Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karl Persson (fotograf Karl Persson)

Karl Persson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag jobbar väldigt hårt för det jag tror på. Så om du delar mina värderingar om att värna naturen, minska vår klimatpåverkan och öka rättvisan i både Sverige och världen kan det vara en bra idé :)

Presentera dig själv

Jag kommer från en bondgård utanför Eskilstuna, men bor nu i lägenhet i Stockholm med fru, barn, hund och kanin. Jag har ett förflutet som tyngdlyftare och gillar fortfarande att träna. Jag har många intressen, men mitt politiska engagemang tar just nu väldigt mycket tid. Jag tycker att det är viktigt att göra en insats för både de som är svaga i samhället och för miljön för framtiden.

Vad har du för yrke?

Jobbar med miljöprövningar

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en majoritetsregering med S och MP och övriga som behövs för att skapa det.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karl Persson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Jag tycker att dagens system med friskolor har lett till ojämlika förutsättningar för eleverna. Betygsinflation och svårare för svagare elever är några av nackdelarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Kärnkraften är dyr och leder till miljöproblem, både vid uranbrytning och lagring av avfallet

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Polisen har redan idag möjligheter att visitera när de har anledning till det.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Tidigare köpte många till exempel städning svart istället. RUT-avdraget har lett till bättre villkor för de som jobbar med dessa tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Extra viktig Jag tycker att vi behöver vara solidariska med de som har det svårt i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Även om jag inte är något stort fan av kungahuset, tycker jag att de fyller en viktig funktion för många i Sverige och för bilden av Sverige utomlands.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Extra viktig Jag förstår inte hur politiker som föreslår sänkt bensinskatt tänker. Vi behöver fasa ut bensin och diesel med tanke på klimatet. Det hade varit bättre att ge bidrag till de som verkligen behöver det istället för att det ska bli billigare för alla att köra bensin- och dieselbilar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Vi har idag en låg beskattning på fastigheter och kapital i Sverige, vilket skapar orättvisor.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Det behöver finnas plats för smalare kultur och den sektorn behöver stöd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Vi behöver bygga ut vindkraften i Sverige, men det hade varit ännu bättre att jobba med morötter än piska.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Jag förstår att många reagerar negativt på att se utsatta människor tigga, men ser inte att en lösning skulle vara att kriminalisera när de bara försöker överleva.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Jag tror att det är väldigt viktigt för dessa människor och supportar det helt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Att föräldrar delar på föräldraledigheten är viktig jämställdhetsfråga och är viktig både för föräldrar och barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Jag tror att privata nätläkare kan ha en viktig funktion i samhället, men att det behöver regleras bättre.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Jag tror att tillfälliga uppehållstillstånd bara leder till otrygghet. Det är viktigt att de som kommer till Sverige får trygghet och kan rota sig och anpassa sig.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Jag har tidigare varit stark motståndare till NATO, men tycker att NATO har förändrats i och med att så många länder har gått med. Och jag känner en oro för kriget i Ukraina. Men jag tror fortfarande att det är bättre att vara utanför NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Extra viktig Jag tycker att allas rätt till stränderna är en viktig fråga. Det finns också ofta känslig natur i strandzonerna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Just nu med rådande världsläge tycker jag att försvaret behöver stärkas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Jag är väldigt nöjd med public service idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Extra viktig Vi måste ställa om och fasa ut fossila bränslen för att jordens uppvärmning ska bromsas. Vi är ett litet land, men fattigare länder ser upp till oss och vi behöver visa att vi tar vårt ansvar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Jag har sett hur mycket stress betygen från årskurs 6 innebär och tycker att det är alltför tidiga betyg redan idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Vi behöver vara solidariska och det innebär att rikare kommuner behöver hjälpa de fattigare. Det blir annars svårt att upprätthålla servicen i fattigare kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Extra viktig Det är redan idag dyrt att hyra nybyggda bostäder och det är svårt för våra ungdomar att hitta boende som de har råd med i många kommuner.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Extra viktig Att snabbt kunna transportera sig med mindre klimatpåverkan är en viktig framtidsinvestering. Men jag tycker att nya stambanor för järnvägen är viktigast. Om tågen går i 250 eller 300 km/h tycker jag inte är avgörande.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Det skulle bli en väldigt stor förändring och jag tror inte att det är värt insatsen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Låga sjukskrivningstal är viktiga, men idag är det inte rättvist eftersom många med pappersarbete kan jobba hemma när de egentligen är sjuka medan andra yrkesgrupper måste vara hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Jag är själv arbetsgivare, men tycker att arbetstagarnas rätt väger tyngre. Jag tycker att reglerna på arbetsmarknaden redan fungerar bra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl Persson: Det beror på vad man menar med enklare. Miljökraven behöver vara fortsatt minst lika hårda, men de formella processerna tar idag alldeles för lång tid.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karl Persson: Även om det innebär en utmaning för samhället att ta emot asylsökande, tycker jag att vi behöver vara solidariska med de som har det svårt och som måste fly från sina hemländer. Vi behöver dock bli bättre på integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karl Persson: Hemlig avlyssning kan missbrukas och bör därför inte öka. Men samtidigt behöver polisen ha verktyg för att komma tillrätta med organiserad brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karl Persson: Jag tycker att skatten för höginkomsttagare ska höjas, men framför allt att kapitalskatterna ska höjas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karl Persson: Extra viktig Värdefulla biotoper måste skyddas, men jag tycker också att skogsbruket är viktigt för Sverige. Särskilt som vi behöver fasa ut plast och betong och bygga i andra material. Men skogsbruket behöver bli mer skonsamt och inte bara ha stora kalhyggen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karl Perssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning