Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Patrik Jönsson (fotograf SD pressfoto)

Patrik Jönsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Trygghet är mitt ledord. Från vagga till grav. Och då menar jag inte bara trygghet på gator och torg, utan vetskapen om att ifall man blir arbetslös skall jag inte behöva sälja min bil eller hus. Trygghet att veta att det finns en plats på förlossningen eller på ålderns höst på äldreboendet. Att ens barn får en trygg skolgång med studiero och utan mobbing. Det är trygghet för mig.

Presentera dig själv

Engagerade mig politiskt 2002 för att jag tyckte att landet var på väg åt fel håll. För hög invandring, ökad brottslighet, för långa sjukvårdsköer och för låga pensioner. Med mera. Tyvärr har det blivit värre. Vi bör alla ställa frågan till oss själva; vilket Sverige vill vi lämna efter oss? För mig är det viktigt att återskapa den trygghet som rådde fram till 90-talet i landet.

Vad har du för yrke?

Kvalitetshandläggare på Trafikverket

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Mattias Karlsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering med SD, M och KD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Patrik Jönsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Friskolor bör kunna generera visst vinst, företag behöver generera vinst för att kunna ha marginal till år det inte går med vinst. Men vinstuttaget behöver regleras och främst gå in i verksamheten igen. Alltså inte plockas ut som utdelning till aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Något av de sämsta beslut som fattats i landet är stängningen av kärnkraftsreaktorer. Det har lett till helt tokiga elpriser i framför allt södra Sverige. Återstarta Ringhals och satsa även på nya rektorer för att landets behov av elkraft ska täckas. Vi behöver el även när det inte blåser!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: De senaste 30 åren har den grova brottsligheten skenat till helt galna nivåer med dagliga skjutningar. Visitationszoner är en av många metoder som måste till för att få bukt på kriminaliteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: RUT-avdraget genererar sysselsättning och avskaffas det lär det synas i arbetslöshetsstatistiken. Sannolikt kostar det mer att avskaffa det än att ha det kvar, och risken är att svartjobben ökar istället.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Sveriges skyldighet mot våra egna medborgare är långt större än den vi har mot andra länders medborgare. Så gott som alla sektorer lider brist på pengar, socialtjänsten, rättssystemet och polisväsendet, vårdköerna ringlar långa och vi måste stärka vårt försvar. Dessutom har granskningar visat på ineffektivitet i våra biståndsinsatser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Kungahuset representerar Sverige i utlandet på ett bra sätt. Det är dessutom en tradition som är flera hundra år gammal värd att värna.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Det är lika stort problem att vi har en alldeles för hög nivå av inblandning av tveksamt producerade ”biobränsle” i bensin och diesel som att skatten är alldeles för hög. Med rimlig skattenivå och kraftigt sänkt inblandning hade bränslepriset sänkts med ca 6-8 kronor per liter. Som det är nu så slår bränslepriset galet hårt mot framför allt mindre besuttna familjer.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Att betala skatt på att man äger ett boende är i sig märkligt. Alla människor måste bo någonstans.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Det är inte orimligt att den som till exempel besöker en opera eller dansteater också betalar för sitt nöje istället för att som nu skattepengar till detta tas från skolan eller vården.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Vindkraft förstör närmiljön och förstör visuellt hela landskapsbilden. De är ineffektiva då bara producerar el när det blåser. Bevara istället befintliga vattenkraftverk och bygg ut kärnkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Sverige har en väl utbyggd socialtjänst. Det finns inget behov av att tigga. Tiggeriet är oftast organiserat av utländska medborgare. Tiggeriet skapar otrygghet, och läger där tiggare bor kostar mycket höga summor att sanera för markägare, ofta,kommuner. Utländska tiggare har inget i Sverige att göra.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Det finns två kön. Man och kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Hur varje familj fördelar sin föräldraledighet vet varje familj bäst själv, moraliska pekpinnar från staten klarar vi oss utan.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Nätläkare har ökat kostnaden för vården och till stor del ökat konsumtionen av vård. Detta i ett läge när vården redan är hårt ansträngd. Nätläkare kan fylla en viss funktion men måste regleras hårdare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Målsättningen med att ta emot de som har verkliga flyktingskäl måste vara att de som verkligen flytt ska åka hem och bygga upp sitt land när konflikten i hemlandet ebbat ut. Många som kommer till Sverige går istället på livslång försörjning på skattebetalarnas bekostnad, vilket tynger vår välfärd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Med tanke på att Sverige tyvärr demonterat det starka försvar vi hade till början av 90-talet så har vi inte mycket att välja på, i synnerhet när hotet från öster nu åter tornar upp.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: A-kassan är en försäkring som arbetstagare har inhändelse av att man mister jobbet. Det kan drabba alla och det är inte rimligt att man ska behöva lämna hus och hem för att man blir arbetslös. Dock måste nivån sänkas efter en tid så att incitament finns för att ta ett jobb som kan vara lägre avlönat än det man hade initialt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Tillgängligheten till våra stränder för alla och envar väger immig tyngre än ett fåtals intresse att få bygga strandnära. Dock finns det en rimlighet att se över reglerna, till exempel där det redan nu byggs strandnära eller på andra sätt lämpar sig att bygga strandnära utan att det går ut över det allmänna intresset för tillgång till strandnära åtkomst.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Det finns andra sektorer i samhället så som migration och bistånd där pengar till försvaret kan tas ifrån. Dessutom har administrationen inom befintliga myndigheter generellt tillåtits svälla på ett orimligt sätt, varför effektivitetsvinster finns att göra även för staten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Public service har ett viktigt uppdrag. Dels att vara en neutral part för information och nyheter, dels för att publicera program som marknadens privata aktörer om ekonomiska skäl eller av andra skäl inte producerar och framställer. Däremot kan det finnas möjlighet för effektivisering, till exempel kan man fråga sig om det behövs fyra radiokanaler.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: I ett läge där vi inte har möjlighet att öka effektuttaget i elnätet är det orimligt. Elnätet behöver byggas ut först innan bensin- och dieselbilar kan fasas ut. Dessutom är batteriproduktionen till elbilar sådan att stora koldioxidmängden släpps ut, varför elbilar som sådana inte är så utsläppsfria som det påstås.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Betyg är viktigt ur två aspekter. Dels mäter det kunskapsnivån, och därmed ser man om man behöver öka sina insatser i vissa ämnen. Men det är också en sporre för att anstränga sig hårdare så att man lär sig mer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Nuvarande system täcker dagens behov.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Straff skall stå i proportion till brottet, och fängelse för köp av sexuella tjänster är inte rimligt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Det är oftast inte väl besuttna som hyr sin bostad. Risken är att skattemedel till höjda bostadsbidrag finansierar marknadshyror.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Extra viktig Sverige har för få invånare för höghastighetståg. Höghastighetståg är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Det tränger undan andra viktiga satsningar, som att rusta upp Ostkustbanan, fyrspår mellan Stockholm- Uppsala och Göteborg- Alingsås, och utbyggnad av dubbelspår i landet. Dessutom har vi inte råd att underhålla vår befintliga järnväg, som bara blir sämre och sämre, vilket är det värsta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Det finns ingenting som talar för att staten är mer effektiv än dagens regioner. Riksen eller snarare sannolikheten är stor att vården blir dyrare, köerna längre och att mindre sjukhus läggs ner. Dock borde staten styra vården mer för att den ska vara mer likvärdig i hela landet, men det är en annan sak.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Karensdagen fyller en funktion, att inte överbelasta sjukförsäkringssystemet. För vissa utsatta grupper, så som lärare, förskolepersonal och vissa andra kan möjligheten att ta bort karensdagen övervägas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Dagens system är bra som det är. Undantag kan göras för företag gällande turordning. Det skall finnas en rimlig trygghet för den som är arbetstagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Patrik Jönsson: Det skall tas stor hänsyn till miljövärden, men behovet av nya gruvor måste beaktas och det skall inte vara omöjligt att öppna en ny gruva, givet att det inte orsakar för stor inverkan på viktig natur eller folks boendemiljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Jönsson: Sverige har tagit emot alldeles för många invandrare, vilket tynger alla sektorer i samhället. Polisväsendet, fängelserna, rättsystemet, sjukvården, det råder bostadsbrist, tolkkostnader och en utbredd otrygghet och gängkriminalitet. Listan kan göras oändligt lång. Ett program för återvandring är nödvändigt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Jönsson: Det är viktigt med rättssäkerhet. Hemlig avlyssning skall användas restriktivt men det finns ett behov av att öka denna för att få bukt med grov brottslighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Jönsson: Det är rimligt att den som tjänar mer också betalar mer i skatt. Dock är skatten något hög för låg- och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Patrik Jönsson: Markägare är vanligen bra på att sköta sin skog. Skyddsvärd skog skall skyddas men omfattningen idag står i ganska god proportion till behovet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Patrik Jönssons val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning