Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anette Lantz (fotograf Anette Lantz)

Anette Lantz

Varför ska väljarna rösta på dig?

För mig har alltid politik handlat om att utbildning och arbete ska löna sig. De pengar du tjänar ska du kunna bestämma över vart de ska gå. Som mamma har jag försökt fostra våra två döttrar till ansvarstagande, vänliga och moraliska medborgare. Att vi alla tillsammans har en viktig roll i samhället Sverige. Alla behövs! Man och kvinna! Gammal och ung! Tillsammans kan vi göra Sverige starkare!

Presentera dig själv

Jag är en nyfiken, allmänbildad, naturälskande ingenjör och lärare. Gift, bosatt i Perstorp, norra Skåne. Gillar skidåkning, god mat och dryck. Att få umgås med familjen, gärna på en campingplats i Sverige, är en ynnest. Vår vackra natur, där jag kan tanka energi inför kommande arbetsvecka, är något jag värnar om.

Vad har du för yrke?

Lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna i regering tillsammans med KD och Liberalerna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anette Lantz

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Bra om en privat verksamhetsansvarig gå med vinst. Vinsten anser jag ska återinvesteras både i driften och vid till exempel utökning av verksamheten. Dock anser jag att ett tak på hur stort vinstuttag aktieägare kan ta ut bör införas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: En stabil och pålitlig energiförsörjning i hela Sverige är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. Nya, samt redan etablerade företag, ska räkna med att deras verksamhet kan fortgå för att möta konkurrensen med våran omvärld. Kärnkraft behövs för att klara av den gröna omställningen med sikte på Agenda 2030.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig Jag anser att hela Sverige ska vara en visitationszon. Inte bara de hårdast brottsutsatta områdena. Vi måste agera! Inte bara reagera mot de kriminella, de kriminella gängen för att vi tillsammans i samhället ska bidra till att se till att barn och unga inte fastnar kriminellas klor. Vi måste få bort vapen från våra gator för att kunna spara oskyldiga personers liv!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig RUT bidrar till att fler människor kommer i sysselsättning. RUT är även ett viktigt steg för den fortsatta integrationen. Många nysvenskar liksom flertalet ungdomar har ingen utbildning men önskar arbeta. Enkla arbeten måste få finnas och skapas. Alla behövs i vårt svenska samhälle!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Vi ska hjälpa människor på plats där hjälpen behövs. Dock så ska biståndet gå till organisationerna och deras fantastiska arbete och inte till mutor, administration etc.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Vårt kungahus är Sveriges finaste reklampelare. De alla gör ett viktigt jobb för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig Sverige har ett av världens allra högsta skattetryck! Socialdemokraterna har infört massa skatter som belastar ett normalt svenskt hushåll hårt. Då kollektivtrafiken inte är mer utbyggd än vad den är, inte ens i Skåne där jag bor och verkar, så är många med mig beroende av sin bil för att ta sig till sitt arbete. Det måste löna sig att arbeta! För Sveriges bästa! Fler måste försörja färre!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Sverige är ett av världens länder med högst skattetryck. Vi kan inte låta allt färre försörja allt fler. Skatterna generellt måste sänkas så att fler människor får behålla en större andel av sin inkomst själv. För valfrihet och sysselsättning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Kultur är viktigt för människan. Kultur bidrar till gemenskap, glädje och samvaro. Kultur väcker känslor och engangemang. Lyhördhet och empati. För folkhälsan vilket inte minst visade sig i Corona- tider.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig Vi måste öka den fossilfria energianvändningen överallt i vårt avlånga land! Alla måste med gemensamma krafter bidra till den gröna omställningen för att nå målen med Agenda 2030. En ensam kommun, politiker, ”starka män” etc ska inte ges möjlighet att sätta käppar i hjulet då energiförsörjningen måste fungera överallt! För våra barns framtida miljö!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Tiggeri har, på många orter runt om i vårt Sverige, skapat parallellsamhällen med fattigdom, prostitution och utnyttjande av den lilla människan. Kriminella utländska ligor ligger ofta bakom och en del som tigger är papperslösa och borde inte vistas i landet. En folkräkning är ett steg, tillsammans med tiggeriförbud, för att komma till rätta med den alltmer ökande kriminaliteten i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Vi har två biologiska kön. Önskar man byta kön så har vi idag i Sverige stora möjligheter till könsbyte.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig Redan idag är det kvinnan som tar ut merparten av föräldradagarna. Vi behöver stärka jämlikheten och jämställdheten och då är en jämn fördelning av föräldraledigheten ett steg i den riktningen. Med en ökad andel människor från icke-demokratiska och icke-jämställda länder så måste vi se till att alla, oberoende kön, ges lika möjligheter till utbildning och självförsörjning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Läkare liksom övriga yrkeskårer ska ges skälig lön för det arbete som utförs. Idag ligger sjukvård under både stat, region och kommun. En tydlig styrning om vem som gör vad är viktigare än diskussionen kring nätläkare. Alla i Sverige ska ges en adekvat vård oberoende var i landet du bor! Likvärdighet är en viktig aspekt. Människor ska kunna gå till sin sysselsättning, inte tyna bort i vårdköer!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Människor på flykt ska kunna ges asylum i Sverige. Målet ska alltid vara att den asylsökande ska återvända till sitt hemland. Under tiden skall den nyanlände lära sig svenska och samhällskunskap. Inte bara sitta av tiden för försörjningsstödet skull. Utbildning integrerat med praktik/arbete borde vara en självklarhet oberoende var i landet man bosätter sig. Medborgarskap ska sedan kunna ansökas om

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Sverige tillsammans med NATO är bättre rustad mot hot från öst än ett Sverige som står själv utanför denna väst-allians. Att ge upp en 200-årig alliansfri period är inget enkelt beslut att fatta. Men med den omvärld vi just nu bevittnar anser jag att ett NATO-medlemskap är det enda rätta för att bevara den demokrati som jag så ömt värnar om.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig A-kassan är en omställningsförsäkring som arbetstagaren själv är med och finansierar. Blir du av med ditt arbete så ska du kunna bibehålla din levnadsstandard tills det du finner en ny anställning. Att sänka A-kassans ersättningsnivåer anser jag därför vara ett dåligt beslut.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Landsbygden måste få leva! En människa i glesbygd ska själv kunna bestämma över sin fastighet. En miljökonsekvensbeskrivning bör alltid upprättas vid byggnationer och övrig etablering nära vattendrag. Finner man inget hinder avseende djur-och växtlivet så ska man självklart få nyttja sin egen mark även nära vattendrag.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Rätt sak ska ges rätt skatt. Idag har vi alltför få som ska försörja allt fler. En översyn av diverse bidrag som flerbarnstillägg, försörjningsstöd, assistansersättning mm bör göras. Hålen täppas till och pengar satsas där de bättre behövs. På skola, sjukvård , försvar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Public service måste alltid ha en objektivitet i det den gör. Många anser att underhållning inte hör hemma hos public service. Jag anser att bra, bildande underhållningsprogram, dokumentärer med mera, utan kommersiella reklamavbrott, hör hemma under public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Vi alla måste bidra till att ställa om till fossilfria drivmedel och fossilfri energiproduktion. Forskningen behöver ta större kliv, investerare satsa och politikerna underlätta. Elbilar är på frammarsch men dessa räcker inte till då det är långa leveranstider och alla har inte heller råd med elbil. Kollektivtrafiken måste byggas ut i högre takt. När detta är gjort, då kan vi diskutera förbudet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig Elever mår inte bra av att stämplas in i fack. Nyfikenhet till att lära riskerar att minska då barnen får stämplar på sig som ”ok”, ”dålig”. Idag är redan den psykiska ohälsan tyvärr hög bland våra barn och unga. Hur väl du ”levererar” i unga år, talar sällan om hur ”lyckad” du blir som vuxen. Trygghet, vuxennärvaro och uppskattning är viktigare framgångsfaktorer för den unga människan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Görs idag via vårt skatteutjämningssystem. Jag anser denna modell vara adekvat.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig En stor andel prostituerade lever idag i skuggsamhällen mitt ibland oss. De är ”importerade” , kidnappade, sålda från andra (ofta utomeuropeiska) länder för att sälja sex. De är ofta fast i missbruk och i beroendeställning gentemot sin hallick. Det är mestadels kvinnor, men även små barn (flickor och pojkar) säljs som sexslavar. Detta måste upphöra i ett civiliserat samhälle!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Som individ i ett demokratisk samhälle väljer du själv var du vill bosätta dig. Byggföretag vill givetvis tjäna pengar på det som skapas. Nya lägenheter har ofta en hög standard och man får helt enkelt det man betalar för. Har du råd att bo flott så har man och då vill man inte heller dela trapp med människor som inte befinner sig i samma sociala skikt i samhället.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig Den kollektivtrafik och tågnätverk som finns idag behöver först prioriteras och upprustas. Inte bara satsa på storstadsregionerna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Staten, regionerna och kommunerna delar idag på ansvaret över vård och omsorg. Vilken del som ansvarar för vad måste bli tydligare än vad vi har idag. Sjukvården måste ges nära invånaren! Privata aktörer liksom kommunala, regionala eller statliga skall alla leva upp till samma kvalitetskrav och granskande myndigheter skall inte särskilja dem emellan. Tydlighet i uppdrag bör åskådliggöras bättre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Alla som har möjlighet att arbeta ska arbeta. Karensdag med inkomstbortfall är så klart tråkigt för den enskilde individen men då tyvärr denna betalda sjukdag utnyttjas felaktigt hos vissa så anser jag en karensdag vara rimligt för att stävja fusket.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: En uppsägning är alltid en stor sorg för den anställde. Att en uppsägning går rätt till är mycket viktigt att tillse i vårt demokratiska samhälle. Att bli uppsagd utan skäl, varning och utan facklig förhandling är förlegade metoder som inte passar in i Sverige 2022. Alla som kan ska arbeta! Genom trygga anställningsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar vi alla till att alltfler kan arbeta!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig Gruvdrift är idag en självklarhet för att vi tillsammans ska klara den gröna omställningen! Många värdefulla ämnen och mineraler som behövs i bland annat bilbatterier kommer från gruvindustrin. Att vara beroende av andra fattiga länder med utnyttjad (barn-) arbetskraft är inte etiskt och moraliskt riktigt! Sverige behöver bli mer självförsörjande på mycket! Gruvdrift är en del i lösningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig Sveriges integrationspolitik har det senaste årtiondet varit ett stort skämt. Idag är vi få som ska försörja allt fler. Nu måste vi se till att fler kommer i arbete. Att fler betalar skatt. Vi kan inte låta kvinnor sitta hemma och vara barntillverkare långt ifrån vårt svenska samhälle, våra värderingar, och vår jämställdhet! Integration går två håll! Tillsammans kan vi bygga Sverige starkt igen!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anette Lantz: Extra viktig Polisen måste idag ges ökade befogenheter och möjligheter att krossa kriminaliteten. För att komma åt nätverken är avlyssning, filmupptagning bra medel i kampen. Vi kan inte fortsätta att lita på utländska myndigheter i vår brottsbekämpning!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anette Lantzs val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat