktig grön skatteväxling: sänkt skatt på arbete och höjd skatt på miljöförstöring.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Sverige ska vara en stark röst i världen för att minska fattigdom, öka delaktighet och demokrati och arbeta fredsfrämjande. Dessutom drabbar klimatförändringarna fattiga människor och länder hårt. Vi behöver hjälpa till att hantera den skada människan åstadkommit!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Effektivsering rimlig även i ett kungahus.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Vi har bara ett jordklot och 3 år på oss enligt forskningen att vända CO2-utsläppskurvan. Höj skatten på CO2 och sänk skatten på förnybart. Öka andelen inblandning av biodrivmedel kraftigt, inte minst i diesel. Ha en grön omställningspolitik som hjälper de ca 97 procent som fortfarande har bensin och diesel och sluta låtsas att alla har råd med elbil. Kolla LCA på elbilar ur globalt perspektiv!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Det är feltänkt att beskatta innehav av fastigheter för privatpersoner högre än idag. Bättre ha rejäl inkomstbeskattning av reella inkomster.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Ett fritt kulturliv är en viktig del av demokratin och för det goda livet för oss människor. Även staten och regionerna ska hålla armlängds avtånd till kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Kommuner och dess invånare använder energi och behöver vårt gemensamma jordklot. Viktigt kommuner kan anvisa var, men att helt frånsäga sig ansvar för att energiförsörja kommunen är inte okej. Däremot gärna samverkan mellan kommuner eftersom naturgivna förutsättningar ser olika ut för olika kommuner.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Fattigdom kan tyvärr inte förbjudas. Däremot kan politiken i Sverige och globalt ta tag i svält, ojämlikhet, våld mot kvinnor och andra förfärliga orsaker till tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Miljöpartiet är ett frihetligt parti. Den som inte vill identifiera sig som man eller kvinna ska inte tryckas in i någon norm. Vi är individer och människor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Om ni menar att riva upp att pappan ska ta ut föräldraledighet så är jag emot det. Jag vill däremot inte kvotera mer. Det beror på att kvinnor och barn kan komma i kläm om stark kvotering införs eftersom vi ännu inte kommit till rätta med mäns våld mot kvinnor och att det finns trasiga familjer där kvinnor inte vågar lämna barnen till mannen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Bra komplement med nätläkare i vissa lägen, men bättre kontroll behöver införas så att undanträngning inte sker. Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Idag används nät-vården av en del som upplever det svårt att komma i kontakt med fysiska vården. Då måste grundproblemet lösas där före nätläkare minskas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Att leva i ovisshet är dåligt för integrationen. Det är särskilt viktigt att barn som flytt slipper oroa sig för utvisning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Totalförsvaret i Sverige behöver rustas bättre, försvarssamverkan stärkas men inte genom Nato-medlemskap. Mer vapenskrammel leder inte till varaktig fred. Det gör däremot samarbete, handel och samverkan mellan människor. Det var det som var grundidén med EU. Vi ska inte vika oss för Turkiets krav på Sverige. Sverige ska stå upp för fred och nedrustning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: På sikt ska en samlad försäkring införas som omfattar både sjukdom och arbetslöshet. Ingen ska falla mellan stolarna och människor har rätt till grundtrygghet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Stränder är till för alla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Återinförd värnskatt är ett sätt att undvika att utsatta människor och människor med låga inkomster drabbas när Sverige i en orolig tid behöver finansiera totalförsvaret med högre andel skattemedel. De som säger nej till detta behöver förklara för väljarna vilka som ska betala - de gamla, sjuka eller arbetslösa eller vilka?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Bred public service viktigt. Riskerar bli smalt och ännu mer Mälardalsfokus annars.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Ja, men vi kan inte låtsas att el ska lösa allt. Biodrivmedel behövs. El också. Och effektivisering av transporterna och beslut som minskar transportbehovet. Finns många bra exempel för politiken att lära sig av. Kollektivtrafiken behöver byggas ut och få högre andel skattefinansering. De har också bränslepriser och det är för mycket nedläggning av buss på landsbygd.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Det är sorgligt att se elever gå från lust att lära till betygsångest. Låt lärarna jobba med elevernas bildning och kunskap och sluta hetsa med betygen från rikspolitiken.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: I ett solidariskt samhälle hjälps vi åt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Ja och förslag ligger i riksdagen från bl a MP

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Det kan låta bra men alla har rätt till en bostad och vi behöver bostäder för alla inte bara de med höga inkomster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Snabba tåg behövs för att minska flyget. Samtidigt behöver befintliga spår rustas upp för gods och regional trafik. Vi har bara ett jordklot.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Vi har kommunalt/regionalt självstyre och ska fortsätta ha det. Samverkan mellan regionerna för avancerad vård är viktig. Staten får gärna ge ökade finanser till kommunerna för att klara vården för äldre i hemmet och på boenden. Och ställ krav på legitimerad personal som vårdar våra äldre och höj löner och status för de som tar hand om de som byggt vårt samhälle.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Birgitta Losman: Karensdag gör att många med låga löner går till jobbet när de är sjuka. Då smittas kollegor och i värsta fall brukare. De med välbetalda jobb kan ofta jobba hemma en dag och slippa karensavdraget. Avskaffa det, det är feltänkt!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Birgitta Losman: Extra viktig Öka antalet kvotflyktingar i Sverige och EU. Vi ska möta människor med medmänsklighet. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Birgitta Losmans val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning