Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Heléne Björklund (fotograf Andreas Blomlöf)

Heléne Björklund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är tydlig och ärlig, det jag lovar att driva det kämpar jag för. Jag är pragmatisk och gillar resultat. Hellre en kompromiss som tar ett litet steg framåt än att sitta med låsta positioner.

Presentera dig själv

Utbildad lärare. Världens viktigaste jobb! Fyra egna barn och en bonusdotter. Funkismamma som kämpar för att LSS ska fungera för vår och andra familjer. Kommunalråd i Sölvesborg i tolv år, de senaste fyra åren riksdagsledamot i Försvarsutskottet. Det känns bra att vara delaktig i den historiska utbyggnaden för Sveriges säkerhet. Mina frågor: *Skola *Entreprenörskap *Välfärd *Trygghet och säkerhet

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nancy Pelosi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Pragmatiskt och ansvarstagande för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Heléne Björklund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Jag vill att föräldrar ska kunna välja skola. Men skolan är inte som vilken marknad som helst. Kunskap ska vara fokus. Syftet ska inte vara religiös påverkan eller vinstuttag. Jag tycker det är viktigt att öka insynen och transparensen så att offentlighetsprincip och meddelarfrihet gäller även för friskolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Det är redan fritt för kärnkraftsbolagen att bygga nya reaktorer och de kan redan idag ta sådana beslut. Men det tar lång tid att etablera en ny reaktor så det behövs flera energislag för att få stabilitet. I Elområde 4 är det extra prioriterat.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Om man får visitera människor utan misstanke om brott finns en risk att tilltron och förtroendet för polisen minskar. Poliser har redan idag stora möjligheter att göra husrannsakan och visitera. Det här är dock en fråga där jag vill lyssna mer på polismyndigheten om erfarenheterna från länder som inför visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Viktigt att alla skattefinansierade reformer utvärderas och granskas regelbundet. Och jag ser gärna en översyn för att motverka skattefusk men vi har inget förslag om att ta bort RUT-avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Biståndet ska vara en procent av BNI och användas för långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Om vi bidrar till stabilitet, demokratiutveckling och fred i andra länder så bidrar vi också till Sveriges säkerhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Vi har monarki och de måste ha förutsättningar för att representera Sverige och vårt kulturarv. Jag är inte överförtjust i att man ska ärva sitt uppdrag men jag har inte heller starka drivkrafter för att försvåra deras arbete som Kungahuset utför väl.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Putins krig i Ukraina har drabbat hela Europa. Vi är många som måste använda bilen dagligen, inte minst utanför de större städerna. Jag anser att vi måste lindra effekterna av de höga priserna för att vanligt folk ska kunna jobba.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Det finns inget förslag från oss socialdemokrater om att höja den fastighetsavgift som de borgerliga partierna införde 2008

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Kulturen är livsviktig! Bra om flera kan vara med och finansiera men offentlig finansiering måste vara stommen för att vi ska få en mångfald med både spets och bredd i kulturlivet i hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Kommunerna bör ha stort inflytande på vindkraftsutbyggnad. Samtidigt är energiförsörjningen kanske den viktigaste faktorn i krisberedskapen och vi ser hur priserna har påverkats inte minst i elområde 4.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Jag tror att polisen bör hantera andra arbetsuppgifter än människor som tigger. Men kommunerna kan, redan idag, reglera pengainsamlingar i sina lokala ordningsföreskrifter.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Könsneutrala personnummer skulle förändra hela systemet med statistik om kvinnor och män. Det är en värdefull kunskap som används seriöst och systematiskt. jag vill inte försämra denna möjlighet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Det är bra som det är nu. En tredjedel reserverad för mamman, en tredjedel till pappan och en tredjedel som föräldrarna kan fördela hur de vill.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Nätläkare är bra för patientens tillgänglighet, det bör ingå i den allmänna sjukvården och finansieras av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Permanenta uppehållstillstånd bör beviljas efter tre år och om vissa krav uppfyllts

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Vi måste fatta beslut baserat på hur omvärlden ser ut. Inte hur vi VILL att den ska se ut. Att stå utanför försvarsalliansen har varit bra fram till nu. Men efter Rysslands olagliga anfallskrig i Ukraina är säkerhetsläget mycket försämrat.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Fler ska få en ersättning som motsvarar 80% av den tidigare lönen

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Det måste bli enklare att bygga på landsbygden. Allemansrätten ska värnas. Fler bostäder är grunden för att en kommun ska kunna växa.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Vi måste öka vår försvarsförmåga. Målet är 2% av BNP. Vi vill inte sänka ambitionerna med övriga politikområden. För att kunna öka försvarsanslagen är det rimligt att att de rikaste bidrar mer . Som den förra värnskatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Public service ska erbjuda ett programutbud av hög kvalitet och ett brett utbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Det är bättre att premiera bra val

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Absolut inte. Vare sig forskning eller pedagoger kan visa på att det här ökar lärandet och kunskapen för yngre barn. Betyg från åk 6 kan vara motiverat.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Det beror på hur det utformas. Men principen är bra. Vi behöver en mer jämlik och starkare välfärd i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Ja! Ta bort böter ur straffskalan. Den som utnyttjar utsatta människor ska straffas med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Vi vill stärka modellen med hyresförhandlingar. Marknadshyror bidrar till ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare. Det blir inte bra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Utbyggnaden behövs! Vi behöver rusta järnvägen generellt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Sjukvården blir inte bättre för att den styrs statligt. I mindre kommuner regioner har vi nästan ingen statlig service kvar (polis, tingsrätt, arbetsförmedling osv) Viktigt med självbestämmande. Men det behövs likvärdighetsgarantier och statlig kontroll

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Extra viktig Ja!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Heléne Björklund: Det får inte bli godtyckligt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Heléne Björklund: Hela Europa bör dela på ansvaret precis som alla Sveriges kommuner

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Heléne Björklund: Det måste såklart finnas något motiv för avlyssningen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Heléne Björklund har hoppat över denna fråga